Gebruiksaanwijzing LG M1917A-BZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M1917A-BZ. Wij hopen dat dit LG M1917A-BZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M1917A-BZ te teleladen.


LG M1917A-BZ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5225 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M1917A-BZ (3840 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M1917A-BZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HDMI INVOER (PC niet ondersteund) Sluit een HDMI-signaal op HDMI IN aan. Of sluit een DVI(VIDEO)-signaal op de HDMI -poort aan met een DVI-naar-HDMI-kabel. Optische Digital Audio Uit Sluit digitale audio van verschillende types apparatuur aan. RGB INPUT(PC) Sluit de output van een PC aan. USB IN DVI-D Input Sluit de output van een PC aan. [. . . ] Geluidsmodus stelt u in staat om te genieten van het beste geluid zonder speciale aanpassingen aangezien de TV de juiste geluidsopties instelt gebaseerd op de programma inhoud. Standard(Standaard), Music(Muziek), Cinema(Cinema), Sport(Sport) en Game(Spel) zijn vooraf in de fabriek ingesteld voor optimale geluidskwaliteit. GELUID Auto volume : Uit 3 0 : Standaard L + R Verpl. OK GELUID Auto volume : Uit 3 0 L Verpl. OK Heldere stem II : Uit · Niveau Balans Geluidmodus Heldere stem II : Uit · Niveau Balans + · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 E R Standaard Standaard Geluidmodus : Standaard Muziek · SRS TruSurround XT : UitBioscoop · Hoge tonen 50 Sport · Lage tonen 50 Game E 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. · U kunt de geluidsmodus ook in het Q-Menu instellen. G e l u i d m o d u s selecteren. 3 OK Selecteer S t a n d a a r d ( S t a n d a a r d ) , M u s i c ( M u z i e k ) , C i n e m a ( C i n e m a ) , S p o r t ( S p o r t ) of G a m e ( S p e l ). · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 62 GELUID- EN TAALINSTELLING GELUIDSINSTELLING AANPASSEN: GEBRUIKERSMODUS GELUID Auto volume : Uit 3 0 L + R Verpl. OK GELUID Auto volume : Uit 3 0 L Verpl. OK Heldere stem II : Uit · Niveau Balans Geluidmodus Heldere stem II : Uit · Niveau Balans Geluidmodus + R Standaard(Gebruiker) Standaard Standaard(Gebruiker) : Standaard Muziek Standaard(Gebruiker) : Standaard · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 E · SRS TruSurround HD : Bioscoop Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 E Sport Game 1MENU 2 OK 4 A U D I O selecteren. OK H o g e t o n e n , L a g e t o n e n selecteren. 5 G e l u i d m o d u s selecteren. OK Het gewenste geluidsniveau instellen. 3 OK S t a n d a a r d , M u z i e k , B i o s c o o p , S p o r t of G a m e selecteren. SRS TRUSURROUND XT Selecteer Hoge, lage tonen. · S R S T r u S u r r o u n d X T : TruSurround XT is 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. een gepatenteerde SRS technologie die het probleem van het afspelen van 5. 1 multikanaal inhoud via twee luidsprekers, oplost. * Indien SRS TruSurround XT "Aan" staat. Hoge Tonen, Lage Tonen staat vast op 50 en is gedeactiveerd. S R S T r u S u r r o u n d X T selecteren. 5 OK On (Ingeschakeld) of Off (Uitgeschakeld). · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. G G zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. Er wordt gebruik gemaakt van TruSurround XT technologie onder licentie van SRS Labs. Inc. 63 GELUID- EN TAALINSTELLING AUDIO TERUGZETTEN Door deze functie te activeren bereikt u dat de geselecteerde geluidsmodus wordt teruggezet naar de standaardfabrieksinstelling. GELUID D Verpl. OK R GELUID D Verpl. OK R Balans Geluidmodus 0 : Standaard L Balans Geluidmodus 0 : Standaard L · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten Digitaal audio uit TV Speaker E · SRS TruSurround XT : Uit · Hoge tonen 50 · Lage tonen 50 · Resetten i Reset geluidsconfig. . . : PCM : Aan Digitaal audio uit TV Speaker E : PCM : Aan 1MENU 2 OK A U D I O selecteren. R e s e t t e n selecteren. 3 OK De ingestelde waarde initialiseren. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 64 GELUID- EN TAALINSTELLING DIGITALE AUDIO UIT SELECTEREN Met deze functie selecteert u uw favoriete digitale audio-uitvoer. Dolby Digital kan alleen worden uitgevoerd via een kanaal waarop Dolby Digital-geluid wordt uitgezonden. Zodra de klok ingesteld is in DTV modus, kunt u de tijd wijzigen, maar indien de standsnaam in de tijdzone gewijzigd wordt naar offset, kunt u de tijd met 1 uur veranderen. TIJD Klok Klok Tijd uit Tijd aan Sleep timer Verpl. OK TIJD Klok Klok Tijd uit Tijd aan Sleep timer Verpl. OK Datum 01 Jan. 2008 00 00 Londen GMT Sluiten : Uit : Uit : Uit : Uit Maand : Uit Jaar Automatisch Uit : Aan : Uit Uur Automatisch Uit : Aan Minuut Tijdzone 1MENU 2 OK T I J D selecteren. K l o k selecteren. 3 OK Selecteer jaar, datum, tijd of Tijdzone optie. 4 De opties voor jaar, datum en/of tijd instellen. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 70 TIJDSINSTELLING TIMER AUTOMATISCH AAN/UIT De Uit tijd schakelt de set automatisch uit op standbye op de vooraf ingestelde tijd. Twee uren nadat de set ingeschakeld is door de aan tijd functie, zal automatisch terug geschakeld worden naar de standbye modus tenzij een knop ingedrukt is. De Uit tijd functie overschrijft de Aan tijd functie indien beide op dezelfde tijd ingesteld zijn. De set dient in de standbye modus te staan indien u de Aan tijd wilt gebruiken. TIJD Klok Tijd uit Tijd aan Sleep timer Verpl. OK TIJD Klok Tijd uit Tijd aan Sleep timer Verpl. OK 01/Jan. 2008 16:09 : Uit : Uit : Uit : Uit : Uit : Uit Herhalen Uur Minuut Mode Programma Volume F Uit 00 00 DTV 800 30 G Automatisch Uit : Aan Automatisch Uit : Aan Sluiten 1MENU 2 OK T I J D selecteren. T · Om de T i j d u i t/T i j d a a n te annuleren, On (Ingeschakeld) of Off (Uitgeschakeld). · Alleen bij functie Tijd aan T i j d u i t of T i j d a a n selecteren. H e r h a l e n selecteren. 1 OK M o d e selecteren. 3 OK 2 3 T V, D T V of R a d i o selecteren. 4 5 6 U i t, E e n m a a l, D a g e l i j k s, M a a ~ V r i j, M a a ~ Z a t, Z a t ~ Z o n of Z o n selecteren. De tijd instellen. Het programma instellen. 4 Geluidsniveau bij inschakeling instellen. De minuten instellen. · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 71 TIJDSINSTELLING AUTOMATISCH UITZETTEN INSTELLEN Indien de set ingeschakeld wordt, en er geen invoersignaal is, zal automatisch na 15 minuten uitgeschakeld worden. TIJD Klok Tijd uit Tijd aan Sleep timer Verpl. OK TIJD Klok Tijd uit Tijd aan Sleep timer Verpl. OK : Uit : Uit : Uit : Uit : Uit Automatisch Uit : Aan : Uit Automatisch Uit : Aan Uit Aan 1MENU 2 OK T I J D selecteren. A u t o S l e e p selecteren. 3 OK On (Ingeschakeld) of Off (Uitgeschakeld). · Druk op de knop MENU of EXIT om het menuvenster te sluiten. · Druk op knop RETURN om naar het vorige menuscherm te gaan. 72 TIJDSINSTELLING SLAAPSTAND INSTELLEN U hoeft er niet aan te denken om de set uit te schakelen voordat u gaat slapen. [. . . ] * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 111 BIJLAGE 09. Tint (Commando: k j) G Om de tint van het scherm aan te passen. 13. Hoge tonen (Commando: k r) G Hoge tonen aanpassen. U kunt de tint ook aanpassen in het menu BEELD. U kunt tevens de hoge tonen aanpassen in het menu GELUID. Transmissie [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Rood : 00 ~ Groen : 64 13. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina1 Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Indien SRS TruSurround HD is ingesteld op `Aan', dan werkt het niet, en staat het vastgesteld op 50. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M1917A-BZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M1917A-BZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag