Gebruiksaanwijzing LG M1917A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M1917A. Wij hopen dat dit LG M1917A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M1917A te teleladen.


Mode d'emploi LG M1917A
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M1917A (3840 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M1917A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Zorg dat de connector makkelijk toegankelijk is na aansluiting. Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. [. . . ] Sluit signaalinvoerkabel 1 computersysteem en andere aangesloten apparaten uit staat. en stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de signaalkabel vast. A Sluit de DVI-D (Digitaal signaal)-kabel aan B Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel aan OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Dit achteraanzicht is een algemeen model. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Wanneer u een D-sub signaalinvoerkabel voor Macintosh gebruikt: Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. Afhankelijk van model. Naar stopcontact Digitaal signaal DVI-D (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) 3. Druk op de powerknop op het voorpaneel om het toestel in te schakelen. Zodra de monitor ingeschakeld is, wordt `Self Image Setting Function' (zelfbeeld instellingsfunctie) automatisch uitgevoerd. (Alleen analoog modus) Aan/uit-knop OPMERKING Automatische beeldafstelling?Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO functieknop om de resolutie te verbeteren. 8 Monitor aansluiten Aansluiten op de PC E1940S/E2040S/E2240S/E2340S 1. Voordat u de monitor instelt, moet u er ervoor zorgen dat de stroom naar de monitor, het 2. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen. Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu: 1 2 3 4 Druk op de discretionaire knop waardoor het het OSD-hoofdmenu verschijnt. Gebruik de bijbehorende knoppen om een besturingsfunctie te openen. Stel het beeld met de ( / )-knoppen op het gewenste niveau in. Gebruik de ( )-knop om andere submenu-onderwerpen te selecteren. Druk op de EXIT-knop om het OSD-beeldschermmenu af te sluiten. 15 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. DSUB : D-SUB (analoog signaal) input DVI-D : DVI-D (digitaal signaal) input Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS COLOR TEMP (PRESET / USER) GAMMA Ondersteunde input DSUB DVI-D Beschrijving Beeldhelderheid, beeldcontrast en beeldscherpte regelen COLOR DSUB DVI-D Schermkleuren aanpassen DISPLAY HORIZONTAL VERTICAL CLOCK PHASE DSUB Beeldschermstand aanpassen DSUB Beeldschermhelderheid en ­stabiliteit verbeteren OTHERS LANGUAGE POWER INDICATOR WHITE BALANCE FACTORY RESET DSUB DVI-D DSUB DSUB DVI-D De beeldschermstatus bij de werkomgeving van de gebruiker aanpassen MODE F-ENGINE NORMAL MOVIE INTERNET DEMO WIDE ORIGINAL NORMAL GAUSSIAN BLUR SEPIA MONOCHROME DSUB DVI-D Gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen ORIGINAL RATIO PHOTO EFFECT DSUB DVI-D DSUB DVI-D De beeldgrootte aanpassen Pas de schermkleurmodus aanpassen OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (16 de 24). 16 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. E1940T/E2040T/E2240T/E2340T E1940S/E2040S/E2240S/E2340S Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Naam menu Pictogram men Sub menu's Afsluiten Instellen (hoger/lager) Een ander submenu selecteren Herstarten om het submenu te selecteren Knop tip OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. 17 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu (BEELD) E1940T/E2040T/E2240T/E2340T Vervolgmenu Beschrijving BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het (HELDERHEID) scherm. CONTRAST Hiermee regelt u het contrast van het scherm. Hiermee regelt u de scherpte van het scherm. E1940S/E2040S/E2240S/E2340S SHARPNESS (SCHERPTE) Exit : Afsluiten : Lager : Hoger : Een ander submenu selecteren : Herstarten om het submenu te selecteren (KLEUR) COLOR TEMP (KLEUR TEMPERATUUR) PRESET (AFSTELLEN) Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. · 6500K: Enigszins roodachtig wit. [. . . ] Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in. G Het scherm knippert. Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA DDC)-monitor aangetroffen"? G Hebt u het monitorstuurprogram ma geïnstalleerd?· Installeer het monitorstuurprogramma vanaf de cd (of diskette) die bij de monitor is geleverd. U kunt het stuurprogramma ook downloaden van onze website: http://www. lge. com. · Controleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt. 27 Specificaties Monitor 47, 0 cm (18, 5 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD Glanswerende laag Zichtbare schermdoorsnede : 47, 0 cm (Pixel pitch) 0, 300 mm x 0, 300 mm Horizontale freq. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M1917A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M1917A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag