Gebruiksaanwijzing LG M1717A-BZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M1717A-BZ. Wij hopen dat dit LG M1717A-BZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M1717A-BZ te teleladen.


LG M1717A-BZ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5225 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M1717A-BZ (3840 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M1717A-BZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan. iiyama als ENERGY STAR® Partner heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen die gelden voor energie verbruik. INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard 15-pins D-Sub aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor. Voor aansluiting op Macintoshcomputers, neemt u contact op met uw iiyamadealer of plaatselijk iiyama-kantoor voor aanschaf van een geschikte adapter. [Voorbeeld van aansluiting] <Achterkant> Netsnoer (Bijgeleverd) D-Sub Signaalkabel (Bijgeleverd) DVI-D Signaalkabel (Bijgeleverd) Audiokabel (Bijgeleverd) Computer [ Verzamel kabels ] A Zet de kabels door de kabelhouder. B Verzamel kabels bij de rug van de Monitorvoet. VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT 10 NEDERLANDS Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite E1706S / ProLite E1906S A Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld. C Sluit de monitor aan op de geluidskaart van de computer via de audiokabel als u gebruik wilt maken van de luidsprekers van de monitor. D Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron. OPMERKING De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard 15-pins D-Sub aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor. De verticale positie van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet. Druk tenslotte op de Knop AUTO, waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen. Image Setup Clock Phase H. Position V. Position 50 50 50 50 OPMERKING Als tijdens het aanpassen een tijdlang geen knop wordt ingedrukt, verdwijnt de OSD als de tijd die is ingesteld bij OSD tijd is verstreken. Ook, kan de knop AUTO worden gebruikt om vorig menu terug te keren en de Vertoning Op scherm uit te zetten. Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Met uitzondering van deze items, hebben alle andere items slechts één instelling die van toepassing is op alle signaaltimings. DE MONITOR GEBRUIKEN 14 NEDERLANDS B Selecteer het menu-item met het pictogram van de gewenste aanpassing. Gebruik vervolgens de + / - toetsen om het pictogram van de gewenste aanpassing te markeren. INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU Luminance Lichtinstellingen Luminance Contrast Brightness Eco Picture Mode ACR Off Standard ON 50 50 Aanpassingsitem Contrast Contrast Brightness * Probleem / Optie Te vaag Te intens Te donker Te licht Off Mode1 Mode2 Mode3 In te drukken knoppen NEDERLANDS Helderheid Eco Eco Direct Normale Helderheid van back-light wordt verminderd. Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Mode1. Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Mode2. Standard Voor het algemene venstersmilieu en monitor standaard plaatsen. Text Voor tekst het uitgeven en het bekijken in een tekstverwerkingsmilieu. Normaal contrast Vergroot contrast Picture Mode Beeld Modus Internet Game Movie Sport On Off ACR ACR OPMERKING ACR en verbetert het contrast en verbetert ook de helderheid ten aanzien van het beeld. Het aanpassen van helderheid, Contrast, sRGB, Eco en Picture Mode is niet mogelijk indien ACR actief is. * Pas de Helderheid als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is. Direct U kunt de menu-items overslaan en een aanpassingschaal direct weergeven via de volgende knoppen. Eco: Druk op de - knop als het menu niet is weergegeven. 15 DE MONITOR GEBRUIKEN Image Setup Plaatsbepaling Alleen analoge ingang Image Setup Clock Phase H. Position V. Position 50 50 50 50 Aanpassingsitem Clock* Clock Phase* Phase H. [. . . ] Energiebeheermodus Als de H-sync / V-sync / H en V syncsignalen van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Energiebeheermodus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 1W. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Energiebeheermodus. NORMAL MODUS POWER MANAGEMENT MODUS Blauw Oranje STROOMVERBRUIK 0 1W 100% OPMERKING Zelfs in de energieeheermodus verbruikt de monitor electriciteit. Zet de monitor uit met de aan/uit-knop als deze niet wordt gebruikt, zoals 'snachts en in het weekend, om onnodig stroomverbruik tegen te gaan. Het is mogelijk dat het videosignaal van de computer is ingeschakeld, zelfs als het H of V syncsignaal zijn uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M1717A-BZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M1717A-BZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag