Gebruiksaanwijzing LG M1717A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M1717A. Wij hopen dat dit LG M1717A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M1717A te teleladen.


LG M1717A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5225 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M1717A (3840 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M1717A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De behuizing mag uitsluitend door bevoegd onderhoudspersoneel worden geopend. . Houd de monitor weg uit direct zonlicht en uit de buurt van kachels of andere warmtebronnen. Verwijder alle voorwerpen die in de ventilatieopeningen zouden kunnen vallen of de juiste koeling van de elektronica van de monitor zouden kunnen belemmeren. Stel de monitor niet bloot aan regen of buitensporige vochtigheid om elekestrische schok te voorkomen. [. . . ] Philips LCD-monitoren voldoen aan de richtlijnen van MPR-II- en TCO 95-99-normen voor het beheer van radiatie, elektromagnetische golven, energievermindering, elektrische veiligheid in de werkomgeving en recycleerbaarheid. De pagina met specificaties geeft gedetailleerde gegevens over veiligheidsnormen. In het hoofdstuk Informatie over voorschriften staat meer informatie. TERUG NAAR BOVEN file:///D|/Grace/K1/dutch/180b2sw/safety/saf_faq. htm (8 of 8) [6/2/2002 6:56:43 PM] Problemen opsporen en oplossen Problemen opsporen en oplossen Veiligheid en problemen oplossen · FAQ's · Algemene problemen · Beeldvormingsproblemen · Informatie over voorschriften · Overige verwante informatie Op deze pagina staan problemen vermeld die door de gebruiker kunnen worden opgelost. Als het probleem nog steeds blijft bestaan na deze mogelijke oplossingen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Philips -leverancier. Algemene problemen Heeft u dit probleem?Controleer dan dit q Geen beeld q Overtuig u ervan de het netsnoer op het stopcontact en de achterkant van de monitor is aangesloten. De hoofdschakelaar aan de voorkant van de monitor moet eerst in de OFF- (uit) stand zijn en vervolgens weer worden ingedrukt naar de ON- (aan) stand. Overtuig u ervan dat de signaalkabel op de juiste manier op uw computer is aangesloten. Het kan zijn dat de energiebesparing geactiveerd is Overtuig u ervan dat de monitorkabel op de juiste manier op uw computer is aangesloten. Let erop dat de verticale synchronisatie van het ingangssignaal tussen 56 en 75 Hz ligt Stel de rasterfrequentie binnen 10 minuten in tussen 56 en 75Hz Zet de monitor weer aan om de onvoltooide instellingen te hervatten als u de verversingsfrequentie niet binnen 10 minuten hebt veranderd. (Stroom-LED brandt niet) q q Geen beeld (Stroom-LED is oranje of geel) q q Er staat op het scherm q q q Er staat op het scherm q q q file:///D|/Grace/K1/dutch/180b2sw/safety/saf_troub. htm (1 of 3) [6/2/2002 6:56:44 PM] Problemen opsporen en oplossen q De AUTO-knop werkt niet goed q De Auto-functie is bestemd voor gebruik op een standaard Macintosh of IBM-compatibele PC met Microsoft Windows. Het kan zijn dat de knop niet goed werkt als een niet-standaard PC of videokaart wordt gebruikt Beeldvormingsproblemen q q De positie van het beeld is incorrect Druk op de Auto-knop. Stel de beeldligging in met behulp van HORIZONTAL POSITION en/of VERTICAL POSITION onder ADJUST POSITION in het OSD-menu MAIN CONTROLS. The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user. Labeled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability. Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from: TCO Development SE-114 94 Stockholm, Sweden Fax: +46 8 782 92 07 Email (Internet): development@tco. se Current information regarding TCO'99 approved and labeled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www. tco-info. com/ RETURN TO TOP OF THE PAGE Environmental Requirements Flame retardants Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in fetus development may occur. The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available. [. . . ] Usacheva 35a 119048 Moscow Phone: 095-755 6900 Fax : 095-755 6923 TURKEY Türk Philips Ticaret A. S. 80640-Gültepe/Istanbul Phone: (0800)-211 40 36 Fax : (0212)-281 1809 Latin America file:///D|/Grace/K1/dutch/warranty/warcic. htm (1 of 8) [6/2/2002 6:57:27 PM] Consumer Information Centers ANTILLES Philips Antillana N. V. box 3523-3051 Willemstad, Curacao Phone: (09)-4612799 Fax : (09)-4612772 ARGENTINA Philips Antillana N. V. box 3523-3051 Willemstad, Curacao Phone: (01)-544 2047 BRASIL Philips da Amazônia Ind. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M1717A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M1717A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag