Gebruiksaanwijzing LG LH-T6440D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LH-T6440D. Wij hopen dat dit LG LH-T6440D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LH-T6440D te teleladen.


LG LH-T6440D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7928 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LH-T6440D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende de hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd en geld besparen. In het overzicht van tips voor het oplossen van problemen kunt u in veel gevallen het antwoord op uw vragen vinden. Waarschijnlijk hoeft u dan geen service in te roepen. LET OP · Bel een erkende servicetechnicus voor een reparatie of onderhoud van dit apparaat. · Bel een erkende installateur voor het installeren van dit apparaat. [. . . ] Verwijder het aircosysteem bij een orkaanwaarschuwing tijdig uit het venster. · Een orkaan kan materiële schade, uitvallen van het product en kortsluiting veroorzaken. Zorg ervoor dat geen water in het product kan doordringen. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van het product voorkomen. Ventileer het aircosysteem regelmatig als u het samen met een kachel e. d. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Trek de netvoedingskabel uit het stopcontact of schakel de centrale stroomverbreker uit als het aircosysteem lange tijd niet wordt gebruikt. · Daardoor voorkomt u beschadiging, onklaar worden en per abuis inschakelen van het aircosysteem. Zet de hoofdschakelaar uit tijdens een reinigings- of controlebeurt van het aircosysteem. Zorg ervoor dat niemand op het buitenelement kan trappen of erover vallen. · Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en beschadiging van het aircosysteem. 4 Binnenelement Veiligheidsmaatregelen I Installeren Controleer na de installatie of eventuele reparaties het aircosysteem altijd op gaslekken (koelmiddel). · De airco-installatie kan door een te laag koelmiddelniveau beschadigd worden. Installeer het aircosysteem niet op plaatsen waar het geluid of warme lucht van het buitenelement omwonenden kan hinderen. · Daardoor voorkomt u problemen met de buren. LET OP Installeer altijd een afvoerbuis om condenswater correct af te voeren. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Als u de vloeistof uit de batterijen per ongeluk in de mond hebt gekregen, poets dan uw tanden en ga naar een arts. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Handleiding 5 Vóór gebruik Vóór gebruik De bediening voorbereiden 1. Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden. Gebruik dit aircosysteem niet voor niet vermelde speciale toepassingen (bijv. bewaren van precisieapparatuur, voedingsmiddelen, huisdieren, planten en kunstwerken). Een dergelijke toepassing kan schadelijk zijn. Reiniging en onderhoud 1. Raak de metalen onderdelen van het systeem bij het verwijderen van het filter niet aan. Bij het hanteren van de scherpe metalen randen kunt u een verwonding oplopen. De isolatie kan door contact met water beschadigd worden met schokgevaar als gevolg. [. . . ] Nadat u het luchtfilter hebt verwijderd kunt u ook het plasma- en het geurfilter verwijderen door ze enigszins naar voren te trekken. Geurfilter Plasmafilter Methode 2 : Trek het frontpaneel aan de beide zijden los zoals de afbeelding aangeeft. Trek vervolgens het filterlipje enigszins naar voren om het luchtfilter te verwijderen. Nadat u het luchtfilter hebt verwijderd kunt u ook het plasma- en het geurfilter verwijderen door ze enigszins naar voren te trekken. Geurfilter Plasmafilter Raak het plasmafilter binnen 10 seconden na het openen van het inlootrooster niet aan. Het kan een elektrische schok veroorzaken. 10 Binnenelement Onderhoud en service Doe dit als het aircosysteem langdurig buiten gebruik is. Wanneer het systeem langdurig buiten gebruik is. . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LH-T6440D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LH-T6440D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag