Gebruiksaanwijzing LG LF-U850D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LF-U850D. Wij hopen dat dit LG LF-U850D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LF-U850D te teleladen.


LG LF-U850D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2809 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LF-U850D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende de hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd en geld besparen. In het overzicht van tips voor het oplossen van problemen kunt u in veel gevallen het antwoord op uw vragen vinden. Waarschijnlijk hoeft u dan geen service in te roepen. LET OP · Bel een erkende servicetechnicus voor een reparatie of onderhoud van dit apparaat. · Bel een erkende installateur voor het installeren van dit apparaat. [. . . ] · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Gebruik het aircosysteem niet langdurig in een hermetisch gesloten ruimte. · Dit kan leiden tot zuurstoftekort. Schakel het aircosysteem bij stormachtig weer uit. Verwijder het aircosysteem bij een orkaanwaarschuwing tijdig uit het venster. · Een orkaan kan materiële schade, uitvallen van het product en kortsluiting veroorzaken. Zorg ervoor dat geen water in het product kan doordringen. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van het product voorkomen. Ventileer het aircosysteem regelmatig als u het samen met een kachel e. d. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Trek de netvoedingskabel uit het stopcontact of schakel de centrale stroomverbreker uit als het aircosysteem lange tijd niet wordt gebruikt. · Daardoor voorkomt u beschadiging, onklaar worden en per abuis inschakelen van het aircosysteem. Zet de hoofdschakelaar uit tijdens een reinigings- of controlebeurt van het aircosysteem. Zorg ervoor dat niemand op het buitenelement kan trappen of erover vallen. · Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en beschadiging van het aircosysteem. 4 Binnenelement Veiligheidsmaatregelen I Installeren Controleer na de installatie of eventuele reparaties het aircosysteem altijd op gaslekken (koelmiddel). Vervang uitgeputte batterijen in de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar. · Daardoor voorkomt u brand- en explosiegevaar. Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding, meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze dan goed af met schoon water. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Als u de vloeistof uit de batterijen per ongeluk in de mond hebt gekregen, poets dan uw tanden en ga naar een arts. · De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Handleiding 5 Vóór gebruik Vóór gebruik De bediening voorbereiden 1. Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden. Gebruik dit aircosysteem niet voor niet vermelde speciale toepassingen (bijv. bewaren van precisieapparatuur, voedingsmiddelen, huisdieren, planten en kunstwerken). Een dergelijke toepassing kan schadelijk zijn. Reiniging en onderhoud 1. [. . . ] I Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it. Install the air filter. Rek Luchtfilter I Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen: · Water warmer dan 40 °C. Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen. Be nzeen h in ner T S ch uurmidd 10 Binnenelement Onderhoud en service Doe dit als het aircosysteem langdurig buiten gebruik is. Wanneer het systeem langdurig buiten gebruik is. . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LF-U850D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LF-U850D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag