Gebruiksaanwijzing LG LD-2130WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LD-2130WH. Wij hopen dat dit LG LD-2130WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LD-2130WH te teleladen.


Mode d'emploi LG LD-2130WH
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LD-2130WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m. b. t. bediening en praktisch gebruik van het toestel. Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m. b. t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het toestel. [. . . ] Bij geringe belading en lichte verontreiniging van het servies duren de programmadelen "voorspoelen", "reinigen" en "tussenspoelen" korter en het waterverbruik is lager. Bij volle belading en sterke verontreiniging van het servies duren de programmadelen "voorspoelen", "reinigen" en "tussenspoelen" langer en het waterverbruik is hoger. Daarom kunnen programmaduur, water- en energieverbruik bij AUTOMATISCHE programma's in de genoemde programmadelen variëren (zie programmatabel). Daardoor wordt altijd een optimale reiniging van het servies bij een laag water- en energieverbruik bereikt. Bij de AUTOMATISCHE programma's wordt, afhankelijk van de mate van verontreiniging van het servies, bovendien de temperatuur van het spoelwater tussen 50 °C en 65 °C automatisch aangepast. 26 Gebruiksaanwijzing Programma kiezen (programmatabel) Kies aan de hand van deze tabel het geschikte programma: Soort servies bovendien Groot servies en pannen Servies zonder pannen Klein servies met temperatuurgevoelig servies met teer glaswerk · sterk · normaal · net gebruikt Soort ververontreinigd verontreinigd normaal tot ontreiniging · aangekoekte etensresten, vooral eiwit en zetmeel · aangekoekte etensresten licht verontreinigd · normaal tot · licht licht verontreiverontreinigd nigd bijzonder geschikt bij gebruik van compacte reinigingsmiddelen. Geschikt INTENSIV 70° programma: Programma- voorspoelen reinigen verloop 3 2x spoelen naspoelen drogen AUTOMATIC voorspoelen reinigen spoelen naspoelen drogen 30 MIN 1 reinigen naspoelen - ECO 50° 2 voorspoelen reinigen spoelen naspoelen drogen m reinigen 2x spoelen naspoelen drogen Verbruikswaarden: 4 Duur 5 Energie Water 110 -120 min. 1, 75 -1, 95 kWh 20 - 22 liter 90 -110 min. 73 min. 0, 95 - 1, 05 kWh 0, 9 kWh 13 - 15 liter 15 liter 1) Dit programma is niet geschikt voor servies met aangekoekte etensresten. 3) De verschillende programma-onderdelen klinken niet allemaal hetzelfde, omdat bij sommige onderdelen voor een beter reinigingsresultaat korte tijd krachtiger wordt afgewassen. 4) De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Ze zijn afhankelijk van de belading van de servieskorven. Op het multidisplay knippert kort de tijdsduur van het geselecteerde programma en vervolgens weer de gekozen starttijd. Zodra het aantal uren permanent oplicht, is de starttijdinstelling geactiveerd. Na het verstrijken van het aantal ingestelde uren start het programma automatisch. Starttijdkeuze wijzigen: Zolang het programma nog niet gestart is, kunt u door indrukken van toets STARTTIJDKEUZE de ingestelde starttijd nog wijzigen. 29 Gebruiksaanwijzing Starttijdkeuze wissen: Zolang het programma nog niet gestart is, kunt u de starttijdinstelling wissen. De toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken, totdat op het multidisplay de tijdsduur van het geselecteerde programma verschijnt. Het geselecteerde programma start nu onmiddellijk. Programma wijzigen na het instellen van de starttijd: Zolang het programma nog niet gestart is, kunt u door indrukken van een programmatoets een ander programma selecteren. Toets van het nieuwe programma indrukken en ingedrukt houden. Eerst knippert de indicatie van het eerder geselecteerde programma. Na enkele seconden licht alleen nog maar de indicatie van het nieuwe programma op. Het nieuw geselecteerde programma start automatisch na het verstrijken van het aantal ingestelde uren. Beladingsherkenning ­ sensorlogic Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies aan. [. . . ] In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. 47 Garantiebepalingen 13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LD-2130WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LD-2130WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag