Gebruiksaanwijzing LG LD-2080TH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LD-2080TH. Wij hopen dat dit LG LD-2080TH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LD-2080TH te teleladen.


Mode d'emploi LG LD-2080TH
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LD-2080TH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. Het karton bestaat voornamelijk uit oudpapier. Het opvulmateriaal is van CFK-vrij geschuimd styropor. [. . . ] Let erop dat ook bij gebruik van tabletten het deksel van het afwasmiddelbakje gesloten is. Producten die het gebruik van regenereerzout overbodig maken, kunnen alleen binnen een bepaald waterhardheidsbereik gebruikt worden. Als u deze gecombineerde producten wilt gebruiken, lees dan de gebruiksaanwijzing van deze producten of eventuele aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig door!Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het reinigingsmiddel, vooral als: het serviesgoed na afloop van het programma erg nat is. Bij klachten die direct verband houden met het gebruik van deze producten, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden! 15 nl Programma-overzicht In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. van Ongevoelig Gemengd Gevoelig Gemengd Soep, soufflé, saus, Soep, aardappelen aardappelen, deegwaren, rijst, deegwaren, rijst, eieren, gebraden eieren, gebraden gerechten gerechten veel gemiddeld Hoeveelheid etensresten erg aangeToestand van de etensresten koekt Afwasprogramma's Intensief 70° Afspoelen als het serviesgoed enkele dagen tot de afwas in het weinig heel weinig apparaat bewaard weinig aangekoekt wordt. Koffie, gebak, melk, worst, koude dranken, salade Auto 55_ /65_ Eco 50° Glas 40° Snel 35° Voorspoelen Programmaverloop Voorspoelen 50° Reinigen 70° Tussenspoelen Tussenspoelen Tussenspoelen Naspoelen 70° Drogen Het programmaverloop wordt, afhankelijk van de belading van de graad van vervuiling van het servies­ goed, geoptimeerd en aangepast Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Naspoelen 65° Drogen Voorspoelen Reinigen 35° Tussenspoelen Naspoelen 55° Voorspoelen Reinigen 40° Tussenspoelen Naspoelen 55° Drogen Drogen Programmakeuze Aan de hand van het soort en de hoeveelheid serviesgoed, resp. van de etensresten kunt u in het programmaoverzicht het juiste door u in te stellen programma vinden. De bijbehorende programmagegevens vindt u in de korte handleiding. 16 nl Afwassen Besparingstip Bij een niet vol beladen machine kunt u meestal gebruik maken van een minder sterk programma. Aqua-Sensor * * niet bij alle modellen De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Met infrarood licht kan de vervuiling van het water door losgeweekte etensresten, zoals ei, vet en havermout, herkend worden. Afhankelijk van het programma treedt de Aqua-Sensor in werking. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed bij een hogere temperatuur. ) Programmatoets A ingedrukt houden en de hoofdschakelaar 1 inschakelen. (aan) De cijferindicatie 3 knippert of (uit). Om de instelling te wijzigen programmatoets A indrukken. Hoofdschakelaar 1 uitschakelen; de instelling blijft opgeslagen. Starttijd kiezen * * niet bij alle modellen U kunt het programma tot 19 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets starttijd kiezen 4 net zolang indrukken tot de cijferindicatie 3 op springt. Toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. 18 nl Programma afbreken (Reset) Alleen als de hoofdschakelaar is ingeschakeld: Programmatoetsen A en C gedurende ca. Hoofdschakelaar 1 na afloop van het programma uitschakelen. Om een nieuw programma te starten de hoofdschakelaar 1 weer inschakelen en het gewenste programma kiezen. Schoonmaken en onderhoud Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Daarom moet u af en toe de afwasautomaat goed controleren. Algemene toestand van de machine Spoelruimte controleren op aanslag van vet en kalk. [. . . ] Let erop dat de afvoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. (Let er ook op dat de stop niet in de wasbak zit zodat het water ongehinderd kan weglopen!) 25 nl Aansluiten op de watertoevoer Aansluiting volgens montagevoorschrift. Toevoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de kraan aansluiten. Let erop dat de watertoevoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LD-2080TH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LD-2080TH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag