Gebruiksaanwijzing LG LAN-9600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAN-9600R. Wij hopen dat dit LG LAN-9600R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAN-9600R te teleladen.


LG LAN-9600R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10822 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LAN-9600R (10454 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAN-9600R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 59 . 60 . 60 Installatievereisten 61-65 PC Vereisten . . 65 3 Inhoudsopgave Software gebruiken 66-70 Kaartscherm Interface . . 73 Problemen Specificaties Support-Hotline Gebruikte symbolen in deze handleiding 74-76 77 78-79 Geeft speciale opmerkingen en gebruiksfuncties aan. 4 Veiligheidsopmerking WAARSCHUWING VERMINDER HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWIJDER DE HOES (OF ACHTERKANT) NIET. GEEN ONDERDELEN NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD SERVICE PERSONEEL VOOR ONDERHOUD. De bliksem met pijlpunt in een driehoek is bedoeld om de aandacht te vestigen op de aanwezigheid vanniet geïsoleerd, gevaarlijk voltage in de productkast die zwaar genoeg kan zijn om elektrocutiegevaar te veroorzaken. [. . . ] Navigatie toont uw bestemming op het Kaartscherm voordat een route wordt berekend. Controleer dat het adres van de bestemming correct is, bovenaan het scherm. Als u de bestemming wilt wijzigen, klik op de Terug knop en wijzig uw adresingaves. Bereken Route Demo Als u op de Demo knop klikt, zal de Navigator de cursor verplaatsen langs de weg die u zult nemen naar uw bestemming. U kunt de route die u gaat nemen bekijken voordat u Navigatie opdracht geeft de route te berekenen en wegen te specificeren die vermeden moeten worden door op Vermijd Wegen te klikken, in het Kaart, Kijk&Voel menu. Zie "Vermijd Wegen" op bladzijde 51 voor meer informatie. Er zal verkeerd gebruik optreden als u naar een ander land gaan. Maar er zijn geen problemen tijdens het daadwerkelijk rijden. 39 Een Locatie met navigatie vinden Recente Locaties Het Recente Locatiescherm stelt u in staat om te kiezen uit bestaande bestemmingen uit een bestemminglijst van reeds eerder bereisde bestemmingen. Navigatie slaat automatisch de laatste 64 bestemmingen in het geheugen op. Als een nieuwe route wordt toegevoegd bovenaan de lijst, de oudere bestemmingen aan de onderkant worden gewist. Om naar een recent bereisde bestemming te navigeren, klikt u op de Geschiedenis knop in het Mijn Plaatsen menu. Uit het Recente Locatie scherm, kiest u een locatie en klikt u op de Volgende knop. Waarschuwingen kunnen worden ingesteld voor een groep maar niet voor individuele locaties. U kunt natuurlijk altijd een groep maken met maar een locatie. 44 Een Locatie met navigatie vinden U kunt waarschuwingen voor alle groepen uitschakelen door de 1ste Waarschuwing uit te schakelen. U kunt waarschuwingen voor een bepaalde groep uitschakelen door de groep te selecteren en op het Toon/Verberg Symbool te klikken op de Kaart schakelaar. Uitgeschakelde waarschuwingen zijn te herkennen aan een rode diagonale lijn door het symbool. Activeer de uitgeschakelde waarschuwing door de groep te selecteren en te klikken op het Toon Symbool op de Kaart schakelaar. Voeg Favoriete Locaties toe Klik op Mijn Favorieten of een andere ge-selecteerde groep die u heeft gemaakt om de locaties te tonen. U kun teen locatie opslaan naar uw Favorietengroep vanuit Adres, Recente Locaties, of POI (Point of Interest) schermen. Voor meer informatie, zie "Mijn Favorieten" op bladzijde 42. Klik vanuit dit scherm op de Acties knop om de volgende commando's te tonen. Het stelt u in staat om de geselecteerde locatie te kiezen als startpunt. Gebruik dit commando voor het berek-enen van een route van een punt anders dan uw huidige locatie. Het stelt u in staat om de kaart te zien met de geselecteerde favoriete bestemming zodat u kunt controleren voordat u een route aanmaakt. [. . . ] · JPG: Beeldbestand grootte dient minder te gebruiken dan 1600 MP (megapixel). · BMP: Beeldbestand grootte dient minder te gebruiken dan 500 MP (megapixel). · GIF: Beeldbestand grootte dient minder te gebruiken dan 500 MP (megapixel). Kan huidige locatie niet herkennen. (GPS niet ontvangen) GPS kan niet binnenshuis worden gebruikt en dient te zijn aangesloten op het vermogen met ACC in een voertuig in een locatie waar de lucht duidelijk te zien is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAN-9600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAN-9600R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag