Gebruiksaanwijzing LG LAC7800R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC7800R. Wij hopen dat dit LG LAC7800R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC7800R te teleladen.


Mode d'emploi LG LAC7800R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LAC7800R (2876 ko)
   LG LAC7800R OTHER MANUAL (10549 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC7800R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAC7800R_6800R_LGEBN_MFL42688938 MODEL : LAC7800R / LAC6800R P/N : MFL42688938 NEDERLANDS Inhoudsopgave 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen [LAC7800R] Bedieningspaneel / Afstandsbediening [LAC6800R] Bedieningspaneel / Afstandsbediening (optioneel) [LAC7800R] Het afneembare bedieningspaneel Het bedieningspaneel bevestigen Het bedieningspaneel loskoppelen MP3/WMA nummer -10 / +10 MP3/WMA Map OMHOOG/OMLAAG De informatie over uw muziek 13 13 14-15 [LAC7800R] USB-apparaat aansluiten Naar een ander station gaan Randapparaten aansluiten Contact met draadloze Blueltooth apparaten Een telefoon ontkoppelen Gesprekken beantwoorden en beëindigen Een oproep weigeren Een opgeslagen telefoonnummer bellen Informatie over gemiste oprfeoepen Audio-overdracht Laatste oproep bellen Uw toestel en apparaat koppelen met Bluetooth draadloze technologie MP3 bestanden afspelen Een nummer in "Laatst beantwoord" opslaan Informatie over met draadloze Buetooth technologie opgeslagen profielen [LAC6800R] Het verwijderbare controlepaneel Het controlepaneel bevestigen Het controlepaneel loskoppelen Installatie Eerste installatie De oude speler verwijderen ISO-DIN installatie Batterij-installatie 9 10 Aansluiting Gebruik Stilschakelen De algemene instellingen wijzigen De equalizer gebruiken Het geluidsniveau aanpassen XDSS+ / BRB De tijd controleren De knoppen voor draadloze Bluetooth technologie 16 17-18 19 20 20 11 Luisteren naar de radio Geheugen voor automatisch zenderzoeken Zenderfrequenties opslaan en oproepen Voorkeurstations scannen Afstemmen op voorkeurstations Instellingen aanpassen (Draadloze Bluetooth technologie) Overzicht compatibele telefoons (Draadloze Bluetooth technologie) Problemen oplossen Algemene informatie over instellingen Technische gegevens 11 12 RDS-programma's beluisteren RDS-zenderinformatie Luisteren naar een CD Pauzeren of opnieuw opstarten van een cd Zoeken naar een sectie in een nummer / bestand Ga naar een ander / bestand gaan Intro scan Herhaal In willekeurige volgorde afspelen Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2006/28/EEC (ANNEX I, 3. 2. 9), 72/245/EEC, 99/5/EC, en 2006/95/EC. Vertegenwoordiging voor Europa: LG Electronics Service Europe B. V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Nederland, tel. +31 (0)36 547 8940 2 AUTO CD/MP3/WMA radio/spelercombinatie Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING SCHOKGEVAAR NIET OPENEN WAARSCHUWING: VERWIJDER NIET DE KAST OF DE ACHTERKLEP OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. [. . . ] Het is onmogelijk om MP3/WMA bestanden af te spelen die zijn opgenomen met software die geen BESTANDSSYSTEEM kan aanmaken, zoals bijvoorbeeld Direct-CD etc. We bevelen "Easy-CD Creator" aan dat een ISO9660 bestandssysteem maakt. WMA decoder wordt ondersteund tot "Klasse 2A". Gebruikers dienen ook te weten dat er toestemming nodig is voor het downloaden van MP3/WMA bestanden en muziek van het internet. Wij zijn niet gerechtigd u deze toestemming te verstrekken. Toestemming dient verkregen te worden van de eigenaars van de auteursrechten. Zoeken naar een sectie in een nummer / bestand Houd -?b / B?+ op de speler (. bb/BB> op de afstandsbediening) ongeveer 1 seconden ingedrukt tijdens het afspelen en laat los op het gewenste punt. Ga naar een ander / bestand gaan Druk op -?b / B?+ op de speler (. bb/BB> op afstandsbediening). Om over te springen naar het vorige nummer, drukt u kort op -?b binnen 3 seconden afspeeltijd. Druk op [#] en een nummer dat u wilt verplaatsen op de afstandsbediening om de bestanden/nummers te verplaatsen. Intro scan Houd INT op de speler (INT op de afstandsbediening) ingedrukt. Alle bestanden in de momenteel geselecteerde map ( INT) of de eerste 10 seconden van elke nummers/bestand (INT) op de schijf, wordt afgespeeld. Druk de knop opnieuw in om te annuleren. Herhaal Houd RPT op de speler (RPT op de afstandsbediening) ingedrukt. De momenteel geselecteerde tracks/bestanden (1 RPT) of map ( RPT) op de schijf wordt herhaald afgespeeld. Druk de knop opnieuw in om te annuleren. In willekeurige volgorde afspelen Druk herhaald op SEL/MENU (SEL/MENU op de afstandsbediening) om de gewenste instelmodi voor geluidsvolume, links-rechtsbalans, voor-achterbalans en subwoofer (optie) te selecteren. Druk opnieuw op SHF om te annuleren. 12 AUTO CD/MP3/WMA radio/spelercombinatie [LAC7800R] USB-apparaat aansluiten Randapparaten aansluiten Hulpingang [LAC7800R] OP AFSTANDSBEDIENING OP SPELER 1. Draai aan PWR MP3 Speler, etc. Lijn uit VOLUME MP3 Speler, etc. Hulpingang [LAC6800R] Lijn uit OP AFSTANDSBEDIENING USB-apparaat aansluiten ­ nog meer mogelijkheden 1. Naar een ander station gaan Bij het aansluiten van dit apparaat op een universele cd-lezer drukt u op BAND/DRVIE (BAND/DRV op de afstandsbediening) om naar het volgende station gaan. De stationsmodus wijzigt na iedere keer dat u op de knop drukt. Opmerking · Indien het USB-apparaat reeds aangesloten is, drukt u op SRC (SRC op de afstandsbediening) om een USB-bron te selecteren. · De functies Pause / Intro Scan / Repeat / Shuffle/ . . . zijn dezelfde als bij "Luisteren naar cd's - nog meer mogelijkheden". Zie pagina 12. OP SPELER SRC Draai aan PWR SRC VOLUME 2. Pas het volume aan. AUTO CD/MP3/WMA radio/spelercombinatie 13 Contact met draadloze Blueltooth apparaten Zorg ervoor dat de Bluetooth functie op uw telefoon ingeschakeld is voordat u de paringsprocedure start. Door de paring worden het apparaat en de telefoon via draadloze Bluetooth technologie met elkaar verbonden en dit is alleen nodig bij de eerste installatie. Indien de verbinding succesvol verlopen is, is de telefoon geregistreerd (Toestel 1-5) en stopt het knipperen van de indicator op het toestel. [. . . ] De geladen schijf is van een niet afspeelbaar type. De batterijen zijn bijna leeg. Controleer of alle verbindingen correct zijn gemaakt. Los het probleem op waardoor de zekering is doorgebrand. Let erop dat u de zekering vervangt door een van dezelfde waarde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC7800R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC7800R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag