Gebruiksaanwijzing LG LAC6750R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC6750R. Wij hopen dat dit LG LAC6750R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC6750R te teleladen.


Mode d'emploi LG LAC6750R
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC6750R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DUTCH Opmerkingen betreffende veiligheid WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOK RISICO NIET OPENEN WAARSCHUWING: VERWIJDER NIET DE HOES OF DE ACHTERKLEP OM RISICO'S OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER ZIJN HIER GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN. NEEM CONTACT OP MET SERVICE CENTER. Het bliksem met pijl symbool, in een driehoek heeft als boodschap de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van een gevaarlijk voltage in het product dat dermate zwaar is dat de gebruiker het risico loopt op elektrische schokken. Het uitroepteken in een driehoek heeft als boodschap de gebruiker te wijzen op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bijgevoegde handleiding. [. . . ] De wijziging in geluidsuitvoer tijdens afspelen wordt getoond. Animation (Animatie) ALL y Pinball y Dance y Space y Racing y OFF (ALLES y Flipperkast y Dans y Ruimte y Racing y UIT) Image (Afbeelding) ON (AAN) : Animatie of Graphic EQ worden op het scherm getoond. OFF (UIT) : Animatie of Graphic EQ worden niet op het scherm getoond. Graphic EQ OFF y Graphic EQ 1 y Graphic EQ 2 10 Setup Stel de toetstoon in zodat iedere keer dat een knop wordt ingedrukt, dit te horen zal zijn. BEEP 2nd De piep is alleen te horen zodra een knop langere tijd ingedrukt houdt. BEEP ALL De piep is te horen bij iedere knop die wordt ingedrukt. DEMO ON / OFF (AAN / UIT) U kunt de eerste indicatie op het scherm wijzigen naar informatienaam. (functienaam, EQ-naam, etc. . . ) DEMO ON (AAN) Indien de unit is ingesteld op "Power on", houd MUTE/PWR (POWER/ ) op de afstandsbediening) ingedrukt, demo wordt op het scherm getoond. DEMO OFF (UIT) Demo wordt niet op het scherm getoond. Contrast U kunt het scherm aanpassen zodat het makkelijker te zien is indien de lichtomstandigheden wijzigen. Dark (Donker) : T -15. . . . . . . +15 t : Light (Licht) De EQ (Equalizer) gebruiken Druk herhaaldelijk op EQ/XDSS/BRB. De modus wijzigt bij elke druk zoals afgebeeld. Pop(P) t User1(U1) · Pop · Classic · Rock · Jazz · Vocal · Salsa · Samba · User1 · User2 Classic(C) t Rock(R) t Jazz(J) t Vocal(V) t Salsa(SS) t Samba(SB) t t User2(U2) t Off : Geoptimaliseerd voor R&B, Soul en Country muziek. : Geoptimaliseerd voor klassieke muziek. : Geoptimaliseerd voor Hard Rock en Heavy Metal muziek. : Krachtig realistisch met goede geluidskwaliteit. : Gebruik het menu om uw gewenst geluidsniveau in te stellen. : Gebruik het menu om uw gewenst geluidsniveau in te stellen. U kunt elk geluidsniveau aan uw wensen aanpassen. Zodra u GEBRUIKER modus heeft geselecteerd en een aanpassing maakt, wordt deze automatisch opgeslagen in de geselecteerde GEBRUIKER modus. Zie "Geluidsniveau aanpassen op bladzijde 11-12. Het geluidsniveau aanpassen 1 Druk op de SEL (SEL op de afstandsbediening) herhaaldelijk om de modus waarvan u het volume, equalizer, balans en fader wilt aanpassen, te selecteren. VOLUME(VOL) t EQ - USER(BAS, MID, TRB) t BALANCE(BAL) t FADER(FAD) Draai aan de MUTE/PWR knop (Druk op VOLUME op de afstandsbediening) om de geluidskwaliteit aan te passen. 2 11 Indicatie Naar rechts draaien Verhoog het volumeniveau. Verhoogt het middenniveau Verhoog het treble niveau. [. . . ] CD MP3 WMA 2 Druk RPT in en houd deze ongeveer 2 seconden ingedrukt tijdens het afspelen. ­ of verdwijnt van het schermvenster en de herhaalmodus wordt geannuleerd. Willekeurig Alle tracks/bestanden (SHF) of de momenteel geselecteerde map ( SHF) op de schijf worden willekeurig afgespeeld. CD ) ­ verschijnt op het schermvenster. MP3 WMA (of A 2 Druk SHF ongeveer 2 seconden in tijdens het afspelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC6750R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC6750R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag