Gebruiksaanwijzing LG LAC6700R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC6700R. Wij hopen dat dit LG LAC6700R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC6700R te teleladen.


Mode d'emploi LG LAC6700R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LAC6700R (462 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC6700R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAC6700R_DUT DUTCH CAR CD/MP3/WMA Receiver Gebruikershandleiding MODEL : LAC6700R Lees deze handleiding aandachtig en zorgvuldig door voordat u dit product gaat aansluiten, gebruiken of instellen. Opmerkingen betreffende veiligheid WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOK RISICO NIET OPENEN WAARSCHUWING: VERWIJDER NIET DE HOES OF DE ACHTERKLEP OM RISICO'S OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER ZIJN HIER GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN. NEEM CONTACT OP MET SERVICE CENTER. Het bliksem met pijl symbool, in een driehoek heeft als boodschap de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van een gevaarlijk voltage in het product dat dermate zwaar is dat de gebruiker het risico loopt op elektrische schokken. Het uitroepteken in een driehoek heeft als boodschap de gebruiker te wijzen op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bijgevoegde handleiding. [. . . ] U kunt elk geluidsniveau aan uw wensen aanpassen. Zodra u GEBRUIKER modus heeft geselecteerd en een aanpassing maakt, wordt deze automatisch opgeslagen in de geselecteerde GEBRUIKER modus. Zie "Geluidsniveau aanpassen op bladzijde 14. 13 Standaard gebruik Het geluidsniveau aanpassen 1 Druk op de SEL (MENU/SEL op de afstandsbediening) herhaaldelijk om de modus waarvan u het volume, equalizer, balans en fader wilt aanpassen, te selecteren. VOL t BAS t MID t TRB t BAL t FAD Draai aan de MUTE/PWR knop (Druk op VOLUME op de afstandsbediening) om de geluidskwaliteit aan te passen. Indicatie Naar rechts draaien Verhoog het volumeniveau. Verhoogt het middenniveau Verhoog het treble niveau. Verlaag het niveau van de linker speaker(s). Verlaag het niveau van de voor speaker(s). 2 Naar links draaien Verlaag het volumeniveau. Verlaagt het middenniveau Verlaag het treble niveau. Verlaag het niveau van de rechter speaker(s). Verlaag het niveau van de achter speaker(s). VOL BAS MID TRB BAL FAD Opmerking Indien EQ, BRB of XDSS+ is ingesteld op "Off" kunt u de geluidsniveau (BAS, MID, TRB) instellingen aanpassen. XDSS+ (Extreem Dynamisch Geluidssysteem) 1 2 Houd EQ/XDSS/BRB ingedrukt. De modus wijzigt na iedere keer dat u de knop ingedrukt houdt, als volgt. XDSS+ t BRB (TBB t 3D t SBB) XDSS+ : Verhoog het treble, bass niveau. BRB (Bass Rever Blaster) 1 2 3 Houd EQ/XDSS/BRB ingedrukt. De modus wijzigt na iedere keer dat u de knop ingedrukt houdt. Druk herhaaldelijk op EQ/XDSS/BRB om sub BRB te selecteren. · TBB (Turbo-Bass Blaster) : Verbeter het bass geluid en maakt het geluid spectaculair. · 3D (3D-TremD Blaster) : Plaatst audio-effecten real time in 3D ruimte. · SBB (Sound field Boost Blaster) : Extreem breed stereobeeld en verbeterde lage frequentie bas. 14 Radio gebruik Naar radio stations luisteren 1 2 3 Druk op SOURCE om de tuner te selecteren. Druk herhaaldelijk op DRIVE/BAND om een band te selecteren. De indicator brandt in de volgende volgorde: FM1 t FM2 t FM3 t MW(AM) i Auto Zoeken: Druk op I/i (?m m/M M?Het zoeken stopt zodra een station wordt ontvangen. op de afstandsbediening) ingedrukt totdat "HANDMATIG" verschijnt, en druk herhaaldelijk. [. . . ] (De maximale stroomtoevoer is rond 500mA). · Ondersteunt geen USB apparaten met OTG technologie. 19 Problemen oplossen Symptoom De speler werkt niet, kan niet worden ingeschakeld. Oorzaak kabels en verbindingen zijn niet goed gemaakt. Oplossing Controleer dat alle verbindingen correct zijn aangelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC6700R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC6700R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag