Gebruiksaanwijzing LG LAC2800R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC2800R. Wij hopen dat dit LG LAC2800R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC2800R te teleladen.


Mode d'emploi LG LAC2800R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LAC2800R (378 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC2800R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat u niet afgeleid wordt van het rijden, en let altijd goed op het verkeer. Verander de instellingen en functies niet. Stop de auto op een veilige plek voordat u instellingen of functies wilt veranderen. Gebruik niet langdurig in extreem lage of hoge temperaturen (-10~60°C) Verminder het risico op elektrocutie en verwijder de kap of achterkant van dit product niet. Er bevinden zich hier geen onderdelen die door de gebruiker onderhoud kunnen worden. [. . . ] 8. Paars: Achterrechts + Paars/Zwart gestreept: Achterrechts Grijs: Voorrechts + Grijs/Zwart gestreept: Voorrechts Wit: Voorlinks + Wit/Zwart gestreept: Voorlinks Groen: Achterlinks + Groen/Zwart gestreept: Achterlinks - A1, A2, A3 : Niet aangesloten AUTO CD/MP3/WMA Ontvanger 7 Basis Gebruik OP SPELER PWR/MUTE SRC VOLUME + of - 1. Pas het volume aan. Basis gebruik - wat u nog meer kunt doen Mute Druk op MUTE/PWR om het geluid uit te schakelen. Druk opnieuw in om te annuleren. De algemene instellingen wijzigen De EQ gebruiken AUX (Auxiliary) AAN / UIT Het is mogelijk om nevenapparatuur met dit toestel te gebruiken. Schakel de auxiliary instelling in indien u nevenapparaat aangesloten op dit toestel wilt gebruiken. AUX (Auxiliary) 00dB / +6dB U kunt het volumeniveau van elke bron instellen om radicale volumewijzigingen te voorkomen bij het wisselen tussen bronnen. U kunt instellen van 0 dB of +6 dB Kunt u verrast worden door luid geluid indien u van bron wisselt van extern onderdeel naar andere bron. DEMO AAN / UIT U kunt de start aanwijzing op het scherm wijzingen naar de informatie naam (functienaam, EQ naam, etc. . . ) terwijl u luistert naar een bron. BEEP 2E / ALLES BEEP 2E : De piep is alleen te horen zodra een knop langere tijd ingedrukt houdt. BEEP ALLES : De piep is te horen bij iedere knop die wordt ingedrukt. EQ is het verhogen of verlagen van de signaalsterkte van audiofrequenties. De functie helpt u bij het genieten van een voller geluid. POP t CLASSIC t ROCK t OFF(Niet getoond. ) Opmerking Indien XDSS+ "Off" geschakeld is, kunt u de EQ-instellingen aanpassen. Het geluidsniveau aanpassen Druk herhaaldelijk op SEL/MENU om de gewenste modus te selecteren voor het aanpassen van volume, balans en fader. Opmerking Indien EQ of XDSS+ is ingesteld op "Off" kunt u de geluidsniveau (BASS, TRB) instellingen aanpassen. XDSS+ (Extreem Dynamisch Geluidssysteem) Druk op XDSS/EQ. (XDSS+ :Verbeter hoge en lage tonen. ) De tijd controleren U kunt de tijd zien door te drukken op DISP. 1 Houd SEL/MENU ingedrukt zodat een van de menu-onderdelen geopend wordt. Druk op + / - in om een van onderstaande instellingen te seleceren. 3 Houd SEL/MENU om de instelling af te sluiten. AF (Alternatieve frequentie) AAN / UIT Indien de ontvangstkwaliteit slechter wordt, zal de tuner automatisch overschakelen naar een ander station in het netwerk, waar de ontvangst beter is, met behulp van de PI en AF codes. REG (Regio) AAN / UIT REG AAN : Het toestel schakelt naar een ander station, in hetzelfde netwerk, met hetzelfde programma, indien de ontvangstsignalen van het station te zwak worden. REG UIT : Het toestel schakelt naar een ander station, in hetzelfde netwerk indien de ontvangstsignalen van het station te zwak worden (in deze modus kan het programma verschillen). TA(Verkeersmededeling) ALARM / ZOEKEN TA ALARM : Er zal een dubbele piep te horen zijn indien het station waar nieuw op is afgestemd geen TP informatie heeft voor 5 seconden. TA ZOEKEN : Indien het station waar nieuw op is afgestemd 5 seconden lang geen TP informatie ontvangt, zal de receiver afstemmen op het volgende station met hetzelfde PI als het vorige station, maar met TP informatie. [. . . ] Alle bestanden in de momenteel geselecteerde map ( SHF) of alle tracks/bestanden (SHF) op de schijf worden willekeurig afgespeeld. Druk opnieuw op SHF om te annuleren. 10 AUTO CD/MP3/WMA Ontvanger Problemen Oplossen Oorzaak Oplossing Symptoom Algemeen De speler werkt niet, kan niet worden ingeschakeld. Kabels en verbindingen zijn niet goed gemaakt. De zekering is gesprongen. Lawaai en andere factoren zorgen ervoor dat de ingebouwde microprocessor niet goed functioneert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC2800R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC2800R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag