Gebruiksaanwijzing LG LAC-M7600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC-M7600R. Wij hopen dat dit LG LAC-M7600R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC-M7600R te teleladen.


LG LAC-M7600R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2786 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LAC-M7600R (426 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC-M7600R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat u niet afgeleid wordt van het rijden, en let altijd goed op het verkeer. Stop de auto op een veilige plek voordat u instellingen of functies wilt veranderen. Gebruik niet langdurig in extreem lage of hoge temperaturen (-10~60°C) Verminder het risico op elektrocutie en verwijder de kap of achterkant van dit product niet. Er bevinden zich hier geen onderdelen die door de gebruiker onderhoud kunnen worden. [. . . ] De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. 8. Paars: Achterrechts + Paars/Zwart gestreept: Achterrechts Grijs: Voorrechts + Grijs/Zwart gestreept: Voorrechts Wit: Voorlinks + Wit/Zwart gestreept: Voorlinks Groen: Achterlinks + Groen/Zwart gestreept: Achterlinks - 9 Aansluiting C De speaker verbindingen 1 2 3 4 5 6 7 8 A Van antenne B Naar de bedrading van auto Kleuren van kabels · ZWART : Deze kabel is voor verbinding met de Grond. · ORANJE : Deze kabel is voor aansluiting van de telefoonlijn. L Achterkant REAR Impedantie · ROZE : · ROOD : Deze kabel is voor verbinding met de dimmer lijn. Deze kabel is voor verbinding met de terminal vanwaar de stroom komt indien de ontstekingsknop is ingesteld op ACC. Deze kabel is voor verbinding met de Accu (back-up) terminal vanwaar de stroomtoevoer altijd komt. Deze kabel is voor verbinding met de power antenne. L FRONT Voorkant Impedantie · GEEL : · BLAUW : R · BLAUW/WIT : Deze kabel is voor verbinding met de versterker afstandbediening on. FRONT Voorkant Impedantie R Achterkant REAR Impedantie Aansluiten op met Auxiliaire apparatuur (Optioneel) Sluit de AUDIO UITGANG aansluiting van dit toestel aan op de AUDIO INGANG aansluiting van de Versterker. FL (Voor Links) FR (Voor Rechts) RL (Achter Links) RR (Achter Rechts) Naar AUDIO OUT Naar AUDIO IN Naar AUDIO IN Versterker 10 Standaard gebruik De speler inschakelen Druk op MUTE/PWR (POWER/ toets. op de afstandsbediening) of op een willekeurige andere Opmerking Het toestel schakelt zichzelf in indien u een CD laadt. De speler uitschakelen Houd MUTE/PWR (POWER/ op de afstandsbediening) ingedrukt. Een schijf laden 1 2 Druk op om het voorpaneel te openen. De schijf wordt geladen en het afspelen start automatisch. Een schijf uitwerpen Druk op om het voorpaneel te openen. Indien de schijf is uitgeworpen tijdens het afspelen door op te drukken, zal deze automatisch weer na 10 seconden worden geladen indien u de schijf niet verwijdert. Een bron selecteren Druk herhaaldelijk op SOURCE om een bron te selecteren. TUNER CD USB TUNER. . . Opmerking U kunt geen bron selecteren indien deze niet klaar is. Het volume aanpassen Draai aan de MUTE/PWR knop (Druk VOLUME meniveau aan te passen. op de afstandsbediening) om het volu- Opmerking De speler onthoudt bij uitschakeling het huidig ingesteld volume niveau. Dit volume niveau zal ingesteld zijn zodra u de speler weer inschakelt. Mute 1 2 Druk op MUTE/PWR (POWER/ Druk opnieuw om te annuleren. Druk op een van de programmatoetsen 1-6 en houd vast totdat u een beep geluid hoort. Het nummer dat u heeft ingevoerd knippert in de programmanummer indicator en blijft vervolgens branden. De geselecteerde preset station frequentie is opgeslagen in het geheugen. Als u de volgende keer op hetzelfde programmanummer drukt, zal de radiostation frequentie in het geheugen worden opgevraagd. 4 Opmerking · Tot 18 FM stations, 6 voor elke drie FM banden en 6 MW (AM) stations kunnen in het geheugen worden opgeslagen. · Indien een station is opgeslagen op de programmanummers waar zich al een ander station bevond, wordt het vorige opgeslagen station automatisch verwijderd. Auto Geheugen Zoeken Deze functie zorgt ervoor dat de zes sterkste frequenties automatisch worden opgeslagen. De zes sterkste uitzendfrequenties worden opgeslagen onder programmatoets 1-6, in volgorde van signaalsterkte. 2 Druk om te annuleren op U/AS. Bladeren door Preset Stations Druk op u/PS. Druk op u/PS om te annuleren. Afstemmen op Preset Stations Druk op DRIVE/BAND om de gewenste band te selecteren en druk op de gewenste programmatoets 1-6. Het geprogrammeerde station van de programmaknop 1-6 wordt getoond en het programmastation wordt ontvangen. 15 RDS gebruik RDS Display Opties Bij normaal RDS gebruik zal de display station naam, U kunt schakelen tussen de verschillende gegevens door op DISP te drukken: (CT t FREQUENCY t PTY t RT t PS) · CT (Tijd gecontroleerd door kanaal) · PTY (Programma Type Herkenning) · RT (Radio Tekst Herkenning) · PS (Programma Service Naam) · PI (Programma Identificatie) · AF (Alternatieve Frequenties voor huidige programma) · TP (Verkeer Programma Identificatie) · TA (Verkeer Aankondiging Identificatie) PTY (Programma Type) functie Volg de volgende procedure op om een bepaald programma type te selecteren uit de ontvangst band. Music group t Speech group t Search off 3 Druk op een van de programmatoetsen 1-6 Het programma verandert als volgt na iedere keer indrukken van deze knop. Speech group News, Affairs, Info Sport, Educate, Drama Culture, Science, Varied Weather, Finance, Children Social, Religion, Phone In Travel, Leisure, Document Opmerking RDS is alleen beschikbaar bij FM ontvangst. TA (Verkeersmededeling Identificatie) Functie Ta ontvangst stelt het toestel in staat om tijdelijk over te schakelen naar een Verkeersmededeling vanuit de huidige bron (ander FM station, CD of andere aangesloten apparaten). [. . . ] Druk SCAN in en houd deze ongeveer 2 seconden ingedrukt tijdens het afspelen. ­ SCAN of SCAN verdwijnt van het schermvenster en De intro scan wordt geannuleerd. Herhaal De momenteel geselecteerde tracks/bestanden (1 RPT) of map ( RPT) op de schijf worden herhaald afgespeeld. CD MP3 WMA 2 Druk RPT in en houd deze ongeveer 2 seconden ingedrukt tijdens het afspelen. ­ 1 RPT of RPT verdwijnt van het schermvenster en de herhaalmodus wordt geannuleerd. 17 CD/MP3/WMA gebruik Willekeurig Alle tracks/bestanden (SHF) of de momenteel geselecteerde map ( SHF) op de schijf worden willekeurig afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC-M7600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC-M7600R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag