Gebruiksaanwijzing LG LAC-M3600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC-M3600R. Wij hopen dat dit LG LAC-M3600R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC-M3600R te teleladen.


LG LAC-M3600R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2604 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LAC-M3600R (2429 ko)
   LG LAC-M3600R SERVICE MANUAL (4021 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC-M3600R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. U kunt geen 8cm cd's gebruiken in dit apparaat (alleen 12cm). Attentie Het toestel toont het volgende indien het op de verkeerde manier aangesloten wordt. Antennepoort kort : "ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK" 2. Antennepoort en Afstandpoort kort : "ANTENNA REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK" Start na het opnieuw aansluiten het toestel opnieuw op. U dient de optie schijfformaat in te stellen op [Mastered] om tijdens het formatteren van herschrijfbare schijven, deze compatibel te maken met de LGspelers. [. . . ] Scherm [DISP. ] · MP3/WMA Track -10 · Map Omlaag u Het controlepaneel bevestigen 1 2 Lijn de linkerkant van het paneel uit met de stopper. Duw de rechterkant van het paneel totdat het vastklikt. Het controlepaneel loskoppelen 1 1 2 2 3 4 Druk op (RELEASE) om het controlepaneel te openen. Plaats het controlepaneel in de geleverde beschermingshoes. 2 3 1 Attentie · De knoppen werken niet goed indien het controlepaneel niet goed bevestigd is. · Laat het controlepaneel niet liggen op plekken met een hoge temperatuur of direct zonlicht. · Laat het controlepaneel niet vallen, en stel het niet bloot aan zware impact. · Let op dat agressieve producten zoals benzine, thinner, of insecticiden niet in contact komen met het oppervlakte van het controlepaneel. 4 Controlepaneel Beschermingshoes Opmerking Veeg regelmatig de contactpunten aan de achterkant van het bedieningspaneel schoon met een wattenstaafje vochtig gemaakt met alcohol. Uit veiligheidsoverwegingen draait u de ontstekingsleutel om en verwijdert u de sleutel uit de ontsteking. AUTO CD/MP3/WMA Ontvanger 5 DUT Het verwijderbare Controlepaneel Installazione Basis Installatie Buig de klemmen zodat ze aangepast zijn aan de dikte van het dashboard Installazione ISO-DIN Controleer dat de ontstekingsknop op OFF staat voordat u begint met installeren en schakel de auto accu uit om kortsluiting te voorkomen. 1 Verwijder het bestaande receivertoestel 2 Plaats de noodzakelijke aansluitingen 3 Installeer de installatieslede. 1 2 4 5 6 3 2 1 3 4 Controlepaneel Controlepaneel 5 6 Far scorrere l'unità nel telaio ISODIN. Far scorre l'unità e il telaio nell'apertura rettangolare. Installare il pannello rettangolare o la piastra dell'adattatore. Opmerking Indien het USB toestel reeds aangesloten is, drukt u op SRC (SRC op de afstandsbediening) om een bron naar USB te selecteren. Uitzendfrequenties opslaan en oproepen 1 Druk op BAND om de band die u wilt opslaan, te selecteren. 2 Selecteer de gewenste frequentie en druk op een van de voorkeurtoetsen 1-6 en houd ingedrukt tot u een piep geluid hoort. Als u de volgende keer op hetzelfde programmanummer drukt, zal de radiostation frequentie in het geheugen worden opgevraagd. Nevenapparatuur Aansluiten Auxiliary input Voorkeurstations scannen Druk op u/PS. Druk op u/PS om te annuleren. Afstemmen op voorkeurstations Druk op BAND om de gewenste band te selecteren en druk op de gewenste voorkeurtoets 1-6 (voorkeurtoets 1-6 op de afstandsbediening). Opmerking Indien een station is opgeslagen op de programmanummers waar zich al een ander station bevond, wordt het vorige opgeslagen station automatisch verwijderd. MP3 Speler, etc. SRC - Lijn uit OP AFSTANDSBEDIENING SRC VOLUME 9 Draai aan PWR AUTO CD/MP3/WMA Ontvanger DUT Luisteren naar de radio Een USB toestel aansluiten Luisteren naar een Cd OP SPELER 1. Om over te slaan naar de vorige track, drukt u kort op -?b binnen 3 seconden afspeeltijd. Druk op [#] en een nummer dat u wilt verplaatsen op de afstandsbediening om de bestanden/tracks te verplaatsen. Alle bestanden in de momenteel geselecteerde map ( INT) of de eerste 10 seconden van elke track/bestand (INT) op de schijf, wordt afgespeeld. Druk de knop opnieuw in om te annuleren. Herhaal Houd RPT op de speler ingedrukt. De momenteel geselecteerde tracks/bestanden (1 RPT) of map ( RPT) op de schijf wordt herhaald afgespeeld. [. . . ] REG (Regio) AAN / UIT REG AAN : Het toestel schakelt naar een ander station, in hetzelfde netwerk, met hetzelfde programma, indien de ontvangstsignalen van het station te zwak worden. REG UIT : Het toestel schakelt naar een ander station, in hetzelfde netwerk indien de ontvangstsignalen van het station te zwak worden (in deze modus kan het programma verschillen). TA(Verkeersmededeling) ALARM / ZOEKEN TA ALARM : Er zal een dubbele piep te horen zijn indien het station waar nieuw op is afgestemd geen TP informatie heeft voor 5 seconden. TA ZOEKEN : Indien het station waar nieuw op is afgestemd 5 seconden lang geen TP informatie ontvangt, zal de receiver afstemmen op het volgende station met hetzelfde PI als het vorige station, maar met TP informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC-M3600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC-M3600R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag