Gebruiksaanwijzing LG LAC-M3600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC-M3600R. Wij hopen dat dit LG LAC-M3600R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC-M3600R te teleladen.


Mode d'emploi LG LAC-M3600R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LAC-M3600R (2429 ko)
   LG LAC-M3600R SERVICE MANUAL (4021 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC-M3600R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik dit apparaat alleen in een auto vanwege de hoge temperaturen buiten de auto. 8 cm Uw oude toestel wegdoen 1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. [. . . ] 4 Installeer het toestel op de installatieslede. 1 2 4 5 6 3 2 1 3 4 Controlepaneel Controlepaneel 5 6 Far scorrere l'unità nel telaio ISODIN. Installare le viti rimosse dall'unità precedente. Far scorre l'unità e il telaio nell'apertura rettangolare. Installare il pannello rettangolare o la piastra dell'adattatore. Installare l'anello di rifinitura dell'unità. Montare il pannello di controllo sull'unità. Batterij-installatie De huidige speler verwijderen A De installatieslee van de huidige speler dient eveneens verwijderd te worden. Buig de haken al gelang de dikte van uw dashboard. 1 Verwijder achtersteun van het toestel. 2 Verwijder het voorpaneel en trimring van het toestel 3 Plaats de hefboom A in het gat aan de ene kant van het toestel. Voer dezelfde handeling uit aan de andere kant en trekt het toestel uit de bevestigingsslede. Voor het aanpassen van de geluidskwaliteit draait u aan PWR. 8 AUTO CD/MP3/WMA Ontvanger OP SPELER 1. SRC BAND -?b / B?+ Houd -?b / B?+ OP AFSTANDSBEDIENING SRC 3 / BAND ?mm/MM?Na een andere schijf gaan OP SPELER Draai aan PWR OP AFSTANDSBEDIENING Luisteren naar de radio ­ wat u nog meer kunt doen Auto zoeken geheugen Druk op U/AS. De zes sterkste uitzendfrequenties worden opgeslagen onder programmatoets 1-6, in volgorde van signaalsterkte. Druk op U/AS om te annuleren. VOLUME Bij het aansluiten van dit toestel op een multi lezer, drukt u op BAND/DRVIE (BAND/DRV op de afstandsbediening) om naar de volgende schijf te gaan. De schijfmodus wijzigt na iedere keer dat u op de knop drukt. Opmerking Indien het USB toestel reeds aangesloten is, drukt u op SRC (SRC op de afstandsbediening) om een bron naar USB te selecteren. Uitzendfrequenties opslaan en oproepen 1 Druk op BAND om de band die u wilt opslaan, te selecteren. 2 Selecteer de gewenste frequentie en druk op een van de voorkeurtoetsen 1-6 en houd ingedrukt tot u een piep geluid hoort. 3 Herhaal stappen 1-2 om andere stations op te slaan. Als u de volgende keer op hetzelfde programmanummer drukt, zal de radiostation frequentie in het geheugen worden opgevraagd. Nevenapparatuur Aansluiten Auxiliary input Voorkeurstations scannen Druk op u/PS. Druk op u/PS om te annuleren. Afstemmen op voorkeurstations Druk op BAND om de gewenste band te selecteren en druk op de gewenste voorkeurtoets 1-6 (voorkeurtoets 1-6 op de afstandsbediening). [. . . ] REG UIT : Het toestel schakelt naar een ander station, in hetzelfde netwerk indien de ontvangstsignalen van het station te zwak worden (in deze modus kan het programma verschillen). TA(Verkeersmededeling) ALARM / ZOEKEN TA ALARM : Er zal een dubbele piep te horen zijn indien het station waar nieuw op is afgestemd geen TP informatie heeft voor 5 seconden. TA ZOEKEN : Indien het station waar nieuw op is afgestemd 5 seconden lang geen TP informatie ontvangt, zal de receiver afstemmen op het volgende station met hetzelfde PI als het vorige station, maar met TP informatie. PI (Programma Identificatie) GELUID / MUTE PI GELUID : Indien het geluid van een station met een andere PI tegelijkertijd te horen is, zal de receiver na 1 seconde het geluid wegdraaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC-M3600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC-M3600R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag