Gebruiksaanwijzing LG LAC-M2600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LAC-M2600R. Wij hopen dat dit LG LAC-M2600R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LAC-M2600R te teleladen.


Mode d'emploi LG LAC-M2600R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LAC-M2600R (377 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LAC-M2600R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAC-M0600R. M2600R_DUT DUTCH Auto CD/MP3/WMA Receiver GEBRUIKERSHANDLEIDING MODEL : LAC-M0600R/M2600R Lees deze handleiding alstublieft aandachtig door voordat u dit product gaat aansluiten, gebruiken of aanpassen. Opmerkingen betreffende veiligheid WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOK RISICO NIET OPENEN WAARSCHUWING: VERWIJDER NIET DE HOES OF DE ACHTERKLEP OM RISICO'S OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER ZIJN HIER GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN. NEEM CONTACT OP MET SERVICE CENTER. Het bliksem met pijl symbool, in een driehoek heeft als boodschap de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van een gevaarlijk voltage in het product dat dermate zwaar is dat de gebruiker het risico loopt op elektrische schokken. Het uitroepteken in een driehoek heeft als boodschap de gebruiker te wijzen op belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de bijgevoegde handleiding. [. . . ] De indicator brandt in de volgende volgorde: FM1 t FM2 t FM3 t MW(AM) Zoek afstemmen: Druk op ?b/B?De tuner zal door de frequenties bladeren totdat er een uitzending met een ontvangst die sterk genoeg is, wordt gevonden. en houd deze langer dan 2 seconden ingedrukt (?m m/M M?op de afstandsbediening) en herhaal dit. De frequenties gaan stap voor stap omhoog of omlaag. Opmerking De " " indicator zal worden opgelicht indien de uitzending in stereo plaats vindt. Auto Geheugen Zoeken Deze functie zorgt ervoor dat de zes sterkste frequenties automatisch worden opgeslagen. 1 2 Druk op SRC om de tuner te selecteren. Druk langer dan 1 seconden op de AS/PS knop op het voorpaneel. Het scannen start automatisch vanaf de huidig getoonde frequentie naar hogere frequenties en stopt automatisch zodra 6 stations zijn opgeslagen of alle frequenties gescand zijn. Uitzend frequenties opslaan en oproepen U kunt eenvoudig tot 6 uitzend frequenties opslaan om deze later met een druk op een toets op te roepen. Druk langer dan één seconde op één van de preset station 1-6 knoppen. Het door u gekozen nummer zal in de preset nummer indicator knipperen en vervolgens blijven branden. De geselecteerde radiofrequentie is in het geheugen opgeslagen. Herhaal stappen 1 en 2 om andere stations op te slaan. De volgende keer drukt u op hetzelfde preset station 1-6 om de radiofrequentie in het geheugen op te roepen. 3 Opmerking · Aangezien FM1, FM2, FM3 hetzelfde frequentiebereik bezitten, kunnen er tot 18 FM stations in het geheugen worden opgeslagen. · Indien er een station wordt ingesteld op een toets waar reeds een station is opgeslagen, wordt het vorig opgeslagen station automatisch gewist. Bladeren door Preset Stations Druk op AS/PS. Druk opnieuw op AS/PS om het bladeren te stoppen. Afstemmen op Preset Stations Druk op BAND om de gewenste band te selecteren en druk op het gewenste nummer (1-6). Het nummer van het preset station 1-6 wordt getoond en het preset station wordt ontvangen. 13 RDS gebruik RDS Display Opties Bij normaal RDS gebruik zal de display station naam, U kunt schakelen tussen de verschillende gegevens door op DISP te drukken: (CT t FREQUENCY t PTY t RT t PS) · CT (Tijd gecontroleerd door kanaal) · PTY (Programma Type Herkenning) · RT (Radio Tekst Herkenning) · PS (Programma Service Naam) · PI (Programma Identificatie) · AF (Alternatieve Frequenties voor huidige programma). · TP (Verkeer Programma Identificatie). · TA (Verkeer Aankondiging Identificatie). RDS AF/REG FUNCTIE Druk kort op de AF/REG knop om de AF functie (Netwerk zoeken) in of uit te schakelen. Houdt de AF/REG knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de REG functie (Regionaal Netwerk Zoeken) in te schakelen. PROGRAMMA TYPE FUNCTIE Volg de volgende procedure op om een bepaald programma type te selecteren uit de ontvangst band. 2 Na het indrukken van de PTY knop worden de volgende modes geselecteerd. [. . . ] Kabels zijn niet goed aangesloten. Reinig de schijf. Controleer het schijftype. Geen geluid. De speler functioneert niet goed zelfs indien de geschikte knoppen op de afstandbediening zijn ingedrukt. Sluit de kabels goed aan. Het volume niveau is te laag. De speler is niet goed bevestigd. Pas het volume aan Bevestig de speler goed. De batterijen zijn bijna leeg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LAC-M2600R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LAC-M2600R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag