Gebruiksaanwijzing LG L600V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L600V. Wij hopen dat dit LG L600V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L600V te teleladen.


Mode d'emploi LG L600V
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L600V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS FRANAIS ENGLISH L600V GEBRUIKERSHANDLEIDING L600V GEBRUIKERSHANDLEIDING 0889 L600V P/N : MMBB0222913 (1. 1) G GEBRUIKERSHANDLEIDING D i t d o c u m e n t i s d e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g v a n d e LG L 6 0 0 V 3 G m o b i e l e videotelefoon. A l l e r e c h t e n i n v e r b a n d m e t d i t d o c u m e n t z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r LG Electronics. Het kopiren, wijzigen en verspreiden van dit document z o n d e r d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n LG E l e c t r o n i c s i s v e r b o d e n . NEDERLANDS L600V Gebruikershandleiding D i t d o c u m e n t i s d e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g v a n d e LG L 6 0 0 V 3G mobiele videotelefoon. Alle rechten in verband met dit document zijn v o o r b e h o u d e n d o o r LG E l e c t r o n i c s . [. . . ] Dans les options de menu du compte e-mail, slectionnez Nouveau. Les lments suivants doivent tre configurs. Titre Nom utilisateur Mot de passe adresse e-mail Adresse lectron. Serv msg sortant Serv msg entrant Numro port SMTP Saisissez un titre. Saisissez le nom d'utilisateur du compte de messagerie. Saisissez le mot de passe du compte de messagerie. Saisissez l'adresse e-mail pour le courrier sortant. Saisissez l'adresse e-mail pour rpondre aux e-mails. Saisissez le serveur de messagerie sortant. Saisissez le serveur de messagerie entrant. Saisissez le numro de port du serveur de messagerie. En gnral, le numro SMTP (numro de port du serveur de messagerie sortant) est 25. Saisissez le numro de port du serveur de messagerie. En gnral, le numro de port du serveur de messagerie entrant est 1 (POP3) ou 10 143 (IMAP4). Saisissez la taille de rception maximale pour les messages entrants. La taille de rception maximale autorise est de 1 Mo. msg envoy dans Type de messagerie Enreg. sur serveur Slectionnez le type de bote de rception POP3 ou IMAP4. permet d'indiquer si une copie des messages doit tre conserve sur le serveur entrant ( l'aide de la touche ). Quand le type de bote mail est dfini comme IMAP4, une copie des messages toujours enregistre dans le serveur. " indiquez si vous souhaitez enregistrer les messages envoys (quand le type de bote mail est dfinie comme IMAP4). Quand le type de bote mail est dfinie POP3, les mails envoys seront toujours enregistrs dans le tlphone. Slectionnez un point d'accs pour vous connecter l'Internet. Vous pouvez choisir un point d'accs prconfigur l'aide de la touche . [. . . ] Move down: Moves the selected network downward. (Menu #. 7. 3) Network mode You can set a type of network to search for when networks are searched in the Network selection menu. ] ] ] ] ] ] Automatic: Searches all the networks connectable. UMTS: Searches only networks supporting 3G. GSM 900/1800: Searches only networks supporting GSM 900/1800 band. GSM 1900: Searches only networks supporting GSM 1900 band. Access points ] This menu shows the access point list. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L600V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L600V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag