Gebruiksaanwijzing LG L245WP-BN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L245WP-BN. Wij hopen dat dit LG L245WP-BN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L245WP-BN te teleladen.


LG L245WP-BN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5393 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L245WP-BN (5059 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L245WP-BN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informeer bij een lokale dealer of u DVB-T- of DVB-C-signalen kunt ontvangen. DVB-T is de Europese DVB-consortiumstandaard voor de uitzending van digitale televisie via de zendmast en DVB-C voor de uitzending van digitale televisie via de kabel. Hoewel dit televisietoestel voldoet aan de huidige DVB-T- en DVB-C-standaarden vanaf [augustus 2008], kan de compatibiliteit met toekomstige digitale DVB-T-signalen via de zendmast en digitale DVB-C-signalen via de kabel niet worden gegarandeerd. Afhankelijk van de landen/gebieden waar dit televisietoestel wordt gebruikt, kunnen aanbieders van kabeltelevisie extra kosten voor dergelijke services in rekening brengen en moet u wellicht akkoord gaan met hun voorwaarden en bepalingen. [. . . ] Als u het netsnoer hebt losgekoppeld, moet u de klok opnieuw instellen. AutoVolume(Uit/Normaal/Nacht): Als u het volume op elk kanaal gelijk wilt zetten, stelt u Normal in. Nacht: deze modus biedt een verbeterde geluidsbeleving in vergelijking met de modus Normaal, maar met weinig geluid. Dit is 's nachts erg handig. Klokmodus(Auto/Handmatig) Auto: Als u het netsnoer hebt losgekoppeld, moet u de klok opnieuw instellen. De antenne moet zijn aangesloten als u de tijd automatisch wilt kunnen instellen. x Geluidresetten(OK/Annuleren) Zet alle geluidsinstellingen terug naar de standaard fabrieksinstellingen. Handm. : De tijd handmatig instellen. Afhankelijk van de zender en het signaal wordt de tijd wellicht niet juist ingesteld. In dat geval stelt u de tijd handmatig in. Nederlands 30 Basisfuncties Klokinstellen: Stel Dag, Maand, Jaar, Uur en Minuut handmatig in. Alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is ingesteld opHandm. . U kunt de opties Dag, Maand, Jaar, Uur en Minuut rechtstreeks instellen door op de cijfertoetsen op de afstandsbediening te drukken. Instellingen: Selecteer Uit, Eenmaal, Dagel. , Ma~Vr, Ma~Za, Za~Zo of Handm. De markering c geeft aan dat de dag is geselecteerd. Tijdzone(Auto/Handm. ): hiermee stelt u de tijdzone in op GMT. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Klokmodus op Auto is ingesteld. GMT(GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT / GMT+1:00~GMT+12:00): Hiermee selecteert u uw tijdzone. is ingesteld. DST(Zomertijd)(Uit/Aan): Hiermee schakelt u de zomertijdfunctie in of uit. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Tijdzone op Handm. is ingesteld. Kanaalvergrendeling(Uit/Aan): kanalen in Kanaalbeheer vergrendelen om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken. Als u de pincode bent vergeten, drukt u achtereenvolgens op de volgende toetsen van de afstandsbediening zodat de pincode opnieuw wordt ingesteld op '0-0-0-0': POWER (off) MUTE 8 2 4 POWER (on) Economischeoplossingen O MENUm Systeem ECO-oplossing ENTERE Alleen beschikbaar als de optie Bron is ingesteld op Tv. ECO-oplossing Spaarstand(Uit/Laag/Middel/Hoog/Beelduit) t: met deze functie kunt u de helderheid van de tv aanpassen om het energieverbruik te verminderen. Als u de optie Beelduit selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld, maar blijft u het geluid horen. Druk op een willekeurige knop behalve de volumeknop om het scherm in te schakelen. Geensignaalstdby(Uit/15min/30min/60min): Om onnodig energieverbruik te voorkomen kunt u instellen hoe lang de tv ingeschakeld moet blijven wanneer er geen signaal wordt ontvangen. Progr. vergrendeling (afhankelijk van het land): met een zelf ingestelde viercijferige pincode voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals kinderen, naar ongeschikte programma's kijken. Als het geselecteerde kanaal is vergrendeld, wordt het symbool '\' weergegeven. Allestoestaan: Hiermee ontgrendelt u alle tvclassificaties (wordt niet ondersteund in Frankrijk en Zweden). Uitgeschakeld wanneer de pc zich in de energiebesparingsmodus bevindt. Autom. uitsch. (Uit/Aan): De tv wordt automatisch uitgeschakeld om energie te sparen wanneer gedurende vier uur geen gebruikersactiviteit wordt gesignaleerd. Nederlands 32 Basisfuncties Overigefuncties Algemeen Max. energiebesp. (Uit / Aan): het computerscherm uitschakelen wanneer de computer gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, om stroom te besparen. O MENUm Systeem ENTERE Taalkeuze Taalkeuze: de menutaal instellen. Alleen beschikbaar in de modus PC. Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending. Spelmodus(Uit/Aan): als u een spelcomputer aansluit, zoals de PlayStationTM of XboxTM, kunt u een realistischere spelbeleving krijgen door deze modus te selecteren. Voorkeur(Eerstetaalvooraudio/Tweedetaalvoor audio/Eerstetaalondertitel/Tweedetaalondertitel /Eerstetaalteletekst/Tweedetaalteletekst): selecteer een taal als standaardtaal voor wanneer een kanaal wordt geselecteerd. OPMERKING x Voorzorgen en beperkingen voor de spelmodus Als u de spelcomputer wilt loskoppelen en een ander extern apparaat aansluiten, zet u in het instellingenmenu Spelmodus op Uit. Als u in de Spelmodus het tv-menu weergeeft, zal het beeld een beetje trillen. Spelmodus is niet beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op TV of PC. [. . . ] TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Manufactured under licence under U. S. Patent #'s: 5, 451, 942; 5, 956, 674; 5, 974, 380; 5, 978, 762; 6, 487, 535 & other U. S. & DTS 2. 0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L245WP-BN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L245WP-BN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag