Gebruiksaanwijzing LG L204WT-SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L204WT-SF. Wij hopen dat dit LG L204WT-SF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L204WT-SF te teleladen.


Mode d'emploi LG L204WT-SF
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L204WT-SF (3890 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L204WT-SF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding L194WT L204WT L194WTM L204WTM L194WTQ L204WTQ L194WTX L204WTX Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product Raadpleeg gebruikt. Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen. het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt. Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. [. . . ] Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. (Enkel analoge modus) OPMERKING Automatische beeldafstelling?Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u de monitor tijdens het gebruik wilt instellen of deze functie nogmaals handmatig wilt uitvoeren, druk dan op de knop 'AUTO/SET' op het voorpaneel van de monitor. U kunt ook de optie 'Factory reset' (fabrieksinstellingen) in het menu voor OSD-instellingen uitvoeren. Denk er echter aan dat deze optie alle menuopties opnieuw initialiseert, met uitzondering van 'Language' (taal). N10 Werken met luidsprekers - De functie is alleen voor luidspreker modellen L194WTM, L204WTM. Aansluitingen aan zijkant Ingang kop-/oortelefoon Het luidsprekervolume wordt automatisch gedempt als er een koptelefoon wordt aangesloten. ACHTERKANT Audio-invoer Wordt aangesloten op de *LINE OUTaansluiting van de geluidskaart van de pc. *LINE OUT Een connector voor aansluiting op de luidspreker met ingebouwde versterker. Controleer de overeenkomstige connector van de geluidskaart van de pc voordat u de kabel aansluit. Als de geluidskaart van de pc alleen een Speaker Out-aansluiting heeft, verlaagt u het volume op de pc. Als de geluidskaart van de pc zowel Speaker Out als Line Out ondersteunt, converteert u de Line Out-aansluiting met behulp van de kaartjumper van het programma (raadpleeg de handleiding bij de geluidskaart). *Line Out AUDIO IN Speaker Out <Aansluiting van de geluidskaart van de pc> N11 Functies van bedieningspaneel Besturingselementen op voorpaneel Achter Besturingselement Knop MENU Functie Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. OSD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEND Met deze instelling kunt u de huidige instellingen vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. Houd de knop MENU enkele seconden ingedrukt. Het bericht "OSD LOCKED"zal verschijnen. U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED" zal verschijnen. knop Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen Display selecteren of instellen. Zie pagina N19 voor meer informatie : SOURCE-sneltoets Gebruik deze knop om de D-Sub- of DVI-connector te activeren. Deze functie wordt gebruikt wanneer twee computers op de monitor zijn aangesloten. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Naam menu PICTURE Pictogrammen Submenu's Knoptip MENU: Afsluiten : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. N16 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving PICTURE PICTURE BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. [. . . ] · Installeer het monitorstuurprogramma vanaf de cd (of diskette) die bij de monitor is geleverd. U kunt het stuurprogramma ook downloaden van onze website: http://www. lge. com. · Controleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt. G Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA DDC)-monitor aangetroffen"? N22 Specificaties Monitor L194WT/L194WTQ/L194WTX Synchronisatieingang 19 inch (48, 2 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD Glanswerende laag Weergavegebied 19 inch Pixel pitch 0, 2835 mm Horizontale freq. Analoog: 30 - 83 kHz (automatisch) Digitaal: 30 - 83 kHz (automatisch) Verticale freq. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L204WT-SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L204WT-SF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag