Gebruiksaanwijzing LG L1953S-SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1953S-SF. Wij hopen dat dit LG L1953S-SF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1953S-SF te teleladen.


Mode d'emploi LG L1953S-SF
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1953S-SF (8815 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1953S-SF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding L1753S L1953S Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product Raadpleeg gebruikt. Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen. het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt. Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. [. . . ] Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Naar stopcontact 2 1 Naar pc-uitgang PC MAC Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. 4. Druk op de -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. (Enkel analoge modus) OPMERKING Automatische beeldafstelling?Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u de monitor tijdens het gebruik wilt instellen of deze functie nogmaals handmatig wilt uitvoeren, druk dan op de knop 'AUTO/SET' op het voorpaneel van de monitor. U kunt ook de optie 'Factory reset' (fabrieksinstellingen) in het menu voor OSD-instellingen uitvoeren. Denk er echter aan dat deze optie alle menuopties opnieuw initialiseert, met uitzondering van 'Language' (taal). N7 Functies van bedieningspaneel Besturingselementen op voorpaneel Zijkant Besturingselement Knop MENU Functie Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. OSD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEND Met deze instelling kunt u de huidige instellingen vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. Houd de knop MENU enkele seconden ingedrukt. Het bericht "OSD LOCKED"zal verschijnen. U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED" zal verschijnen. Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen Display selecteren of instellen. Zie pagina N15 voor meer informatie knop , N8 Functies van bedieningspaneel Besturingselement Knop AUTO/SET Directe-toegangsfunctie Gebruik deze knop om een selectie te activeren in het schermmenu. AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand). De beste weergavemodi zijn als volgt 17 inch-monitor: 1280 x 1024 19 inch-monitor: 1280 x 1024 Aan/uit-knop Aan/uit-lampje Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. Dit verklikkerlampje licht blauw op wanneer het scherm normaal werkt (Aan-modus). Indien het scherm in de slaapstand (energiespaarstand) staat, wordt de indicator amberkleurig. N9 Schermmenu - besturingselementen Scherminstellingen U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. [. . . ] · Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren). · Controleer of de beeldschermkabel correct is aangesloten en gebruik indien nodig een schroevendraaier om deze vast te zetten. · Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1953S-SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1953S-SF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag