Gebruiksaanwijzing LG L1953HR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1953HR. Wij hopen dat dit LG L1953HR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1953HR te teleladen.


Mode d'emploi LG L1953HR
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1953HR (6281 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1953HR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikshandleiding L1753H L1953H L1753HM L1953HM L1753HR L1953HR Lees de Belangrijke voorzorgsmaatregelen voordat u dit product Raadpleeg gebruikt. Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen. het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt. Belangrijke voorzorgsmaatregelen Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. [. . . ] Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. (Enkel analoge modus) OPMERKING Automatische beeldafstelling?Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u de monitor tijdens het gebruik wilt instellen of deze functie nogmaals handmatig wilt uitvoeren, druk dan op de knop 'AUTO/SET' op het voorpaneel van de monitor. U kunt ook de optie 'Factory reset' (fabrieksinstellingen) in het menu voor OSD-instellingen uitvoeren. Denk er echter aan dat deze optie alle menuopties opnieuw initialiseert, met uitzondering van 'Language' (taal). N9 Werken met luidsprekers - De functie is alleen voor luidspreker modellen L1753HM, L1953HM. Aansluitingen aan zijkant Ingang kop-/oortelefoon Het luidsprekervolume wordt automatisch gedempt als er een koptelefoon wordt aangesloten. ACHTERKANT Audio-invoer Wordt aangesloten op de *Lijn uitaansluiting van de geluidskaart van de pc. AUDIO IN Luidspreker uit *Lijn uit <Aansluiting van de geluidskaart van de pc> N10 Functies van bedieningspaneel Besturingselementen op voorpaneel Zijkant Besturingselement Knop MENU Functie Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. OSD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEND Met deze instelling kunt u de huidige instellingen vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. Houd de knop MENU enkele seconden ingedrukt. Het bericht "OSD LOCKED"zal verschijnen. U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED" zal verschijnen. knop Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen Display selecteren of instellen. Zie pagina N18 voor meer informatie. SOURCE-sneltoets Gebruik deze knop om de D-Sub- of DVI-connector te activeren. Deze functie wordt gebruikt wanneer twee computers op de monitor zijn aangesloten. D-Sub is de standaardinstelling. N11 Functies van bedieningspaneel Besturingselement Knop AUTO/SET Directe-toegangsfunctie Gebruik deze knop om een selectie te activeren in het schermmenu. AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand). De beste weergavemodi zijn als volgt 17 inch-monitor: 1280 x 1024 19 inch-monitor: 1280 x 1024 Aan/uit-knop Aan/uit-lampje Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. Dit verklikkerlampje licht blauw op wanneer het scherm normaal werkt (Aan-modus). Indien het scherm in de slaapstand (energiespaarstand) staat, wordt de indicator amberkleurig. N12 Schermmenu - besturingselementen Scherminstellingen U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. [. . . ] · Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm · Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in. · Controleer of de netspanning voldoende is. De netspanning moet hoger zijn dan 100 -240V 50/60Hz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1953HR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1953HR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag