Gebruiksaanwijzing LG L1930SQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1930SQ. Wij hopen dat dit LG L1930SQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1930SQ te teleladen.


Mode d'emploi LG L1930SQ
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1930SQ (2642 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1930SQ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Zorg dat de connector makkelijk toegankelijk is na aansluiting. [. . . ] Houd het product niet op zijn kop aan de monitorsteun. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. N3 Monitor aansluiten De standaard uit elkaar nemen 1. Zet een kussen of een zachte doek op een plat oppervlak. 2. Zet het beeldscherm met de voorkant naar beneden op het kussen of de zachte doek. 3. Verander uw slot op het product als volgt en draai deze in de pijlrichting. Als u de standaardbasis niet los kunt krijgen, zelfs met de vergrendelknop in vrijgeefstand, druk dan de aangegeven knop in en probeer nogmaals. N4 Monitor aansluiten 4. Trek de standaard uit om te verwijderen. 5. Druk op de PUSH (DRUK)-knop en neem de standaardbasis uit het standaardhoofddeel. Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld. Het scherm plaatsen 1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort. Kantelbereik : -5°~20° 20 Ergonomie Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. N5 Monitor aansluiten Computer gebruiken 1. Zorg ervoor de computer en het product uit te schakelen. Sluit de kabel aan, zoals u onder ziet bij 1 en 2 . B Sluit het Dsub-snoer (PC) aan C Sluit het Dsub-snoer (Mac) aan Analoog signaal Digitaal signaal DVI D-sub Netsnoer PUSH Naar stopcontact PC Naar pc-uitgang PC B MAC c Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hoge-densiteit (3 rijen) D-sub VGAconnector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. PC A Digitaal signaal DVI (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) 2. Druk op de -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Stel het beeld met de / knoppen in op het gewenste niveau. Met de AUTO/SET-knop kunt u andere submenuopties selecteren. Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de MENU-knop om het OSD af te sluiten. N9 Schermmenu - selecteren en aanpassen De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu. Hoofdmenu PICTURE Vervolgmenu BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA sRGB PRESET 6500K 9300K RED GREEN BLUE TRACKING HORIZONTAL VERTICAL CLOCK PHASE SHARPNESS SETUP LANGUAGE OSD HORIZONTAL A D Functie De helderheid en het contrast van het scherm regelen De kleur van het scherm regelen COLOR De positie van het scherm regelen De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen POSITION VERTICAL WHITE BALANCE POWER INDICATOR FLATRON F-ENGINE FACTORY RESET MOVIE INTERNET USER NORMAL DEMO De gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen : Regelbaar A: Analoge ingang D: Digitale ingang OPMERKING De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N10~N15). N10 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Hoofdmenu MENU : Afsluiten - + : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren Knoptip Naam menu Pictogrammen Submenu's OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. N11 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving PICTURE PICTURE BRIGHTNESS CONTRAST GAMMA Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. Hiermee regelt u het contrast van het scherm. Stel uw eigen gammawaarde in. :50/0/50 Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. MENU: Afsluiten + :: Lager Hoger SET : Een ander submenu selecteren COLOR COLOR PRESET Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. · 6500K: Enigszins roodachtig wit. · 9300K: Enigszins blauwachtig wit. [. . . ] · Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de horizontale met het PHASE-pictogram in het schermmenu. · Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren). Belangrijk Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1930SQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1930SQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag