Gebruiksaanwijzing LG L1917S-SN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1917S-SN. Wij hopen dat dit LG L1917S-SN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1917S-SN te teleladen.


LG L1917S-SN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2329 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1917S-SN (2310 ko)
   LG L1917S-SN Product Brochure (270 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1917S-SN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur. Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. Als u niet zeker weet welke spanning u gebruikt, neemt u contact op met uw dealer. [. . . ] U kunt hierbij uw vinger(s) bezeren. ERGONOMIE Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen. 7 Monitor aansluiten Aansluiten op de PC E1940T/E2040T/E2240T/E2340T 1. Voordat u de monitor instelt, moet u er ervoor zorgen dat de stroom naar de monitor, het 2. Sluit signaalinvoerkabel 1 computersysteem en andere aangesloten apparaten uit staat. en stroomkabel 2 aan, en draai de schroef van de signaalkabel vast. A Sluit de DVI-D (Digitaal signaal)-kabel aan B Sluit de D-sub (analoog signaal)-kabel aan OPMERKING Dit is een vereenvoudigde voorstelling van het achteraanzicht. Mogelijk ziet uw monitor er anders uit. Wanneer u een D-sub signaalinvoerkabel voor Macintosh gebruikt: Mac-adapter Als u de monitor op een Apple Macintosh wilt aansluiten, hebt u een aparte connectoradapter nodig om de 15-pins hogedensiteit (3 rijen) D-sub VGA-connector van de meegeleverde kabel te converteren naar een 15-pins connector met 2 rijen. Afhankelijk van model. Naar stopcontact Digitaal signaal DVI-D (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) 3. Druk op de powerknop op het voorpaneel om het toestel in te schakelen. Zodra de monitor ingeschakeld is, wordt `Self Image Setting Function' (zelfbeeld instellingsfunctie) automatisch uitgevoerd. (Alleen analoog modus) Aan/uit-knop OPMERKING Automatische beeldafstelling?Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u problemen tegenkomt, zoals een wazig scherm, wazige letters, scherm flikkert of is gekanteld, terwijl u het toestel gebruikt, of nadat u de schermresolutie heeft gewijzigd, drukt u op de AUTO functieknop om de resolutie te verbeteren. 8 Monitor aansluiten Aansluiten op de PC E1940S/E2040S/E2240S/E2340S 1. Voordat u de monitor instelt, moet u er ervoor zorgen dat de stroom naar de monitor, het 2. :0/1/2 Op de monitor tonen hoge gammawaarden witachtig beeld en lage gammawaarden beelden met hoog contrast. USER (GEBRUIKER) Exit : Afsluiten : Lager : Hoger : Een ander submenu selecteren : Herstarten om het submenu te selecteren GAMMA 18 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving (BEELDSCHERM) E1940T/E2040T/E2240T/E2340T HORIZONTAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links (HORIZONTAAL) en naar rechts. VERTICAL (VERTICAAL) CLOCK (KLOK) E1940S/E2040S/E2240S/E2340S Hiermee verplaatst u het beeld omhoog en omlaag. Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens. PHASE (FASE) Exit : Afsluiten : Lager : Hoger : Een ander submenu selecteren : Herstarten om het submenu te selecteren 19 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving (ANDERE) E1940T/E2040T/E2240T/E2340T LANGUAGE (TAAL) Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven. POWER INDICATOR (AAN/UITINDICATOR) E1940S/E2040S/E2240S/E2340S Gebruik deze functie om de aan/uitindicator vooraan op de monitor in te stellen op ON (AAN) of OFF(UIT). Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden. Exit : Afsluiten : Lager : Hoger : Een ander submenu selecteren : Herstarten om het submenu te selecteren WHITE Als de uitgang van de videokaart niet BALANCE overeenkomt met de vereiste specificaties, (WITBALANS) dan kan het kleurniveau verslechteren door vervorming van het videosignaal. Met deze functie kunt u het signaalniveau afstemmen op het standaard uitgangsniveau van de videokaart, om een optimaal beeld te krijgen. Activeer deze functie als het scherm de kleuren wit en zwart bevat. FACTORY RESET (FABRIEK RESET) Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "LANGUAGE"(TAAL). Druk op de -knop om terug te keren naar de originele instelling. OPMERKING Als dit de schermafbeelding niet verbetert, herstel dan de standaard instellingen van de fabriek. Indien nodig, voert u de functie WHITE BALANCE (WITBALANS) opnieuw uit. Deze functie zal alleen ingeschakeld worden, wanneer het invoersignaal een analoog signaal is. 20 Schermmenu - selecteren en aanpassen In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. E1940T/E2040T/E2240T/E2340T E1940S/E2040S/E2240S/E2340S Als u op de MODE-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD. Naam menu Pictogram men Sub menu's Afsluiten Instellen (hoger/lager) Een ander submenu selecteren Herstarten om het submenu te selecteren Knop tip OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. 21 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving NORMAL Deze optie wordt geadviseerd voor diverse (NORMAAL) toepassingen van de monitor in de gangbare gebruiksomgeving. MOVIE (FILM) Deze beeldinstelling is ideaal voor het bekijken van video-opnamen en films. INTERNET Deze optie is speciaal aangepast voor het bewerken van documenten ( in Word e. d. ). DEMO Deze optie is ideaal voor demonstratiedoeleinden op het verkooppunt. [. . . ] Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in. G Het scherm knippert. Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA DDC)-monitor aangetroffen"? G Hebt u het monitorstuurprogram ma geïnstalleerd?· Installeer het monitorstuurprogramma vanaf de cd (of diskette) die bij de monitor is geleverd. U kunt het stuurprogramma ook downloaden van onze website: http://www. lge. com. · Controleer of de videokaart de Plug en Playfunctie ondersteunt. 27 Specificaties Monitor 47, 0 cm (18, 5 inch) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD Glanswerende laag Zichtbare schermdoorsnede : 47, 0 cm (Pixel pitch) 0, 300 mm x 0, 300 mm Horizontale freq. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1917S-SN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1917S-SN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag