Gebruiksaanwijzing LG L1915S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1915S. Wij hopen dat dit LG L1915S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1915S te teleladen.


Mode d'emploi LG L1915S
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1915S (2155 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1915S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In de monitor is gevaarlijke hoogspanning aanwezig, zelfs wanneer de monitor is uitgeschakeld. Als de monitor niet goed werkt, neemt u contact op met uw dealer. Lichamelijk letsel voorkomen: Plaats de monitor niet op een hellende plank, tenzij de monitor en de plank goed zijn vastgezet. Gebruik alleen een monitorsteun die door de fabrikant is aanbevolen. [. . . ] De openingen bedekken met een doek of ander materiaal. De monitor in de buurt van of op een verwarmingstoestel of warmtebron plaatsen. Wrijf of behandel de Active Matrix LCD niet met iets hards, aangezien dit de Active Matrix LCD permanent kan beschadigen. Druk niet langdurig met uw vinger op het LCD-scherm, aangezien dit enige nabeelden kan achterlaten. Sommige stipdefecten kunnen als rode, groene of blauwe plekjes op het scherm verschijnen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de weergavekwaliteit. Gebruik indien mogelijk de aanbevolen resolutie voor de beste beeldkwaliteit voor het LCDscherm. Bij andere resoluties kunnen geschaalde of bewerkte beelden op het scherm verschijnen. Dit is echter normaal voor LCD-schermen met vaste resolutie. Reinigen Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de voorkant van het monitorscherm reinigt. Gebruik een vochtige doek (geen natte doek). Spuit geen vloeistof direct op het monitorscherm, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken. Opnieuw inpakken Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. * Raadpleeg de installatiehandleiding van het monitorstuurprogramma voor het installeren van het stuurprogramma van de monitor. N5 Installeer het programma Forte Manager. Functies van het programma Forte Manager Gebruik het programma Fort Manager voor het wijzigen of aanpassen van Nasporen, Helderheid, Contrast, Positie, Resolutie, Scherpheid of Voorinstelling van het scherm. *Nasporen en Positie kunnen alleen worden ingesteld bij een analoog signaal. Aanpassen - Nasporen, Helderheid, Contrast, Positie, Resolutie, Scherpheid, Wizard, Voorinstelling f-Engine - Film, Tekst, Normaal, Gebruiker, Voorinstelling Kleur - Kleur Temperatuur, RGB, Kleurkalibratie, Voorinstelling Opties - Voorkeuren, Strornindcator, Voorinstelling Ondersteunen - Update, Help, Bezit-ID, Versie, Voorinstelling N6 Functies van bedieningspaneel Besturingselementen op voorpaneel Besturingselement Aan/uit-knop Functie U kunt het product aan- en uitzetten door de knop aan te raken. Het aan/uit-lampje brandt rood als de monitor aanstaat en gaat herhalend van donker tot licht in de slaapstand (energiespaarstand). De knop onder de afbeelding is voor het instellen van de helderheid van het aan/uit-lampje. *Met een lichte aanraking van de vinger kunt u één van de vier mogelijk helderheidsinstellingen selecteren. Aan/uit-lampje OPMERKING De voedingsindicator handmatig aan- en uitzetten ~ ~ Selecteer Options in Forte Manager en vervolgens Strornindcator ->Aan/Uit om de aan/uit-indicator handmatig te bedienen. Wacht met het aanraken van de aan/uit-knop totdat u iets op het scherm ziet. N7 Functies van DDC/CI Aan/Uit DDC/CI(Display Data Channel Command Interface) is een communicatieprotocol voor de communicatie tussen een computer en een monitor. Dankzij DDC/CI is het mogelijk instellingen op de monitor vanaf de computer te wijzigen zonder het schermmenu van de monitor te hoeven gebruiken. De monitor kan alleen op de computer worden ingesteld wanneer de monitor op de computer is aangesloten en DDC/CI is ingeschakeld. Opmerking: als het programma Forte Manager wordt gebruikt, moet DDC/CI zijn ingeschakeld anders werkt het programma niet. Functies van DDC/CI Aan/Uit Beeld is aan wanneer de aan/uit-knop wordt aangeraakt en DDC/CI is aan/uit wanneer de aan/uit-knop langer dan enkele seconden wordt aangeraakt. * De fabrieksinstelling voor DDC/CI is AAN. OPMERKING De functie DDC/CI werkt echter maar één keer wanneer het beeld aanstaat en wordt uitgezet door de aan/uit-knop aan te raken. N8 Problemen oplossen Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning. Geen beeld ¶n Is het netsnoer van de monitor aangesloten?U U n Brandt de aan/uitindicator deze herhalend donker en licht?U n Verschijnt het bericht "OUT OF RANGE" op het scherm?U Controleer of de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact zit. [. . . ] U Selecteer Adjust in Forte Manager en vervolgens Aanpassen --> Resolutie --> Gewenste om het scherm automatisch de optimale instellingen te laten vinden voor de huidige modus. Selecteer Adjust in Forte Manager en vervolgens Aanpassen --> Nasporen --> Fase als u de gevonden instellingen wilt aanpassen. Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van de videokaart wijzigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1915S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1915S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag