Gebruiksaanwijzing LG L1710S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1710S. Wij hopen dat dit LG L1710S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1710S te teleladen.


LG L1710S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2202 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1710S (2169 ko)
   LG L1710S Install Guide (757 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1710S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Dit kan letsel, problemen met het product en schade aan het scherm veroorzaken. Brand en gevaarlijke situaties voorkomen: Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten vallen of duwen. [. . . ] Spuit geen vloeistof direct op het monitorscherm, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken. Opnieuw inpakken Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. Deze vormen een ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal. Correct sorteren De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid kwik. Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente. N2 Monitor aansluiten Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is uitgeschakeld. Monitorsteun bevestigen 1. Controleer de richting van de Steun en sluit het aan op het Scharnier zoals getoond in de afbeelding. Scharnier Steun 3. Controleer de richting van de Steunbasis en sluit het aan op de Steun. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het scherm naar u toe. Steun Steunbasis Belangrijk Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken. Zet het beeldscherm met de voorkant naar beneden op het kussen of de zachte doek. Steunbasis Deel Kopdeel 3. Houd het Kopdeel met een hand vast en houd het Steunbasis deel met de andere vast, zoals getoond in de afbeelding, en trek het Steunbasis deel iets omhoog. 4. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu. Naam menu PICTURE Pictogrammen Submenu's Knoptip MENU: Afsluiten : Instellen (hoger/lager) SET : Invoeren : Een ander submenu selecteren OPMERKING De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding. N11 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving PICTURE PICTURE BRIGHTNESS Hiermee regelt u de helderheid van het scherm. Stel uw eigen gammawaarde in. :50/0/50 Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast. CONTRAST GAMMA MENU: Afsluiten : Lager : Hoger SET : Een ander submenu selecteren COLOR PRESET COLOR Selecteer de schermkleur. · sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGBstandaardkleurspecificaties. Uw eigen kleurenniveau voor blauw instellen. RED GREEN MENU: Afsluiten BLUE : Lager : Hoger SET : Een ander submenu selecteren N12 Schermmenu - selecteren en aanpassen Hoofdmenu Vervolgmenu Beschrijving POSITION POSITION HORIZONTAL VERTICAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links en naar rechts. Hiermee verplaatst u het beeld omhoog en omlaag. MENU: Afsluiten : Lager : Hoger SET : Een ander submenu selecteren TRACKING CLOCK Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens. Zie het gedeelte `Specificaties' van deze handleiding en configureer de monitor opnieuw. · Dit bericht verschijnt als de signaalkabel tussen de pc en de monitor niet is aangesloten. Controleer of de signaalkabel is aangesloten en probeer het opnieuw. G Verschijnt het bericht "OUT OF RANGE" op het scherm? G Verschijnt het bericht "CHECK SIGNAL CABLE" op het scherm? Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" op het scherm? G Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" als u op de knop MENU drukt?· U kunt de huidige instellingen beveiligen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. [. . . ] · Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm · Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in. G De schermkleur is monochroom of wijkt af. G Het scherm knippert. N16 Problemen oplossen Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd? G Hebt u het monitorstuurprogram ma geïnstalleerd?· Installeer het monitorstuurprogramma vanaf de cd (of diskette) die bij de monitor is geleverd. U kunt het stuurprogramma ook downloaden van onze website: http://www. lge. com. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1710S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1710S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag