Gebruiksaanwijzing LG L1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG L1100. Wij hopen dat dit LG L1100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG L1100 te teleladen.


Mode d'emploi LG L1100
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG L1100 (12624 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG L1100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Datum van aankoop : Verdeler waarbij u het toestel kocht : Adres van de verdeler : Telefoonnummer van de verdeler Modelnummer : Serienummer : : Inhoudsopgave Inleiding Belangrijke Veiligheidsinstructies Overzicht van de onderdelen 4 10 17 17 18 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 27 27 27 28 30 30 31 31 32 33 Installatie Installatie Opstarten Werking Instellen van de temperatuur OPTI-Zone (Afkoelen) Express Vriezen Milieuvriendelijk Zelftest Vergrendeling Aan/Uit Koelcompartiment Vita licht Deuralarm IJsmaken Ontdooien Water Dispenser Flessenrek Uitneembare glasplaat Vriescompartiment Automatische IJsmaker Tips om voedsel te bewaren Voedsel bewaren Tips voor energiebesparing Verzorging en onderhoud Algemene informatie Deuren omwisselen Schoonmaken Oplossen van problemen Oplossen van problemen 3 Inleiding Belangrijke Veiligheidsinstructies BASIS VEILIGHEIDSMAATREGELEN Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsberichten. Lees alle veiligheidsberichten en volg ze op. w Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool. Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. [. . . ] Indien u de snelvriesfunctie wenst stop te zetten, druk dan nogmaals op de toets Express Frz. Het Express Vriezen stopt en het toestel gaat terug naar de eerder ingestelde temperatuur. LED LED LED LCD < Vrijstaand type > LED LED < Inbouwtype > NEDERLANDS LED LCD < Vrijstaand type > Opmerking Wanneer u de Eco Friendly (milieuvriendelijke) stand inschakelt, werken de andere knoppen niet. Wanneer u de Eco Friendly-stand uitschakelt, werken de overige knoppen weer als normaal en keert de koel-vriescombinatie terug naar de oorspronkelijke temperatuurinstellingen. < Inbouwtype > · Het pijltje blijft aan nadat het 4 maal oplichtte bij het selecteren van de "On"-stand van de snelvriezer. Zelftest · Deze functie spoort automatisch storingen op die zich voordoen bij het gebruik van de koelkast. · Indien het toestel defecten vertoont, de toetsen niet werken of indien de normale functieweergave het niet doet, trek de stekker dan niet uit het stopcontact en neem zo vlug mogelijk contact op met uw plaatselijke serviceleverancier. · Indien u het toestel uitschakelt dan heeft de technicus veel tijd nodig om na te gaan welk onderdeel defect is. 21 Werking Vergrendeling Voor LED-model · Door op deze knop te drukken, worden alle andere knoppen uitgeschakeld. · "Vergrendelen" of "ontgrendelen" wordt herhaald door het indrukken van de knop. (Voor "Vergrendelen" duwt u de "LOCK" knop 3 seconden in. Voor "Ontgrendelen" drukt u 3 seconde lang op de "LOCK" knop). · De andere knoppen werken niet indien de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is. Koelcompartiment (Geldt alleen voor bepaalde modellen) Vers '0' zone Alleen voor vlees en vis. U kunt de temperatuur in de "Fresh 0 Zone" aanpassen met een van de hieronder aangegeven instellingen. Wanneer u de temperatuur in het koelvak instelt op 6°C, is de temperatuur in de FRESH 0 ZONE 4 2°C. · Indien het ijs vol is, valt het ijs naar onderen in het geval het ijsopslagvak niet verwijderd kan worden. Let op dat u niet teveel ijs opslaat. (1) (2) · Neem de container met de ijslade uit de kast. Vul de ijslade tot het waterniveau en plaats hem terug. · U kunt de container met de ijslade in de bovenste of de middelste lade van het diepvriesvak plaatsen. (snelvries) knop als u snel ijsblokjes nodig hebt. · Om de ijsblokjes los te maken, pakt u de lade bij de uiteinden vast en keert u hem voorzichtig om. Note TIP Om de ijsblokjes los te maken, laat u even een straal water over de lade stromen voordat u hem omkeert. Ontdooien · Het voedsel ontdooit automatisch. · Het dooiwater stroomt naar het verdampbakje waar het automatisch verdampt. 24 Werking Water Dispenser (Optional) Kenmerken Water Dispenser (Optional) Drukpaneel automaat Deksel Drukpaneel automaat Watertank Knop (Openen/ sluiten) Tankdop kap Tank Klem Vullen van WATERTANK Watertank verwijderen Watertank · De montage gebeurt in omgekeerde volgorde van de demontage. · Wees voorzichtig en druk niet op het klephuis. · Ga voorzichtig te werk bij het installeren van de watertank in de deur. Zorg ervoor dat u goed vast zet. NEDERLANDS Vullen van WATERTANK 1. [. . . ] · De deur is lange tijd open blijven staan. · Er ligt een voorwerp in de weg: de deur kan niet volledig dicht of de verluchtingsopeningen worden geblokkeerd in het vriesvak. · Misschien is de vloer waarop de koel- & vriescombinatie staat niet waterpas of misschien staat het toestel niet stabiel. Plats het toestel waterpas door aan de waterpasschroeven te draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG L1100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG L1100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag