Gebruiksaanwijzing LG KZ-17LZ21

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG KZ-17LZ21. Wij hopen dat dit LG KZ-17LZ21 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG KZ-17LZ21 te teleladen.


LG KZ-17LZ21 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7085 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG KZ-17LZ21 (7000 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG KZ-17LZ21

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uitpakken Onderdelen en knoppen De TV optillen en verplaatsen Op een tafelblad plaatsen Aan een muur monteren Y Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel, ongevallen of overlijden. Y Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging van het product. Y Opmerkingen verschaffen informatie over het product en geven aan hoe u het veilig kunt gebruiken. "Dolby" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. [. . . ] Y Als u het product en de bijbehorende onderdelen wilt reinigen, haalt u de stekker uit het stopcontact en veegt u het schoon met een zachte doek. Y Zolang dit toestel op het stopcontact is aangesloten, staat er stroom op, zelfs als u het uitschakelt met de aan/uit-knop. Y Pak bij het loskoppelen van het netsnoer de stekker en trek deze uit het stopcontact. als de draden in het netsnoer worden losgekoppeld , kan brand ontstaan. Y Als u het product wilt verplaatsen, dient u het eerst uit te schakelen. koppel vervolgens de netsnoeren , antennekabels en alle verbindingskabels los. De TV of het netsnoer kunnen beschadigd raken, wat tot brand of een elektrische schok kan leiden. Y Neem eenmaal per jaar contact op met een servicecentrum om de interne onderdelen van het product te laten reinigen. Onderhoud is vereist wanneer het product, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in of een voorwerp op het product is gevallen, wanneer het product is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het product niet goed functioneert of wanneer het is gevallen. Y Als het product koud aanvoelt, flikkert het mogelijk even wanneer het wordt ingeschakeld. Y Het scherm is een geavanceerd product met een resolutie van twee miljoen tot zes miljoen pixels. Om de TV aan een tafel te bevestigen, steekt u de meegeleverde schroef in de achterkant van de tafelstandaard en draait u deze vast in de tafel. Y Om te voorkomen dat de TV omvalt, moet de TV stevig worden vastgezet aan de vloer of wand zoals in de installatie-instructies aangegeven. De kijkhoek van de TV aanpassen (Alleen 32/42CS46**, 32/42LS34**) Draai de TV 20 graden naar links of rechts om de kijkhoek naar wens in te stellen. Y Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan. » Uw handen of vingers kunnen klem komen te zitten, waardoor u letsel kunt oplopen. Als het product te ver wordt gekanteld, kan het vallen, waardoor schade of letsel kan worden veroorzaakt. De TV aan een muur bevestigen (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. De aansluiting voor het Kensingtonveiligheidssysteem bevindt zich aan de achterkant van de TV. Voor meer informatie over de installatie en het gebruik hiervan raadpleegt u de handleiding die werd geleverd bij het Kensingtonveiligheidssysteem of gaat u naar http://www. Sluit de kabel van het Kensingtonveiligheidssysteem aan tussen de TV en een tafel. Bevestig de oogbouten of de TV-steunen met schroeven aan de achterkant van de TV. [. . . ] Naar , y Controleer of de batterijen nog werken en goed zijn geplaatst ( naar ). Y Controleer of er wel stroom op het stopcontact staat door er een ander product op aan te sluiten. Y Als er geen signaal is terwijl de TV is ingeschakeld, wordt de TV automatisch na 15 minuten van inactiviteit uitgeschakeld. English Nederlands Sluit de TV met behulp van een RF-kabel (75 ) aan op een antenneaansluiting op de muur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG KZ-17LZ21

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG KZ-17LZ21 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag