Gebruiksaanwijzing LG K8 DUAL SIM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG K8 DUAL SIM. Wij hopen dat dit LG K8 DUAL SIM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG K8 DUAL SIM te teleladen.


LG K8 DUAL SIM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15768 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG K8 DUAL SIM (5890 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG K8 DUAL SIM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com Informatie over deze gebruikershandleiding • NEDERLANDS Bedankt dat u hebt gekozen voor LG. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt voor veilig en correct gebruik. • • • • • • • Gebruik altijd originele LG-accessoires. De meegeleverde items zijn alleen voor dit apparaat ontwikkeld en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten. [. . . ] Applicaties 48 Als u een foto hebt gemaakt Tik op de miniatuurweergave op het scherm om de laatstgenomen foto te tonen. De duur van 3 Tik op de opname wordt boven in het scherm weergegeven. € OPMERKING Tik op om foto's te nemen tijdens het opnemen van video. Applicaties 49 Na het opnemen van een video Tik op de miniatuurweergave op het scherm om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Tik hierop om de video aan uw favorieten toe te voegen Galerij De applicatie Galerij toont uw opgeslagen foto's en video's, inclusief de foto's en video's die u met de applicatie Camera hebt gemaakt en foto's en video's gedownload van het internet of andere locaties. 1 Tik op 2 Tik op een album om deze te openen en de inhoud ervan te tonen. de foto's en video's in het album worden weergegeven in chronologische volgorde. OPMERKING Afhankelijk van de geïnstalleerde software worden sommige bestandsindelingen mogelijk niet ondersteund. € Sommige bestanden worden mogelijk niet goed afgespeeld vanwege hun codering. € Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden. • Applicaties 50 Foto's tonen De Galerij toont uw foto's in mappen. Wanneer u een foto in een applicatie zoals E-mail opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen gemaakt als u een schermafbeelding maakt. Foto's worden getoond in de volgorde van de datum waarop ze zijn gemaakt. Achtergrond instellen Tik tijdens weergave van een foto op > Instellen als om deze als achtergrond in te stellen of aan een contact toe te wijzen. In- en uitzoomen Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen: • Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen. € Beweeg twee vingers op een willekeurige plek in de foto uit elkaar om in te zoomen. 2 3 4 5 6 OPMERKING Wanneer een video wordt afgespeeld, kunt u het geluid aanpassen door aan de rechterzijde van het scherm omhoog of omlaag te schuiven. € Wanneer een video wordt afgespeeld, kunt u de helderheid aanpassen door aan de linkerzijde van het scherm omhoog of omlaag te schuiven. € Wanneer u een video afspeelt, kunt u vooruit- en terugspoelen door met uw vinger van links naar rechts te schuiven (of vice versa). € Applicaties 52 Foto's/video's verwijderen Gebruik een van de volgende methoden: • In een map tikt u op , selecteert u de foto's /video's en tikt u vervolgens op WISSEN. E-mail U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van andere providers dan Gmail te lezen. [. . . ] Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Hierbij verklaart LG Electronics dat dit LG-K350n-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op http://www. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands Appendix 89 Verwijdering van uw oude apparaat 1 Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG K8 DUAL SIM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG K8 DUAL SIM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag