Gebruiksaanwijzing LG IPS235P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG IPS235P. Wij hopen dat dit LG IPS235P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG IPS235P te teleladen.


LG IPS235P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4231 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG IPS235P (4360 ko)
   LG IPS235P (4275 ko)
   LG IPS235P (4360 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG IPS235P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels, kapotte stroomkabels, of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn eveneens gevaarlijk. Al deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of brand. Onderzoek regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van schade, slijtage, trek de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en laat de kabel vervangen door een exacte vervanging door erkend servicepersoneel indien deze beschadigd blijkt te zijn. [. . . ] Selecteer [Unlock] om de beoordeling uit te schakelen. Wachtwoord ­ Wachtwoord instellen of wijzigen voor de vergrendelingsinstellingen. [Nieuw]: Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in met behulp van de numerieke toetsen en druk op ENTER. Voer het wachtwoord ter controle opnieuw in. [Change]: Voer het nieuwe wachtwoord twee keer in na het invoeren van het huidige wachtwoord. Regiocode ­ Selecteer een code voor een geografisch gebied als afspeelbeoordelingsniveau. Dit bepaalt welke regionormen gebruikt worden om DVD's te controleren wat betreft ondervergrendeling. Zie de Regiocodes op bladzijde 18. De geluidsmodus instellen VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX) en Dolby Pro Logic II U kunt Dolby Pro Logic II of Virtueel geluid selecteren. Druk op VSM om het virtuele geluid in te stellen of om de geluidsmodus herhaald te wijzigen. [BYPASS] modus: Software met multikanaal surround audio signalen wordt afgespeeld op de manier waarop het opgenomen was. 2Ch Bron [PL II MOVIE] modus: De filmmodus wordt gebruikt bij stereo televisieshows en alle programma's die gecodeerd zijn in Dolby Surround. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door herhaaldelijk op SCAN (m of M) te drukken. Druk op PLAY (B) om verder te gaan met afspelen op normale snelheid. De tekenset wijzigen voor het juist tonen van DivX® ondertiteling DivX Een ondertiteltaal selecteren DVD DivX Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op S-TITLE ( ondertiteltaal te selecteren. ) om een gewenste Indien de ondertiteling niet correct getoond wordt tijdens het afspelen, houdt u S-TITLE ongeveer 3 seconden ingedrukt en drukt u op S-TITLE om een andere taalcode te selecteren totdat de juiste ondertiteling getoond wordt. Afspeelsnelheid vertragen DVD Vereisten voor DivX-bestanden DivX Terwijl het afspelen gepauzeerd is, drukt u op SCAN (m of M) om het vooruit of achteruit afspelen te vertragen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door herhaaldelijk op SCAN (m of M) te drukken. Druk op PLAY (B) om verder te gaan met afspelen op normale snelheid. 1, 5 maal sneller bekijken en beluisteren DVD ACD MP3 WMA Druk op PLAY terwijl een DVD reeds afgespeeld wordt om 1, 5 keer sneller naar een DVD te kijken en te luisteren. B x1. 5 wordt in de rechterhoek van het scherm getoond. Druk opnieuw op PLAY om terug te keren naar de normale afspeelsnelheid. Het titelmenu bekijken DVD Druk op TITLE om het titelmenu van de schijf, indien beschikbaar te tonen. Het DVD MENU bekijken DVD Druk op MENU om het schijfmenu, indien beschikbaar, te tonen. Afspelen starten op geselecteerd tijdstip DVD DivX Zoek naar het startpunt of ingevoerde tijdcode. Druk op DISPLAY tijdens het afspelen en selecteer het tijdklokpictogram. Voer de vereiste starttijd in uren, minuten, en seconden, en op ENTER. Indien u het verkeerde nummer invoert, drukt u op CLEAR om het opnieuw in te kunnen voeren. Laatste Scene geheugen DVD Dit toestel onthoudt de laatste scène van de laatst bekeken schijf. De laatste scène blijft in het geheugen, zelfs als u de schijf verwijdert uit het toestel of het toestel uitschakelt (standby). Indien u een schijf laadt waarvan de scène onthouden is, wordt de scène automatisch opgeroepen. De compatibiliteit van DivX-schijven met deze speler is als volgt beperkt: · Beschikbare resolutiegrootte: 800x600 (B x H) pixels · De bestandsnaam van de DivX ondertiteling is beschikbaar tot 45 karakters. [. . . ] Ook tweelaags schijven worden ondersteund. Audio CD: Weergave van het symbool Logo " " kan tijdens gebruik op het TV-scherm verschijnen. Dit symbool betekent dat de functie die wordt uitgelegd in deze gebruikershandleiding niet beschikbaar is bij die specifieke media. Regiocode De regiocode is bij dit toestel op de achterkant aangegeven. Dit toestel kan alleen DVD schijven afspelen met dezelfde regiocode als op de achterkant van het toestel of "ALL". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG IPS235P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG IPS235P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag