Gebruiksaanwijzing LG IPS234V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG IPS234V. Wij hopen dat dit LG IPS234V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG IPS234V te teleladen.


LG IPS234V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9692 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG IPS234V (9817 ko)
   LG IPS234V (9817 ko)
   LG IPS234V (9817 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG IPS234V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] y Schade of letsel door gebruik van niet-goedgekeurde accessoires wordt niet gedekt door de garantie. OPMERKING y De accessoires die bij uw product worden geleverd, kunnen verschillen afhankelijk van het model. y Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product. y Gebruik een interfacekabel waarvoor het signaal is afgeschermd (D-SUB-kabel/DVI-D-kabel), met een ferrietkern waarmee wordt voldaan aan de productstandaarden. 4 MONTEREN EN VOORBEREIDEN Onderdelen en knoppen NEDERLANDS NLD Stroomindicator y Indicator aan: ingeschakeld y Indicator uit: uitgeschakeld (Knop aan/uit) Knop (Zie pag. 13) Aansluitpaneel (Zie pag. 10) MONTEREN EN VOORBEREIDEN 5 Knop MENU OSD LOCKED/ UNLOCKED (OSD Vergrendeld/ Ontgrendeld) Beschrijving Hiermee hebt u toegang tot de hoofdmenu's. (Zie pag. 13) Met deze functie kunt u de huidige besturingsinstellingen vergrendelen zodat deze niet onbedoeld kunnen worden gewijzigd. Het bericht "OSD LOCKED" (OSD Vergrendeld) moet worden weergegeven. [. . . ] y Als u de monitor inschakelt wanneer deze koud is, kan het scherm flikkeren. y Er kunnen enkele rode, groene of blauwe stippen op het scherm verschijnen. Dit is normaal. OPMERKING y Functie "Self Image Setting" (Automatische beeldinstelling). Wanneer de monitor voor het eerst wordt aangesloten, stelt deze functie het scherm automatisch optimaal in voor de afzonderlijke invoersignalen. Wanneer het scherm er vaag uitziet, de letters vager zijn, het beeld flikkert of kantelt tijdens het gebruik of na het wijzigen van de schermresolutie drukt u op de knop Autofunctie om de resolutie te verbeteren. (Alleen ondersteund in analoge modus) 12 INSTELLINGEN AANPASSEN INSTELLINGEN AANPASSEN Toegang tot de hoofdmenu's 1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP (Monitorinstellingen) weer te geven. NEDERLANDS NLD 2 Druk op het gewenste menu-item. 3 Wijzig de waarde van het menu-item met de knoppen aan de voorkant van de monitor. Als u wilt terugkeren naar het bovenliggende menu of andere menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop met het pijltje naar boven ( ). 4 Selecteer EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten. Monitor-knoppen MENU(Zie pag. 13) Hiermee stelt u schermopties in. EXIT Hiermee sluit u het OSD-menu af. MODE (Zie pag. 18) Stelt de modus in. AUTO(Zie pag. 11) Hiermee optimaliseert de resolutie. INPUT Hiermee stelt u de externe invoer in. OPMERKING Afhankelijk van het type invoersignaal kunnen verschillende menu-items worden ingeschakeld. y D-SUB-/DVI-modus: MENU, MODE, DUAL, AUTO, INPUT (Invoer), EXIT (Afsluiten) y HDMI-modus: MENU, MODE, INPUT (Invoer), EXIT (Afsluiten) INSTELLINGEN AANPASSEN 13 Instellingen aanpassen Menu-instellingen 1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP (Monitorinstellingen) weer te geven. te geven. NLD NEDERLANDS 2 Druk op de knop MENU om de opties in het OSD-menu weer 3 Stel de opties in met behulp van de knoppen aan de voorkant van de monitor. 4 Selecteer EXIT (Afsluiten) om het OSD-menu te verlaten. Als u wilt terugkeren naar het bovenliggende menu of andere menu-items wilt instellen, gebruikt u de knop met het pijltje naar boven ( ). De beschikbare programma-instellingen worden hieronder beschreven. Menu PICTURE Submenu BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS BLACK LEVEL COLOR COLOR TEMP (PRESET/USER) GAMMA COLOR RESET DISPLAY HORIZONTAL VERTICAL CLOCK PHASE OVERSCAN VOLUME OTHERS LANGUAGE POWER INDICATOR WHITE BALANCE ORIGINAL RATIO SUPER ENERGY SAVING FACTORY RESET Om de status van het scherm aan te passen aan de werkomgeving van de gebruiker Om de positie van het scherm aan te passen Om de helderheid en stabiliteit van het scherm te verbeteren Om het volume te regelen Om de kleur van het scherm in te stellen Analoog Digitaal HDMI Beschrijving Om de helderheid, het contrast en de scherpte van het scherm aan te passen Om het offset niveau in te stellen y Analoog: D-SUB-invoer (Analoog signaal). y HDMI: HDMI-invoer (Digitaal signaal). 14 INSTELLINGEN AANPASSEN PICTURE NEDERLANDS NLD 1 Druk op een willekeurige knop aan de voorkant van de Monitor om het OSD-menu MONITOR SETUP (Monitorinstellingen) weer te geven. ORIGINAL (Oorspronkelijke breedte) Herstel de oorspronkelijke verhouding van het inkomende beeldsignaal. * Deze functie werkt alleen wanneer de invoerresolutie lager is dan de beeldverhouding van de monitor (16:9). SUPER ENERGY Hiermee schakelt u de functie SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) in. SAVING ON (Aan) Schakelt de energie-efficiënte functie SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) in. OFF (Uit) RESET (Herstellen) FACTORY RESET Schakelt de functie SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) uit. Deze optie herstelt de waarden voor het totale verminderde energieverbruik en verminderde geschatte CO2-uitstoot. ORIGINAL RATIO WIDE (Breed) Herstellen van de fabrieksinstellingen, met uitzondering van "LANGUAGE". Druk op de knoppen , om onmiddellijk te resetten. OPMERKING y TOTAL POWER REDUCTION (Totaal verminderd stroomverbruik): dit geeft aan hoeveel stroom wordt bespaard bij het gebruik van de monitor. y TOTAL CO2 REDUCTION (Totaal verminderde CO2-uitstoot): dit geeft aan hoeveel CO2-uitstoot wordt bespaard. y SAVING DATA (Besparingsgegevens) (W/h) 545 mm SUPER SAVING (Stroombesparing) LED SAVING (Led-besparing) 4 W/h 15 W/h 584 mm 5 W/h 12 W/h y De besparingsgegevens zijn afhankelijk van het scherm. y LG heeft deze gegevens berekend aan de hand van het "video-uitzendsignaal". y LED Saving (Led-besparing) geeft aan hoeveel stroom kan worden bespaard bij gebruik van een WLED-scherm in plaats van een CCFL-scherm. [. . . ] Indien OFF wordt geselecteerd, wordt DUAL WEB uitgeschakeld. OPMERKING y Wanneer het scherm met de energiebesparende optie naar de energiebesparende modus gaat, kan de gebruiker door op een willekeurige toets en door het selecteren van de DUAL optie het scherm terug naar de normale modus brengen. 20 PROBLEMEN OPLOSSEN PROBLEMEN OPLOSSEN Controleer onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de helpdesk. Er wordt geen beeld weergegeven Is het netsnoer van het scherm aangesloten?Knippert de stroomindicator? NEDERLANDS NLD y Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het stopcontact. y Beweeg de muis of druk op een willekeurige toets om het scherm in te schakelen wanneer het in stroombesparende modus staat. y Dit bericht verschijnt wanneer het signaal van de PC (videokaart) zich buiten het verticale of horizontale frequentiebereik van de weergave bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG IPS234V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG IPS234V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag