Gebruiksaanwijzing LG IPS224V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG IPS224V. Wij hopen dat dit LG IPS224V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG IPS224V te teleladen.


LG IPS224V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9692 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG IPS224V (9817 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG IPS224V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 bouten voor steunmontage zie pagina 11 2 muurhaakjes 2 oogbouten Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. 12-13 Bevestiging van het product aan de wand om omvallen van het toestel te voorkomen . Wat u hier ziet, kan enigszins afwijken van hoe uw tv er in werkelijkheid uitziet. AUDIO-ingang Er zijn aansluitingen waarmee u stereogeluid van een extern apparaat kunt beluisteren. [. . . ] U kunt het afspelen verschuiven naar elk punt binnen het opgenomen programma dat wordt afgespeeld. Tijdens het afspelen: ) (snel achteruit) om de opname drukt u meerdere malen op de knop R E W( x5 x2 x50 x10 sneller terug te spoelen -> -> -> -> x100 . Als u meerdere malen op deze knoppen drukt, neemt de snelheid van het terugspoelen of vooruitspoelen toe. Om binnen het huidige programma terug of Om in één stap naar het einde van het programma te gaan. Om in één stap naar het begin van het programma te gaan. Druk op de knop D om in één stap ongeveer 20 seconden vooruit te gaan. Druk op de knop E om in één stap ongeveer 8 seconden terug te gaan. Houd tijdens het afspelen de knop P a u s e ( Er wordt een stilstaand beeld weergegeven. Als tijdens het afspelen de knop F of G wordt gebruikt, wordt de cursor op het scherm weergegeven. - Met deze functie kunnen gegevens voor gereserveerd opnemen gemakkelijk worden ingevoerd. - Bij handmatig opnemen, wordt het standaardgeluid van het toestel opgeslagen. Mocht het beeld van het PIP-beeld van slechte kwaliteit zijn, selecteer dan AUTO, PAL, SECAM of NTSC in het PIP systeem menu. Telkens wanneer op de knop P I P I n v o e r e n wordt gedrukt, wordt elke ingang voor het subbeeld weergegeven. In de PIP-modus kunt u met de knop S I Z E alleen het subbeeld aan-passen. Druk herhaaldelijk op de knop D / E of F / G totdat de gewenste positie is bereikt. Het subbeeld wordt van boven naar beneden of van links naar rechts verplaatst. Druk op de knop S W A P (wisselen) om tussen het hoofdbeeld en het subbeeld te schakelen. Gebruik POP om in het PIP-scherm een voor een de programma's te zoeken van alle kanalen die zijn opgeslagen terwijl de hoofdbeeldbron het huidige kanaal blijft. Teletekst (of TOP-tekst) is een optie en alleen een toestel dat is uitgerust met een teletekstsysteem kan teletekstuitzendingen ontvangen. Teletekst is een gratis service die door de meeste TV-zenders wordt uitgezonden en die tot op de minuut actuele informatie verschaft over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen en nog veel meer. de teletekst-decoder van dit TV-toestel ondersteunt de systemen SIMPLE , TOP en FASTEXT. SIMPLE (standaardteletekst) bestaat uit een aantal pagina's die worden geselecteerd door rechtstreeks het overeenkomstige paginanummer in te voeren. [. . . ] U kunt Fase, Klok, Horizontale positie, Verticale positie, Positie, Venstergrootte, Vensterpositie, PIP Transparantie en de subbeeldgrootte voor twee beelden initialiseren. Het kan voor de meeste op afstand bedienbare apparaten van andere fabrikanten worden geprogrammeerd. Als u wilt weten of u een component, zoals een videorecorder, met de afstandsbediening kunt bedienen zonder deze eerst te programmeren, zet u de component aan en drukt u op de betreffende P O W E R-knop (bijvoorbeeld VCR voor een videorecorder) op de afstandsbediening terwijl u deze op de component gericht houdt. De programmeercodes voor de verschillende apparaattypen kunt u vinden op de volgende pagina's. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG IPS224V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG IPS224V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag