Gebruiksaanwijzing LG HT462DZ-D0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HT462DZ-D0. Wij hopen dat dit LG HT462DZ-D0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HT462DZ-D0 te teleladen.


Mode d'emploi LG HT462DZ-D0
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HT462DZ-D0 (600 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HT462DZ-D0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HT462DZ-DO. DNLDLLK_DUT_891 DVD RECEIVER Gebruiksaanwijzing MODEL: HT462DZ HT462DZ-D0 SH42DZ-S SH42DZ-W Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door, voor u het toestel aansluit en ermee aan de slag gaat of instellingen wijzigt. OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN WAARSCHUWING: Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan water (druppels of spetters) en plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat. WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op een toegewezen circuit; namelijk een enkelvoudig wandcontact circuit dat alleen dat apparaat van stroom voorziet en geen verdere aansluitingen betreft. Controleer de specificaties in deze gebruikers handleiding om zeker te zijn. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde stroomkabels of beschadigd of gebarsten kabelisolering zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. [. . . ] Druk herhaaldelijk op S-TITLE tijdens het afspelen om de gewenste ondertitel taal te selecteren. Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op AUDIO om een andere audiotaal of audiotrack te beluisteren. Druk herhaaldelijk tijdens het afspelen op AUDIO om een ander audiokanaal te horen (STEREO, LINKS of RECHS). Pauzemodus, druk op SCAN (m of M) om de vereiste snelheid te selecteren. DVD : t (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) of T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) Video CD : T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) DVD ACD VCD MP3 DivX WMA REPEAT(HERHAAL) ALL REPEAT A-B DVD VCD ZOOM DVD VCD TITLE DVD MENU (ONDERTITEL) (AUDIO taal) (AUDIO kanaal) SLOW DVD DVD DivX DVD DivX VCD DVD VCD 14 Opmerkingen betreffende algemene functies: Het kan zijn dat de zoomfunctie niet werkt bij sommige DVD's. De A-B herhaalfunctie is alleen beschikbaar voor het huidige track. Schermbeveiliging De schermbeveiliging wordt weergegeven wanneer u de DVD-speler gedurende ca. Laatste scène wordt bewaard DVD Bijkomende functies 1. 5 keer snelheid afspelen DVD VCD ACD MP3 WMA Deze DVD-speler slaat de laatste scène op die van de laatste disk werd weergegeven. De scène wordt in het geheugen bewaard, ook als u het schijfje uit het toestel neemt of het toestel uitschakelt. Indien u een schijfje plaatst waarvan de scène werd opgeslagen, dan zal de scène automatisch worden opgeroepen. Opmerking: Dit toestel bewaart de scène van een disk niet wanneer u de DVD-speler uitschakelt voor u het schijfje heeft gespeeld. Selecteren van het systeem U moet de gepaste systeemmodus voor uw televisietoestel selecteren. Indien er NO DISC wordt weergegeven in het displayvenstertje, houd X op het voorpaneel ingedrukt, of PAUSE/STEP (X) op de afstandsbediening, voor langer dan 5 seconden om een systeem te selecteren (PAL, NTSC). Als het geselecteerd systeem met het systeem van uw tv-toestel niet overeenkomt, is het mogelijk, dat de uitzendingen niet in kleur worden ontvangen. NTSC: Kiezen, als de DVD/CD ontvanger op een NTSC tv-toestel is aangesloten. PAL: Kiezen, als de DVD/CD ontvanger op een PAL tv-toestel is aangesloten. U kunt tot 1, 5 keer snelheid afspelen. De 1. 5 snelheid stelt u in staat om afbeeldingen te bekijken en naar het geluid te luisteren, sneller dan bij normale afspeelsnelheid op de schijf. Druk tijdens het afspelen op PLAY (B) om op 1, 5 snelheid af te spelen. "BX1. 5" wordt op het scherm getoond. Druk opnieuw op PLAY (B) om af te sluiten. Zoe ken op tijd (Time Search) DVD VCD DivX Om op elk gewenste moment het afspelen van de schijf te beginnen. Druk op v / V om het icoontje van de tijdklok te selecteren; op het scherm verschijnt "--:--:--". Voer de begintijd in van links naar rechts in uur, minuten en seconden. [. . . ] · De classificatie is ingesteld. · De stekers en de stekerbussen zijn vuil. · Veeg ze af met een doek die enigszins bevochtigd is met alcohol. Er wordt een zware bromtoon of ruis gehoord. · De stekkers en contactpunten zijn vies. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HT462DZ-D0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HT462DZ-D0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag