Gebruiksaanwijzing LG HT462DZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HT462DZ. Wij hopen dat dit LG HT462DZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HT462DZ te teleladen.


LG HT462DZ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (419 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HT462DZ (4389 ko)
   LG HT462DZ ANNEXE 869 (532 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HT462DZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HT462DZ1-D0_DNLDLLK_DUT_4202 10/23/09 10:01 AM Page 1 Model : HT462DZ (HT462DZ1-D0, SH42DZ-S/W) NEDERLANDS Volledige opwaardering naar HD (1080p) (Ga naar pagina 6) Portable-ingang (Ga naar pagina 18) Thuistheater Luidspreker ez Instelling (Ga naar pagina 15) Rechtstreekse usb-opnamen (Ga naar pagina 17) P/NO : MFL63284202 HT462DZ1-D0_DNLDLLK_DUT_4202 10/23/09 10:01 AM Page 2 Veiligheidsmaatregelen LET OP RISICO OP ELEKTROCUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: VERMINDER HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT NNIET). ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN MOETEN WORDEN. Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerd "gevaarlijk voltage" in de kast van het product, van voldoende kracht om een risico op elektrocutie voor personen te vormen. [. . . ] U kunt kunt een gewenste geluidsmodus selecteren door EQ/ LG EQ te gebruiken. U kunt de EQ/ LG EQ wijzigen met behulp van de I i pijltoets terwijl de EQ/ LG EQ informatie getoond wordt. De weergegeven items voor de equalizer kunnen anders zijn, afhankelijk van geluidsbronnen en effecten. OP SCHERM NATURAL AUTO EQ POP CLASSIC JAZZ ROCK MP3 OPT Beschrijving u kunt zich vermaken met comfortabel en natuurlijk geluid. Realiseer de geluidsequalizer die het meest lijkt op het genre dat op het MP3 ID3 label van songbestanden staat. Dit programma leent een enthousiaste atmosfeer aan het geluid en geeft u het gevoel van een echt rock-, pop-, jazz- of klassiek concert. De andere instellingen aanpassen DivX(R) VOD ­ We geven u een DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode waarmee u video's kunt kopen en huren via de DivX® VOD service. Druk op ENTER indien het [DivX(R) VOD] gemarkeerd is, en u kunt de registratiecode van het toestel zien. Deze functie wordt geoptimaliseerd voor comprimeerbare MP3, WMA-bestanden. PLII MOVIE Dolby Pro Logic II stelt u in staat een stereobron op een PLII MUSIC 5-kanaal af te spelen. (We raden het gebruik van PLII MTRX(matrix) PLII MTRX aan. ) NORMAL(OFF) U geniet van het geluid zonder effect van de equalizer. 11 HT462DZ1-D0_DNLDLLK_DUT_4202 10/23/09 10:01 AM Page 12 Schijfinformatie tonen OP AFSTANDSBEDIENING 1 Druk DISPLAY 2 Selecteer een onderdeel 3 Aanpassen van de schermmenu instellingen 4 Afsluiten DISPLAY Uu Ii DISPLAY Een schijf of bestand afspelen OP AFSTANDSBEDIENING 1 Plaats een schijf in het toestel 2 Selecteer een DVD/ CD 3 Aanpassen van de menu instellingen of selecteer een bestand uit het menu 4 Afspelen van een schijf starten 5 Afspelen van een schijf stoppen Z OPEN/CLOSE FUNCTION UuIi Uu B x PLAY STOP Tonen van schijfinformatie ­ wat u nog meer kunt doen U kunt een onderdeel selecteren met behulp van U u en de instelling wijzigen of selecteren door op I i te drukken. 1/6 Een schijf of bestand afspelen ­ wat u nog meer kunt doen Een DVD met menu afspelen DVD 4/26 1 ENG D Huidige title (of track/ bestand) aantal/ totaal aantal titels (of tracks/ bestanden) Huidig hoofdstuknummer/ totaal aantal hoofdstukken Verstreken afspeeltijd Geselecteerde audiotaal of kanaal Geselecteerde ondertiteling Geselecteerde hoek/ totaal aantal hoeken Geselecteerde geluidsmodus De meeste DVD's hebben tegenwoordig een menu dat wordt geladen voordat de film afgespeeld wordt. U kunt door deze menu's bladeren door met behulp van U u I i of een nummertoets een optie te markeren. Druk om te selecteren op PLAY (B). 3/2. 1CH 1 KOR 1/3 Overslaan naar het volgende/ vorige hoofdstuk/ track/ bestand ALL NORMAL Gebruikte symbolen in deze handleiding Alle hieronder vermelde schijven en bestanden DVD en voltooide DVD±R/ RW DivX bestanden ALL DVD DivX Druk op SKIP (>) om naar het volgende hoofdstuk/ track/ bestand te gaan. Druk op SKIP (. ) om terug te keren naar het begin van het huidige hoofdstuk/ track/ bestand. Druk tweemaal kort op SKIP (. ) om terug te gaan naar het vorige hoofdstuk/ track/ bestand. MP3 bestanden MP3 WMA bestanden WMA Audio CDs ACD Afspelen pauzeren ALL Druk op PAUSE/STEP (X) om het afspelen te pauzeren. Druk op PLAY (B) om verder te gaan met afspelen. Beeld-voor-beeld afspelen DVD DivX Druk herhaaldelijk op PAUSE/STEP (X) om beeld-voor-beeld af te spelen. Herhaaldelijk of willekeurig afspelen ALL Druk herhaaldelijk op REPEAT/RANDOM en de huidige title, hoofdstuk of track wordt herhaaldelijk of willekeurig afgespeeld. Druk herhaaldelijk op REPEAT/RANDOM om terug te keren naar normaal afspelen. - Afspeelmodus willekeurig : Alleen muziekbestanden. 12 HT462DZ1-D0_DNLDLLK_DUT_4202 10/23/09 10:01 AM Page 13 Snel vooruit of snel achteruit ALL Het DVD MENU bekijken DVD Druk op SCAN (m of M) om snel vooruit of snel achteruit te gaan tijdens het afspelen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door herhaaldelijk op SCAN (m of M) te drukken. Druk op PLAY (B) om verder te gaan met afspelen op normale snelheid. Druk op MENU om het schijfmenu, indien beschikbaar, te tonen. De tekenset wijzigen voor het juist tonen van DivX® ondertiteling DivX Een ondertiteltaal selecteren DVD DivX Tijdens het afspelen drukt u herhaaldelijk op SUBTITLE ( ondertiteltaal te selecteren. ) om een gewenste Indien de ondertiteling niet correct getoond wordt tijdens het afspelen, houdt u SUBTITLE ongeveer 3 seconden ingedrukt en drukt u op I i of SUBTITLE om een andere taalcode te selecteren totdat de juiste ondertiteling getoond wordt, vervolgens drukt u op ENTER. Vereisten voor DivX-bestanden DivX Afspeelsnelheid vertragen DVD DivX Terwijl het afspelen gepauzeerd is, drukt u op SCAN (m of M) om het vooruit of achteruit afspelen te vertragen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen door herhaaldelijk op SCAN (m of M) te drukken. Het DivX-bestand kan omgekeerd afspelen niet vertragen. 1, 5 keer sneller afspelen DVD Druk op PLAY (B) terwijl een DVD reeds afgespeeld wordt om 1, 5 keer sneller naar een DVD te kijken en te luisteren. Druk opnieuw op PLAY (B) om terug te keren naar de normale afspeelsnelheid. Het titelmenu bekijken DVD Druk op TITLE om het titelmenu van de schijf, indien beschikbaar te tonen. Afspelen starten op geselecteerd tijdstip DVD DivX Zoekt naar het startpunt van de ingevoerde tijdscode. In bijvoorbeeld een tafereel te vinden op 1 uur, 10 minuten en 20 secdonen voert u "11020" in door numerieke knoppen te gebruiken en drukt u op ENTER. Als u het verkeerde getal invoert, drukt u op CLEAR om het opnieuw in te voeren. Laatste Sc geheugen DVD De compatibiliteit van DivX-schijven met deze speler is als volgt beperkt: · Beschikbare resolutiegrootte : binnen 720x576 (W x H) pixels · De bestandsnaam van de DivX ondertiteling is beschikbaar op 45 karakters. [. . . ] DVR-VR schijven die gefinaliseerd zijn kunt u niet op dit toestel afspelen. Audio CD: Muziek CD's of CD-R/CD-RW in muziek CD formaat die gekocht kunnen worden. Daarnaast kan dit toestel DVD+R/ RW en CD-R/ RW schijven met audiotitels, DivX, MP3, WMA en/ of JPEG bestanden afspelen. Sommige DVD±RW/ DVD±R of CD-RW/ CD-R kunnen niet op dit toestel afgespeeld worden vanwege de opnamekwaliteit of fysieke staat van de schijf, of de eigenschappen van het opnametoestel en beveiligingssoftware. "Dolby", "Pro Logic", en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HT462DZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HT462DZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag