Gebruiksaanwijzing LG HT353SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HT353SD. Wij hopen dat dit LG HT353SD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HT353SD te teleladen.


Mode d'emploi LG HT353SD
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HT353SD (2505 ko)
   LG HT353SD ANNEXE 920 (669 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HT353SD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HT353SD-D0_DUT OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN WAARSCHUWING: Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan water (druppels of spetters) en plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat. WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op een toegewezen circuit; Namelijk een enkelvoudig wandcontact circuit dat alleen dat apparaat van stroom voorziet en geen verdere aansluitingen Betreft. Controleer de specificaties in deze gebruikers handleiding om zeker te zijn. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. [. . . ] Progressieve Scan Progressieve Scan Video voorziet in beelden van hoge kwaliteit met minder flikkeringen. Indien u de Component Video contactpunten gebruikt voor het aansluiten van een TV of monitor die compatible is met progressief scansignaal, stelt u de optie [Progressive Scan] in op [On]. - Als u niet binnen 10 seconden op ENTER drukt, zal [OFF] worden uitgevoerd. - Indien u geen TV met progressieve scan heft, zal de status progressieve scan [On] niet op het scherm getoond worden. (houd dan de STOP knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt om naar [OFF] te wijzigen. ) TV Uitvoer Select ­ Selecteer een optie volgens het aansluitingstype van de TV. [YPbPr]: Indien uw TV is aangesloten op de COMPONENT/PROGRESSIEVE SCAN contactpunten van dit toestel. [RGB]: Indien uw TV aangesloten is met een SCART contactpunt. - COMPONENT OUT zal niet werkzaam zijn indien aangesloten door RGB. - In Progressieve scan [on] status, is de TV uitvoer selectiemodus inactief. DRC (Dynamic Range Control - Dynamisch Bereik Controle) Zorgt dat het geluid helder blijft bij het verlagen van het volume (alleen Dolby Digital). Stel voor dit effect in op [ON]. Vokaal Stel Vokaal alleen in op [On] indien een multikanaal karaoke DVD afgespeeld wordt. De karaokekanalen op de schijf worden gemengd naar normaal stereogeluid. AUDIO Elk DVD-schijfje beschikt over een aantal verschillende audiouitvoeropties. Stel de AUDIO-opties van de DVD-speler in aan de hand van het soort audiosysteem dat u gebruikt. 5. 1 Luidspreker Instellingen Voer de volgende instellingen in voor de ingebouwde 5. 1 kanaal surround decoder. Druk op ENTER en 5. 1 Speaker SetUp menu verschijnt. Gebruik b / B om de gewenste speaker te selecteren. Pas opties aan met behulp van de v / V / b / B knoppen. Na de instelling keert u terug naar het vorige menu door op de knop RETURN te drukken. 8 LOCK (Jeugdbeschermingscontrole of Parental Control) Beveiligingsniveau: Blokkeert het afspelen van beoordeelde DVD schijven, gebaseerd op de inhoud. Selecteer "Beveiligingsniveau" in het LOCK-menu en druk dan op B. Voor toegang tot de SLOT opties, dient u het door u gemaakte wachtwoord in te geven. Indien u dit nog niet heeft gedaan, wordt u gevraagd dit nu te doen. Voer een wachtwoord in en druk op ENTER. Voer het opnieuw in en druk op ENTER, ter controle. Druk op WISSEN voordat u op ENTER drukt indien u een fout heeft gemaakt. [. . . ] Ons bedrijf heeft geen rechten om zulke toestemming te verlenen. Toestemming dient altijd verkregen te worden van de auteursrecht JPEG schijf compatibiliteit met deze speler is als volgt beperkt: · Normale JPEG - Max pixel in breedte : 8902 pixel · Progressieve JPEG - Max pixel in breedte : 1609 pixel · Maximum aantal bestanden: Minder dan 650. · Sommige schijven werken misschien niet, afhankelijk van opnameformaat of de staat van de schijf. · Bestandextensies: ". jpg" DivX schijf compatibiliteit met deze speler is als volgt beperkt: · Beschikbare resoluatie: binnen 720x576 (W x H) pixels · De bestandsnaam van de DivX ondertiteling is beschikbaar op 45 karakters. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HT353SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HT353SD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag