Gebruiksaanwijzing LG HR-923S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HR-923S. Wij hopen dat dit LG HR-923S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HR-923S te teleladen.


LG HR-923S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11025 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HR-923S (11054 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HR-923S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wählen Sie mit den Tasten W/S die Option [ANZEIGE] und drücken Sie die Taste D, um in das Unterverzeichnis zu gelangen. [. . . ] 4 ~ 18 Jahr(e) Die Freigabestufe [4 Jahr(e)] besitzt die meisten Einschränkungen, die Stufe [18 Jahr(e)] die geringsten. Wählen Sie mit den Tasten W/S die Option [Auto] oder [Manuell], um die Funktion Timeshift zu aktivieren. 32 Systemeinstellungen Das Menü [ANZEIGE] Bildformat Wählen Sie die für das Bildformat des Fernsehers die geeignete Einstellung. Drücken Sie die rote Taste (R), um die Sender in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen. Drücken Sie die grüne Taste (G), um die Sender in der Reihenfolge FTA - CAS anzuzeigen. Drücken Sie die gelbe Taste (Y), um die Sender in numerischer Reihenfolge anzuzeigen. Drücken Sie die Taste TIMER REC, um zu überprüfen, ob die Programmierung korrekt vorgenommen wurde. Drücken Sie während der Aufnahme mehrmals die Taste A/D, um die Aufnahmedauer festzulegen. [. . . ] Klicken Sie auf die Schaltfläche [Exit], um die Installation zu abzuschließen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HR-923S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HR-923S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag