Gebruiksaanwijzing LG HLS34S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HLS34S. Wij hopen dat dit LG HLS34S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HLS34S te teleladen.


Mode d'emploi LG HLS34S
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HLS34S (2053 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HLS34S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer regelmatig de netkabel van uw elektrische apparaten. Als u beschadigingen of slijtage constateert, trek de kabel ® As an ENERGY STAR® Partner, meer en laat de netkabel in dan uit het stopcontact, gebruik het apparaatAs an ENERGY STAR Partner, een niet LG has determined gelijkwaardige determined vervangen. LG erkende reparatie-inrichting door eenthat this has nieuwe kabelthat this Bescherm de netkabel tegen fysiek®en mechanisch misbruik zoals verdraaien, ® the ENERGY STAR guidelines for the erop lopen. Kijk guidelines for knikken, afklemmen, tussen deuren klemmen enENERGY STAR ook de stekkers, energy efficiency. [. . . ] Het gebruik van deze apparaten wordt geregeld door: 1. 259, artikel 104 (activiteiten onderworpen aan een algemene vergunning) voor gebruik in de open lucht en artikel 105 (vrij gebruik) voor gebruik binnenshuis, in beide gevallen voor privégebruik. 28. 5. 03, voor levering aan het publiek van Radio LAN-toegang tot netwerken en telecommunicatiediensten. L'uso degli apparati è regolamentato da: 1. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private. 28. 5. 03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni. Vertegenwoordiging voor Europa: LG Electronics Service Europe B. V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere (Tel. : +31-036-547-8940) Notitie voor Frankrijk Pour la France métropolitaine 2. 400 - 2. 4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur 2. 400 - 2. 454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur Pour la Guyane et la Réunion 2. 400 - 2. 4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur 2. 420 - 2. 4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur Opmerking voor Brazilië Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Opmerking voor Letland Voor gebruik in de open lucht in de 2. 4 GHz-band is een vergunning vereist. Sound Bar-systeem | Gebruikershandleiding 3 Welkom bij uw nieuwe Sound Bar-systeem Installeren Configureren Het hoofdapparaat aan de wand monteren Aansluiten Informatie over het apparaat Afstandsbediening Van het geluid genieten door: HDMI-aansluiting gebruiken Optische/coaxiale ingangen gebruiken Usb-bestanden afspelen De portable-in-bus gebruiken Problemen oplossen Technische gegevens 4 Sound Bar-systeem | Gebruikershandleiding 5 5 5 6 7 7 7 8-10 8 8 9 10 11 11 De tv wordt niet meegeleverd. Installeren Configureren Installeer het apparaat en de luidspreker zoals de onderstaande afbeelding aangeeft. (Aanbevolen) De tv wordt niet meegeleverd. Zie pagina 6 voor meer informatie over het aansluiten op een stopcontact. Het hoofdapparaat aan de wand monteren 1 Leg de schroeven en beugels (meegeleverd) klaar die geschikt zijn voor de haak aan de achterzijde van het apparaat. 2 Voor het in de goede stand Tv (niet meegeleverd) Hoofdapparaat bevestigen van de beugel aan de wand, is een sjabloon bijgesloten. Plak de sjabloon op de wand en bevestig de schroeven in de beugel. - Schroeflengte Boven: 56 mm Onder: 42 mm OF Subwoofer - Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de sterkte van de wand. 3 Hang het apparaat aan de beugels. Sound Bar-systeem | Gebruikershandleiding 5 Aansluiten 1 De lichtnetadapter voorbereiden. Hoofdapparaat 2 Sluit het ene uiteinde aan op de gelijkstroom (DC) in-bus op het apparaat. een stopcontact. 3 Sluit het andere uiteinde aan op Servicepoort 4 Sluit de voedingsstekker van de draadloze digitale subwoofer aan op de aansluiting voor lichtnetvoeding. De draadloze subwoofer is gemakkelijk te installeren. Wanneer u het apparaat en de subwoofer inschakelt, worden alle verbindingen automatisch gemaakt. Als er geen verbinding tot stand komt, kunt u de draadloze verbinding met de hand maken. Druk op het apparaat de knop SOUND MODE in en druk daarna op de afstandsbediening op de knop HDMI 1. Sluit de netvoedingskabel weer op de sub-woofer aan. In het afleesvenster verschijnt "Pairing!" (Bezig met verbinding maken). Het statuslampje voor draadloze verbindingen gaat knipperen. Als het statuslampje op het apparaat en de subwoofer groen licht geeft, is de verbinding gemaakt. x LET OP: - Gevaar voor elektrische schokken!Ontkoppel de lichtnetadapter door de stekker uit het stopcontact te trekken. - Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de lichtnetadapter aansluit. Subwoofer Nuttige wenken! - Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleer dan of er in de buurt van uw installatie andere draadloze verbindingen actief zijn of dat elektronische apparaten uw verbinding storen. Herhaal de bovenstaande handelingen nadat u het probleem of de storing hebt opgelost. - De draadloze verbinding kan een afstand van maximaal 20 m overbruggen als er niets in de weg staat. 6 Sound Bar-systeem | Gebruikershandleiding Informatie over het apparaat/ Afstandsbediening Statuslampje voor subwooferluidsprekerverbinding Het statuslampje straalt automatisch rood licht uit als er 10 minuten lang geen geluid is. [. . . ] De afstandsbediening is te ver van het hoofdapparaat verwijderd. Het usb-geheugen is niet compatibel met het apparaat. Oplossing Steek de netkabel goed in het stopcontact. Zorg ervoor dat de netadapter van het hoofdapparaat goed aangesloten is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HLS34S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HLS34S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag