Gebruiksaanwijzing LG HLB54S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HLB54S. Wij hopen dat dit LG HLB54S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HLB54S te teleladen.


LG HLB54S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2208 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HLB54S (2827 ko)
   LG HLB54S ANNEXE 584 (2837 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HLB54S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HLB54S-DP_BFRALLK_DUT_8676 9/28/09 11:32 AM Page 1 HLB54S (HLB54S-DP/ SHS54-A) iPod is een handelsmerk van Apple, Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. NEDERLANDS Als ENERGY STAR® Partner heeft LG bepaald dat dit product of productmodellen voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energie efficiëntie. ENERGY STAR® is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. P/No : MFL62718676 HLB54S-DP_BFRALLK_DUT_8676 9/28/09 11:32 AM Page 2 OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN gevaarlijke straling tot gevolg hebben. Voorkom directe blootstelling aan de laserstraal en open het apparaat niet. WAARSCHUWING: Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druip- of spatwater en plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat. [. . . ] Sommige BD-ROM schijven kunnen u in staat stellen om speciale BD-ROM sites te openen, indien u de speler op het internet heeft aangesloten. Bijvoorbeeld, indien een BD-ROM site inhoud bevat zoals koppelingen naar filmreclames, dan kunt u de gedownloade online inhoud op de speler bekijken. Om deze functie te gebruiken is het niet nodig dat u verbinding maakt met een pc. Voorbereidingen: · Deze functie vereist een permanent ingeschakelde breedbandinternetverbinding. (Zie pagina 18-21. ) · Een BD-ROM schijf die compatible is met deze functie is vereist. Niet alle BD-ROM schijven zijn compatible. BD-LIVE aansluiting U kunt de internettoegang beperken indien de BD-Live functies gebruikt worden. [Toegestaan] ­ Internettoegang is toegestaan voor alle BD-Live inhoud. [Deels toegestaan] ­ Internettoegang is alleen toegestaan voor BD-Live inhoud met eigenaar certificaat. Internettoegang en AACS Online functies zijn vebroden voor alle BD-Live inhoud zonder certificaat. [Verboden] ­ Internettoegang is verboden voor alle BD-Live inhoud. Verbindingsinstelling Indien u deze speler heeft aangesloten op een LAN (local area network), dan moet de speler ingesteld worden voor netwerkcommunicatie. Verbindingsstatus Indien u de netwerkstatus op deze speler wilt controleren, selecteert u de op [Verbindingsstatus] opties en drukt u op B of ENTER om te controleren of een verbinding met het netwerk en het internet aanwezig is. 30 HLB54S-DP_BFRALLK_DUT_8676 9/28/09 11:32 AM Page 31 [ANDERS]-menu DivX VOD OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digital videoformaat gemaakt door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX Gecertificeerd toestel dat DivX video afspeelt. Bezoek voor meer informatie en software programma's voor het converteren van uw bestanden naar DivX video's. OVER DIVX VIDEO-ON DEMAND: Dit DivX® Gecertificeerd toestel moet geregistreerd zijn om DivX Video-on-Demand (VOD) inhoud af te spelen. Om een registratiecode te genereren, zoekt u het gedeelte [DivX VOD] in het menu [Instellen]. Ga met deze code naar vod. divx. com voor het voltooien van het registratieproces en meer te leren over DivX VOD. Huid Wijzigt de achtergrond van het initiële scherm. Initialiseren U kunt de speler terugzetten naar de originele fabrieksinstellingen, de BD opslag initialiseren of de speler uitschakelen. [Fabrieksinstelling] ­ Indien gewenst kunt u de speler terugzetten naar de fabrieksinstellingen. (Beoordeling, Wachtwoord, BD Leef ect) [BD opslag wissen] ­ Initialiseert de BD inhoud van het aangesloten USB toestel. [DivX registr. Let op: Alle gedownloade video's van DivX® VOD kunnen alleen op dit toestel afgespeeld worden. Software-update U kunt de software updaten door de eenheid direct op de server voor updaten van de software aan te sluiten (zie pagina 22-23). Disclaimer Melding Druk op ENTER of B om de mededeling betreffende Netwerkservice Disclaimer op pagina 59 te lezen. 31 HLB54S-DP_BFRALLK_DUT_8676 9/28/09 11:32 AM Page 32 Een schijf afspelen OP AFSTANDSBEDIENING 1 Een schijf insteken: 2 De instellingen in het schjifmenu aanpassen: v V b B, ENTER Er kan een schijfmenu op het scherm worden weergegeven afhankelijk van de schijf. [. . . ] VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN VERSTREKT LG GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES VOOR (i) DE ACCURATESSE, GELDIGHEID, TIJDLIJNEN, WETTIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN EEN NETWERKDIENST DIE BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DIT PRODUCT; OF (ii) DAT DE NETWERKDIENSTEN VIRUSVRIJ ZIJN OF VRIJ ZIJN VAN ANDERE ONDERDELEN DIE DIT PRODUCT, UW COMPUTER, TELEVISIE, ANDERE APPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN INFECTEREN, BENADELEN OF BESCHADIGEN. LG VERWERPT EXPLICIET IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL EN VOLGENS GEEN ENKELE WETGEVING, CONTRACTUEEL OF ONRECHTMATIG, STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZAL LG VERANTWOORDING VERSCHULDIG ZIJN AAN U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, WETTELIJKE, GEVOLG OF ANDERE SCHADE OF PROCESKOSTEN OF KOSTEN VOORTKOMEND UIT DE NETWERKDIENSTEN, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN ZULKE SCHADE OF INDIEN ZULKE SCHADE VOORZIEN HAD KUNNEN WORDEN. De Netwerkdiensten kunnen op ieder moment beëindigd of onderbroken worden, en LG geeft geen garantie dat een Netwerkdienst gedurende een bepaalde tijd beschikbaar is. Gebruik van de Netwerkdiensten kan onderhevig zijn aan extra voorwaarden van de respectievelijke derde partij service provider. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HLB54S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HLB54S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag