Gebruiksaanwijzing LG HB994PK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HB994PK. Wij hopen dat dit LG HB994PK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HB994PK te teleladen.


Mode d'emploi LG HB994PK
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HB994PK (2964 ko)
   LG HB994PK ANNEXE 275 (2968 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HB994PK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING Network Blu-ray DiscTM / DVD Home Theater System NEDERLANDS Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. MODEL HB994PK (HB994PK / SB94PK-L/S/D, W94-P) P/NO : MFL65220886 HB994PK-D. ANLDLL_DUT_0886. indd 1 2010. 8. 18 1:51:12 PM OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. Voorkom directe blootstelling aan de laserstraal en open het apparaat niet. Zichtbare laser straling indien geopend. WAARSCHUWING: Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druip- of spatwater en plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat. [. . . ] [Test] ­ De luidsprekers zullen een testtoon laten horen. Alles: De testtoon wordt uitgezonden van elke luidspreker, in volgorde. Voor het opslaan van uw instellingen, drukt u op ENTER en selecteert u [Ja] door op I / i te drukken. 29 HB994PK-D. ANLDLL_DUT_0886. indd 29 2010. 8. 18 1:51:28 PM HD AV Sync Soms treedt bij digitale TV een vertraging tussen beeld en geluid op. Als dit gebeurt kunt u compenseren door een vertraging in te stellen op het geluid zodat deze effectief "wacht" totdat het beeld komt:dit noemt men HD AV Sync. Gebruik U/u om naar boven of naar beneden te schuiven door de hoeveelheid vertraging, die u kunt instellen op alles tussen 0 en 300m sec. De vertraging zal variëren afhankelijk op welk digital TV-kanaal u bent. Als u van kanaal wisselt, moet u mogelijk de HD AV Sync opnieuw aanpassen. HDMI Audio U kunt de TV luidspreker uitvoer voor het audiosignaal instellen bij het HDMI OUT (HDMI UIT) contactpunt. [Uit] ­ Audiosignalen worden alleen naar de systeemluidsprekers uitgevoerd. [aan] ­ Audiosignalen worden uitgevoerd via de tv luidspreker en de linker en rechter voor luidspreker en subwoofer. Opmerking: indien [HDMI Audio] is ingesteld op [aan], wordt de geluidsmodus automatisch gewisseld naar [BYPASS]. [SLOT]-menu (Kinderslot) De [SLOT] instellingen zijn alleen van toepassing op BD en DVD afspelen. Om toegang te krijgen tot functies in [SLOT]-instellingen moet u de beveiligingscode van vier cijfers invoeren die u hebt gemaakt. Als u nog geen wachtwoord hebt ingevoerd, wordt u dit nu gevraagd. Voer een wachtwoord van vier cijfers in en druk op ENTER. Voer het opnieuw in en druk op ENTER om het te verifiëren. Wachtwoord U kunt het wachtwoord maken, veranderen of verwijderen. [Nieuw] ­ Voer een wachtwoord met 4 cijfers in en druk op ENTER. Voer het opnieuw in en druk op ENTER om een nieuw wachtwoord te creëren. [Wijzig] ­ Voer het huidige wachtwoord in en druk op ENTER. Voer een wachtwoord van vier cijfers in en druk op ENTER. Voer het opnieuw in en druk op ENTER om een nieuw wachtwoord te maken. [Verwijderen] ­ Voer het wachtwoord van vier cijfers in en druk op ENTER om het wachtwoord te verwijderen. Tip: Als u een fout maakt voordat u op ENTER hebt gedrukt, druk dan op CLEAR. [. . . ] "LG" staat voor LG Electronics, Inc. , het moederbedrijf en alle andere respectievelijke dochterondernemingen, filialen en gerelateerde bedrijven, wereldwijd. 58 HB994PK-D. ANLDLL_DUT_0886. indd 58 2010. 8. 18 1:51:40 PM Open bron software melding De volgende GPS executables en LGPL/MPL libraries die in dit product gebruikt worden zijn onderhevig aan de GPL2. 0/LGPL2. 1 Licentieovereenkomsten: GPL EXECUTABLES: Linux kernel 2. 6, bash, busy box, dhcpcd, mtd-utils, net-tools, procps, sysutils, tinylogin LGPL LIBRARIES: uClibc, DirectFB, iconv, cairo, gnutls, libcrypt, libgpgerr, libusb gSOAP Openbare Licentie 1. 3 BIBLIOTHEEK: gsoap LG Electronics biedt u de broncode aan op een CD-ROM voor de totale kostprijs, zoals distributie, zoals de mediakosten, verzending en verwerking. Stuur een email naar LG Electronics op: opensource@lge. com Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van distributie van dit product door LG Electronics. U kunt een kopie van de GPS, LGPL licenties verkrijgen bij http://www. gnu. org/licenses/old-licenses/gpl-2. 0. html en http://www. gnu. org/ licenses/old-licenses/lgpl-2. 1. html. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HB994PK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HB994PK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag