Gebruiksaanwijzing LG HB965DF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HB965DF. Wij hopen dat dit LG HB965DF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HB965DF te teleladen.


Mode d'emploi LG HB965DF
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HB965DF (7931 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HB965DF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING Blu-ray Disc / DVD Home Theater netwerksysteem TM Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het systeem in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. MODEL HB965DF (HB965DF, SB95DF-F/W) P/NO : MFL63740468 HB965DF-DD. BNLDLLK_DUT_0468. indd1 1 2010. 2. 26 11:17:38 AM 2 Veiligheidsinformatie 1 Veiligheidsinformatie 1 Veiligheidsinformatie OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. WAARSCHUWING: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een dergelijke afgesloten ruimte. LET OP: om het risico van een elektrische schok te voorkomen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Doe hiervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel. [. . . ] De aansluitingen en de instellingen van het netwerk controleren (pagina 27-32). Bevestig een usb-geheugen aan de usbpoort op het frontpaneel. Een usb-geheugen is nodig voor het downloaden van extra bonuscontent. Druk op Home ( ), en stel de optie [BDLIVE aansluiting] in het [Instellen]-menu in (pagina 39). Afhankelijk van de schijf is de BD-LIVE functie misschien niet beschikbaar indien de [BD-LIVE aansluiting] optie ingesteld is [Deels toegestaan]. Plaats een BD-ROM-disk met BD-Live functionaliteit. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het type disk. Zie de handleiding die met de disk is meegeleverd. LET OP · Ontkoppel het aangesloten USB-apparaat niet tijdens het downloaden van beeld- en/of audiomateriaal of wanneer er nog een Bluray-disk in de disklade zit. Als u dit advies niet opvolgt, kan het aangesloten USB-apparaat beschadigd worden en werken de BD-LIVEfuncties niet meer met het beschadigde USBapparaat samen. Als het aangesloten USBapparaat door een dergelijke actie beschadigd lijkt, kunt u het aangesloten USB-apparaat vanaf de PC formatteren en deze met deze speler opnieuw gebruiken. · Sommige BD-LIVE inhoud kan, zoals bepaald door de provider van de inhoud, in sommige gebieden maar beperkt toegankelijk zijn. · Het laden en starten van BD-LIVE inhoud kan enkele minuten duren. 4 Bediening HB965DF-DD. BNLDLLK_DUT_0468. indd51 51 2010. 2. 26 11:18:5 AM 52 Bediening Film- en VR-disks afspelen U kunt dvd-rw-disks afspelen die in Video Recording (VR)-formaat zijn opgenomen en filmbestanden die op een disk of usb-apparaat zijn opgeslagen. Druk op HOME ( ). LET OP · De vereisten waaraan de bestanden moeten voldoen vindt u op pagina 11. · U kunt verscheidene afspeelfuncties gebruiken. · Niet voltooide DVD-VR schijven worden misschien niet afgespeeld in dit toestel. · Sommige dvd-vr-disks zijn opgenomen met CPRM (Copy Protection for Recordable Media) kopieerbeveiliging. Dit toestel ondersteunt dit soort schijven niet. CPRM is een beveiligingsysteem tegen kopiëren (met coderingsysteem) dat alleen het opnemen van "één maal kopiëren" programma's toestaat. CPRM betekent Content Protection for Recordable Media (Inhoudsbescherming voor opneembare media). 4 Bediening 2. Selecteer met I/i de optie [Film] en druk op ENTER ( ). Selecteer het apparaat met behulp van I/i en druk op ENTER ( ). Wanneer u een of twee apparaten aansluit, ontstaat de bovenstaande situatie. Selecteer een bestand met U/u/I/i en druk op PLAY of ENTER ( ) om het bestand af te spelen. HB965DF-DD. BNLDLLK_DUT_0468. indd52 52 2010. 2. 26 11:18:5 AM Bediening 53 Een bestand met ondertitels selecteren MOVIE Als de naam van een filmbestand en het betreffende ondertitelbestand gelijk zijn, wordt het ondertitelbestand automatisch tegelijk met het filmbestand afgespeeld. [. . . ] DE SCHRIJVERS OF DE RECHTHEBBENDEN OP DE AUTEURSRECHTEN ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN EEN CONTRACTUELE VERPLICHTING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE TRANSACTIES IN DE SOFTWARE. HB965DF-DD. BNLDLLK_DUT_0468. indd92 92 Bijlage 2010. 2. 26 11:18:24 AM Bijlage 93 Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gracenote® Dit toepassing of het apparaat bevat software van Gracenote, Inc. , Emeryville, California ("Gracenote"). Met de software van Gracenote ("Gracenotesoftware") kan deze toepassing schijf- en of bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel ("Gracenote-gegevens") vanuit online-servers of ingesloten databases (samen "Gracenote-servers"). De toepassing kan tevens andere functies verrichten. U mag Gracenotegegevens uitsluitend gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze toepassing of dit apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HB965DF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HB965DF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag