Gebruiksaanwijzing LG HB954SP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HB954SP. Wij hopen dat dit LG HB954SP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HB954SP te teleladen.


LG HB954SP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4734 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HB954SP (4822 ko)
   LG HB954SP ANNEXE 876 (5080 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HB954SP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HB954SP-DD. BNLDLL_DUT_2857 3/11/09 2:10 PM Page 1 HB954SP (HB954SP-DD / SB94SP-C/F/S/W) NEDERLANDS Als ENERGY STAR® Partner heeft LG bepaald dat dit product of productmodellen voldoen aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energie efficiëntie. ENERGY STAR® is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk. P/NO : MFL56962857 HB954SP-DD. BNLDLL_DUT_2857 3/11/09 2:10 PM Page 2 OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN LET OP: om het risico van een elektrische schok te voorkomen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Een bliksem met pijl in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische schok oplevert. [. . . ] [Auto] ­ Indien uw HDMI ingang is aangesloten op de TV voor het verstrekken van scherminformatie (EDID), wordt automatisch de resolutie die het best bij de aangesloten TV past, geselecteerd. Indien de COMPONENT VIDEO UIT alleen aangesloten is, wijzigt dit de standaard resolutie naar 1080i als standaard. TV Aspectver. [4:3 Letter Box] ­ Selecteer deze optie wanneer een standaard 4:3-tv is aangesloten. worden met zwarte balken aan de boven- en onderkant van het beeld weergegeven. [4:3 Pan Scan] ­ Selecteer deze optie wanneer een standaard 4:3-tv is aangesloten. [16:9 Origineel] ­ Selecteer wanneer een 16:9 brede TV aangesloten is. Het 4:3 beeld wordt weergegeven met een oorspronkelijke 4:3 hoogte/breedte-verhouding, met zwarte balken aan de linker en rechter kant. [16:9 Breed] ­ Selecteer wanneer een 16:9 brede TV aangesloten is. Het 4:3 beeld wordt horizontaal aangepast (in een lineaire proportie) om het gehele scherm te vullen. Let op De opties [4:3 Letter Box] en [4:3 Pan Scan] zijn niet beschikbaar wanneer u een hogere resolutie dan 720p kiest. [1080p] ­ Stuurt progressieve video van 1080 lijnen uit (alleen bij HDMI-aansluitingen. ) [1080i] ­ Stuurt geïnterlinieerde video van 1080 lijnen uit. Indien de resolutie ingesteld is op 1080p, selecteert u [24Hz] voor soepele presentatie van filmmateriaal (1080/24p) met een HDMI uitgerust scherm compatibel met 1080/24p invoer. Opmerkingen: · Wanneer u [24Hz] selecteert, moet u rekening houden met de mogelijkheid van enige beeldstoring wanneer de video overschakelt tussen video- en filmmateriaal. · Zelfs indien het [1080p Scherm. ] is ingesteld op [24Hz] zal de daadwerkelijke framefrequentie van de video uitvoer 50Hz of 60Hz bedragen volgens het videobronformaat, indien uw TV niet compatibel is met 1080/24p. Voor deze instelling kijkt u in de handleidingen van uw weergavetoestel. [YCbCr] ­ Selecteer bij het aansluiten op een HDMI weergavetoestel. [RGB] ­ Selecteer bij het aansluiten op een RGB weergavetoestel. 22 HB954SP-DD. BNLDLL_DUT_2857 3/11/09 2:10 PM Page 23 [TAAL]-menu [AUDIO]-menu Schermmenu Selecteer een taal voor het menu [Instel] en de display op het scherm. Selecteer de taal die u voor het audionummer (geluid op de schijf), de ondertiteling en het schijf menu wilt gebruiken. [Origineel] ­ Verwijst naar de oorspronkelijke taal die op de schijf is opgenomen. Gebruik de nummertoetsen en vervolgens ENTER om de overeenkomende 4-cijferige code in te voeren volgens de taalcodelijst op bladzijde 43. [uit] (voor schijf-ondertiteling) ­ Schakelt de ondertiteling uit. Let op Afhankelijk van de schijf is het mogelijk dat de taalinstelling bij sommige schijven niet werkt. Luidspreker Set-up Voor het best mogelijke geluid, gebruikt u de Luidspreker Instelling weergave voor het specificeren van het volume van de luidsprekers die u aangesloten heeft, en de afstand vanaf uw luisterpositie. Gebruik de Test om het volume van de luidsprekers op hetzelfde niveau in te stellen. [. . . ] · Gebruik direct afstemmen. Men kan niet afstemmen op radiostations. · De signaalsterkte van de stations is te zwak (wanneer men afstemt met automatisch afstemmen). Klantenondersteuning Met behulp van de nieuwste software kunt u de speler bijwerken om de werking ervan te verbeteren en/of nieuwe functies toe te voegen. Ga naar http://lgservice. com of neem contact op met de klantenservice van LG Electronics om de nieuwe software voor deze speler te verkrijgen (mits bijgewerkte softwareversies beschikbaar zijn). Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Het toestel resetten Indien u een van de volgende symptomen aantreft. . . · Indien de speler ingeschakeld is, maar het toestel wilt niet aan of uit schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HB954SP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HB954SP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag