Gebruiksaanwijzing LG HB650SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HB650SA. Wij hopen dat dit LG HB650SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HB650SA te teleladen.


Mode d'emploi LG HB650SA
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HB650SA (7796 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HB650SA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING Blu-ray Disc / DVD Home Cinema netwerksysteem TM Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het systeem in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. MODEL HB650SA (HB650SA, SB95SA-F/S/C/W) P/NO : MFL63740428 HB905SA-DH. BNLDLL_DUT_0428. indd 1 2010. 2. 2 11:52:1 AM HB905SA-DH. BNLDLL_DUT_0428. indd 2 2010. 2. 2 11:52:4 AM Veiligheidsinformatie 3 1 Veiligheidsinformatie OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN 1 Veiligheidsinformatie Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. WAARSCHUWING: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een dergelijke afgesloten ruimte. LET OP: om het risico van een elektrische schok te voorkomen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Doe hiervoor een beroep op erkend onderhoudspersoneel. [. . . ] Druk op HOME ( ). Een diavoorstelling (slideshow) afspelen Druk op B (PLAY) (Afspelen) om de diapresentatie te starten. Een diapresentatie stoppen Druk op x (STOP) terwijl de diapresentatie loopt. Een diapresentatie pauzeren Druk op X (PAUSE) terwijl de diapresentatie loopt. Druk op B (PLAY) om de diapresentatie opnieuw te starten. Selecteer met I/i de optie [Foto] en druk op ENTER ( ). 4 Bediening 3. Selecteer het apparaat met behulp van I/i en druk op ENTER ( ). Naar de vorige of volgende foto overspringen Wanneer u foto's schermvullend weergeeft, kunt u door op I of i te drukken naar de vorige of volgende foto springen. LET OP · De vereisten waaraan de bestanden moeten voldoen vindt u op pagina 11. Wanneer u een of twee apparaten aansluit, ontstaat de bovenstaande situatie. Selecteer met U/u/I/i een bestand en druk op ENTER ( ) om de foto weer te geven. · U kunt verscheidene afspeelfuncties gebruiken. Zie pagina 38-46. HB905SA-DH. BNLDLL_DUT_0428. indd 50 2010. 2. 2 11:52:25 AM Bediening 51 Opties tijdens het weergeven van foto's Tijdens het schermvullend weergeven van foto's hebt u verschillende keuzemogelijkheden. Druk tijdens het schermvullend weergeven van foto's op INFO/DISPLAY ( ) om het optiemenu op te roepen. a b c d e f g h a Huidige foto / totaal aantal foto's ­ Gebruik I/i om de vorige of de volgende foto weer te geven. ­ Druk op ENTER ( ) om de diapresentatie te starten of te pauzeren. c Kies Muziek ­ De achtergrondmuziek voor uw diapresentatie selecteren d Muziek ­ Druk op ENTER ( ) om achtergrondmuziek te starten of te pauzeren. e Roteren ­ Druk op ENTER ( ) om de foto rechtsom te draaien. f Zoomen ­ Druk op ENTER ( ) om het [Zoomen]-menu op te roepen. g Effect ­ Selecteer met I/i een overgangseffect tussen de foto's in een diapresentatie. h Snelheid ­ Selecteer met I/i de tijdvertraging tussen foto's in een diapresentatie. 3. Druk op RETURN (O) om het optiemenu te verlaten. Muziek luisteren tijdens een diapresentatie Tijdens het luisteren naar uw muziekbestanden kunt u ook fotobestanden weergeven. Select met I/i, de optie [Foto] of [Homelink] en druk op ENTER ( ). Selecteer met I/i, de optie [Schijf ] of [USB] en druk op ENTER ( ). 4 Bediening Om gebruik te kunnen maken van het [Homelink]-menu moet u een server selecteren of een map delen. Selecteer met U/u/I/i, een bestand en druk op ENTER ( ) om een foto weer te geven. Druk op INFO/DISPLAY ( ) om het optiemenu weer te geven. Selecteer metU/u de optie [Kies Muziek] en druk op ENTER ( ) om het [Kies Muziek] -menu weer te geven. HB905SA-DH. BNLDLL_DUT_0428. indd 51 2010. 2. 2 11:52:25 AM 52 Bediening 7. Selecteer met U/u een apparaat en druk op ENTER ( ). De apparaten die u kunt selecteren zijn verschillend afhankelijk van de locatie van het fotobestand dat u beeldschermvullend weergeeft. [. . . ] Hierbij wordt aan elke persoon die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt zonder kosten toestemming verleend om deze software onbeperkt te verhandelen, inclusief het onbeperkte recht tot het gebruiken, kopiëren, wijzigen, integreren, publiceren, distribueren, in onderlicentie geven en/of verkopen van kopieën van de software en personen aan wie de software is verstrekt toe te staan aldus te handelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: DE SOFTWARE WORDT ALS ZODANIG VERSTREKT ZONDER ENIGE NADRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKING. DE SCHRIJVERS OF DE RECHTHEBBENDEN OP DE AUTEURSRECHTEN ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN EEN CONTRACTUELE VERPLICHTING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE TRANSACTIES IN DE SOFTWARE. HB905SA-DH. BNLDLL_DUT_0428. indd 88 Bijlage 2010. 2. 2 11:52:42 AM Bijlage 89 Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gracenote® Dit toepassing of het apparaat bevat software van Gracenote, Inc. , Emeryville, California ("Gracenote"). Met de software van Gracenote ("Gracenotesoftware") kan deze toepassing schijf- en of bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel ("Gracenote-gegevens") vanuit online-servers of ingesloten databases (samen "Gracenote-servers"). De toepassing kan tevens andere functies verrichten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HB650SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HB650SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag