Gebruiksaanwijzing LG HB45E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HB45E. Wij hopen dat dit LG HB45E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HB45E te teleladen.


LG HB45E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7874 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HB45E (5746 ko)
   LG HB45E ANNEXE 231 (5754 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HB45E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING STIJLVOL Blu-ray DiscTM/ DVD Home Theater-systeem Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het systeem in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. MODEL HB45E (HB45E, SB45E-F/W) P/NO : MFL63290010 HB45E-D0. BNLDLLK DUT 0010. indd 1 2/23/10 11:16:11 AM 2 Veiligheidsinformatie 1 Veiligheidsinformatie HB45E-D0. BNLDLLK DUT 0010. indd 2 2/23/10 11:16:14 AM Veiligheidsinformatie 3 1 Veiligheidsinformatie OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN 1 Veiligheidsinformatie Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. WAARSCHUWING: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een dergelijke afgesloten ruimte. LET OP: om het risico van een elektrische schok te voorkomen, het deksel (of de achterzijde) niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Een bliksem met pijl in een gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die zo groot kan zijn dat zij gevaar voor een elektrische schok oplevert. [. . . ] g Effect ­ Selecteer met I/i een overgangseffect tussen de foto's in een diapresentatie. h Snelheid ­ Selecteer met I/i de tijdvertraging tussen foto's in een diapresentatie. Naar de vorige of volgende foto overspringen Wanneer u foto's schermvullend weergeeft, kunt u door op I of i te drukken naar de vorige of volgende foto springen. 4 Bediening LET OP · De vereisten waaraan de bestanden moeten voldoen vindt u op pagina 11. Zie pagina 33-41. HB45E-D0. BNLDLLK DUT 0010. indd 45 2/23/10 11:16:45 AM 46 Bediening 3. De apparaten die u kunt selecteren zijn verschillend afhankelijk van de locatie van het fotobestand dat u beeldschermvullend weergeeft. Fotolocatie Disk USB Beschikbaar apparaat Disk, USB Disk, USB Muziek luisteren tijdens een diapresentatie Tijdens het luisteren naar uw muziekbestanden kunt u ook fotobestanden weergeven. Selecteer een map en druk op ENTER ( ) om de onderste directory weer te geven. Selecteer en druk o ENTER ( ) om de bovenste directory weer te geven. Om gebruik te kunnen maken van het [Homelink]-menu moet u een server selecteren of een map delen. Selecteer met U/u/I/i, een bestand en druk op ENTER ( ) om een foto weer te geven. Selecteer metU/u de optie [Kies Muziek] en druk op ENTER ( ) om het [Kies Muziek] -menu weer te geven. LET OP U kunt geen muziek in de map [Homelink] selecteren. Selecteer met i de optie [OK] en druk op ENTER ( ) om de muziekselectie te voltooien. HB45E-D0. BNLDLLK DUT 0010. indd 46 2/23/10 11:16:46 AM Bediening 47 Naar muziek luisteren De speler is geschikt voor het afspelen van audio-cd's en muziekbestanden. Druk op HOME ( ). Audio-cd's opnemen U kunt een bepaald nummer of alle nummers van een audio-cd naar een usb-opslagapparaat (geheugenstick) overzetten. De disk wordt automatisch ingevoerd en het afspelen start automatisch. 3. Selecteer het apparaat met behulp van I/i en druk op ENTER ( ). Druk op de afstandsbediening op de RECknop z. Selecteer met U/u de optie [Cd opnem] en druk op ENTER ( ) om het [Cd opnem]menu weer te geven. Selecteer met U/u een nummer dat u wilt kopiëren en druk op ENTER ( ). Herhaal deze stap om zoveel mogelijk nummers te selecteren. 4 Bediening Wanneer u een of twee apparaten aansluit, ontstaat de bovenstaande situatie. Selecteer met U/u/I/i een muziekbestand of ­nummer en druk op ENTER ( ) om de muziek af te spelen. Selecteer alle nummers op een audio-cd. Selecteer in het pop-upmenu een coderingsoptie (128, 192 of 320 kbps of Lossless) Annuleert de opname en gaat terug naar het vorige scherm. Selecteer met U/u/I/i de optie [Start] en druk op ENTER ( ). LET OP · De vereisten waaraan de bestanden moeten voldoen vindt u op pagina 11. Zie pagina 33-41. HB45E-D0. BNLDLLK DUT 0010. indd 47 2/23/10 11:16:48 AM 48 Bediening 7. Selecteer met U/u/I/i de bestemmingsmap die moet worden gekopieerd. LET OP · De onderstaande tabel bevat een overzicht van de gemiddelde opnametijden met bijvoorbeeld een snelheid van 192 Kbps vanaf een nummer met een afspeeltijd van 4 minuten naar een muziekbestand. Tijdens afspelen 2 min. Als u een nieuwe map wilt maken, gebruik dan U/u/I/i om [Nieuwe map] te selecteren en druk op ENTER ( ). [. . . ] Hierbij wordt aan elke persoon die een exemplaar van deze software en de bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt zonder kosten toestemming verleend om deze software onbeperkt te verhandelen, inclusief het onbeperkte recht tot het gebruiken, kopiëren, wijzigen, integreren, publiceren, distribueren, in onderlicentie geven en/of verkopen van kopieën van de software en personen aan wie de software is verstrekt toe te staan aldus te handelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: DE SOFTWARE WORDT ALS ZODANIG VERSTREKT ZONDER ENIGE NADRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKING. DE SCHRIJVERS OF DE RECHTHEBBENDEN OP DE AUTEURSRECHTEN ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN EEN CONTRACTUELE VERPLICHTING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE TRANSACTIES IN DE SOFTWARE. HB45E-D0. BNLDLLK DUT 0010. indd 84 Bijlage 2/23/10 11:17:13 AM Bijlage 85 Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gracenote® Dit toepassing of het apparaat bevat software van Gracenote, Inc. , Emeryville, California ("Gracenote "). Met de software van Gracenote ("Gracenotesoftware") kan deze toepassing schijf- en of bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel ("Gracenote-gegevens ") vanuit online-servers of ingesloten databases (samen "Gracenote-servers"). U mag Gracenotegegevens uitsluitend gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze toepassing of dit apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HB45E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HB45E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag