Gebruiksaanwijzing LG HB44A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HB44A. Wij hopen dat dit LG HB44A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HB44A te teleladen.


LG HB44A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5890 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HB44A (5853 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HB44A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wählen Sie mit den Tasten U/u die Option [ANZEIGE] und drücken Sie die Taste i, um in das Unterverzeichnis zu gelangen. [. . . ] Markieren Sie die Option [OK] und drücken Sie ENTER ( ), um die Netzwerkverbindung herzustellen. Wählen Sie die Option [Dynamisch], um die IP-Adresse automatisch zu beziehen. Das Menü [ANZEIGE] Bildformat Wählen Sie die für das Bildformat des Fernsehers die geeignete Einstellung. Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste m bzw. Drücken Sie die Taste RADIO&INPUT, bis die Anzeige TUNER (FM) im Anzeigefenster erscheint. Um die Suche nach verfügbaren freigegebenen Ordnern zu wiederholen, drücken Sie die grüne Taste (G). Klicken Sie auf die Schaltfläche [Exit], um die Installation zu abzuschließen. Wählen Sie im Menü mit den Tasten I/i die Option [Suche] und drücken Sie ENTER ( ), um die virtuelle Tastatur einzublenden. [. . . ] Wählen Sie im Menü mit den Tasten I/i die Option [Anmelden] und drücken Sie ENTER ( ), um die virtuelle Tastatur einzublenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HB44A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HB44A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag