Gebruiksaanwijzing LG GW-P207FLQA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GW-P207FLQA. Wij hopen dat dit LG GW-P207FLQA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GW-P207FLQA te teleladen.


LG GW-P207FLQA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4713 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GW-P207FLQA (1021 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GW-P207FLQA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave Inleiding Registratie Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 3 4 5 Installatie Waar installeren?Verwijderen van de deuren Opnieuw monteren van de deuren Aansluiting van de watertoevoerleiding Hoogte-instelling 8 9 10 10 11 12 12 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 27 28 29 31 31 32 Bediening De eerste start De temperatuur en functies instellen De huisbar (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) De legplaten (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) Het eierbakje Vochtigheidsregeling in de groentelade Omvorming van groentelade tot vershoudlade (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) Temperatuurregeling van Wonderzone Temperatuuromschakeling in de Wonderzone Wonderzone Raadgevingen voor het bewaren van voedsel Reiniging en onderhoud De juiste plaats voor het voedsel Voedsel bewaren De onderdelen demonteren Algemene informatie Reiniging Oplossen van problemen Gebruik dit product alleen bij enn spanning van 230 V en enn frequentie 50 Hz. Op plaatsen, waar een spanning van 110 V aanwezig is, dient men een transformator aan te scha en met een vermogen van meer dan 2. 0 KVA. 2 Inleiding Registratie U vindt het model- en serienummer op de binnenzijde of op de achterzijde van het koelkastcompartiment van dit toestel. Deze nummers zijn uniek voor dit toestel en niet beschikbaar voor derden. [. . . ] Kinderen zouden de drukhendel verkeerd kunnen bedienen of de lampen kunnen beschadigen. Wanneer er voedsel wordt gestapeld voor de ijsdoorgang kan geen ijs worden afgegeven. Wanneer uitsluitend gemalen ijs wordt gebruikt, kan de ijsdoorgang ook worden verstopt door ijskorrels. Plaats nooit drankblikken in het ijsvoorraadbakje om ze snel af te koelen. Gebruik geen fijne kristallen glazen of breekbaar vaatwerk om het ijs op te vangen. Leg de ijsblokjes altijd eerst in uw glas, vooraleer u het vult met water of andere dranken. Het water zou kunnen spatten als de ijsblokjes in de vloeistof in het glas vallen. Spreid af en toe het ijs uniform uit over de gehele oppervlakte van het ijsvoorraadbakje. Als de top van de stapel te hoog wordt, kan de ijsmaker veronderstellen dat het voorraadbakje vol is en bijgevolg stoppen met de ijsproductie. Als het afgegeven ijs gekleurd is, moet u onmiddellijk contact opnemen met de serviceafdeling en het niet meer gebruiken. De ijsdoorvoer zou kunnen verstopt raken, wat een defect aan de koelkast kan veroorzaken. Als u het te dicht bij de opening houdt, dan kan het beletten dat het ijs uit het toestel valt. Raadgevingen voor het bewaren van voedsel De juiste plaats voor het voedsel (Zie "Identificatie van de onderdelen") Wijnflessenhouder Snacklade Legplaten van de diepvriezer Deurrekken van de diepvriezer Voor het bewaren van wijn. Voor het bewaren van diverse soorten ingevroren voedsel, zoals vlees, vis, roomijs, diepvriessnacks, enz. Deze rekken zijn dus niet geschikt voor het langdurig bewaren van producten zoals b. v. Droog bewaren Laden van de diepvriezer Zuivelcompartiment Voor het bewaren van zuivelproducten, zoals boter, kaas, enz. Voor het bewaren van bereide schotels en ander voedsel, op voldoende afstand van elkaar. Voor het bewaren van kleine verpakkingen voedsel of drank, zoals melk, fruitsap, bier enz. Voor het bewaren van groenten en fruit. Eierbakje Legplaten van de koelkast Deurrekken van de koelkast Groentelade Convertibele groentelade/ vershoudlade Voor het bewaren van groenten, fruit, vlees om te ontdooien, vis enz. , afhankelijk van de stand van de conversieschakelaar. Controleer altijd de stand van de conversieschakelaar vooraleer u voedsel in deze lade legt. 22 Raadgevingen voor het bewaren van voedsel Voedsel bewaren Bewaar vers voedsel in het koelkastcompartiment. De manier waarop voedsel wordt ingevroren en ontdooid, is doorslaggevend voor het bewaren van de versheid en de smaak. Bewaar geen voedsel dat gemakkelijk bederft bij lage temperatuur, zoals bananen of meloenen. Het plaatsen van warm voedsel in de koelkast kan ander voedsel bederven en leiden tot een hoger energieverbruik. [. . . ] Giet het bakje leeg, maak het schoon, droog het af en zet het terug op zijn plaats. Enkel ijsblokjes geproduceerd door de ijsmaker mogen in de dispenser worden gebruikt. De ijsdispenser is verstopt. De dispenser levert geen water. De kraan van de huishoudelijke Open de watertoevoerkraan. Sluit het toestel aan op de koudwaterleiding die water levert aan de kraan van de keuken. Het water heeft een vreemde geur en/of smaak. Het water is te lang in het reservoir blijven staan. Het toestel is niet met de juiste koudwaterleiding verbonden. Geluid van vallend ijs Geluid van de watertoevoer Overige Dit geluid ontstaat normaal wanneer het automatisch geproduceerde ijs in het ijsvoorraadbakje valt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GW-P207FLQA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GW-P207FLQA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag