Gebruiksaanwijzing LG GSL545NSYZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GSL545NSYZ. Wij hopen dat dit LG GSL545NSYZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GSL545NSYZ te teleladen.


Mode d'emploi LG GSL545NSYZ
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GSL545NSYZ (2528 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GSL545NSYZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 1:51:38 PM  NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de koelkast in gebruik neemt en bewaar het zodat u het altijd weer kunt raadplegen. 15 9:8:49 AM Inhoudsopgave Ingang Belangrijke veiligheidsinstructies Identificatie van onderdelen Waar te installeren Installatie van de watertoevoerpijp Automatische ijsmaker Vriescompartiment (Slechts van toepassing op sommige modellen) Twee sterren sectie (Slechts van toepassing op sommige modellen) Algemene informatie Suggestie voor energiebesparing NEDERLANDS 2 2 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 Schoonmaken Slimme diagnose Afvoering van uw oude apparaat ADDITIONELE INFORMATIE VAN DE HANDLEIDING Het bekijken van de gebruikershandleiding. De gebruikershandleiding wordt in PDF-formaat op een CD meegeleverd. Als de webpagina niet automatisch verschijnt, ga dan naar Mijn Computer en klik op LG index. [. . . ] Zorg voor voldoende ruimte rond de koelkast/diepvries aan beide kanten evenals boven en zorg voor een afstand van 5 cm tussen de achterkant en de muur omwille van de luchtcirculatie. Plaats het apparaat niet in temperaturen lager dan 5°C omdat dit de prestatie kan beïnvloeden. 3 1:51:27 PM Gebruikstoepassingen van het apparaat Dit apparaat is bedoeld gebruikt te worden in het huishouden of vergelijkbare toepassingen, zoals; - personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkgelegenheden; - boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen; - bed and breakfasts; - catering en vergelijkbare toepassingen. Het apparaat moet dusdanig geplaatst worden dat de stekker toegankelijk is na installatie. gebruik nooit gasleidingen , telefoonlijnen of andere potentiële bliksemafleidingsleidingen als aarde. - Onjuist gebruik van de aarding kan tot een elektrische schok leiden. Indien het apparaat een vreemd geluid laat horen, een brandlucht of rook veroorzaakt, haal de stekker dan meteen uit het stopcontact en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Als er stof of water in de koelkast ligt, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw LG Electronics servicecentrum. De watertoevoer van deze koelkast moet alleen geïnstalleerd/aangesloten worden door een geschikt, gekwalificeerd persoon en dient alleen op drinkwatertoevoer aangesloten te worden. Gebruik alleen de ijsmachine die bij de koelkast geleverd is. Wanneer u de koelkast installeert, onderhoudt of achter de koelkast schoonmaakt, zorg er dan voor dat u het apparaat recht naar u toetrekt en weer recht terugduwt nadat u klaar bent. Na het uitpakken houdt u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. - Er bestaat een risico op de verstikkingsdood als kinderen het materiaal over hun hoofden trekken. Erwijd Voor installatie WAARSCHUWING Verwij Zich van het oude toestel ontdoen Dit toestel bevat vloeistof (koelvloeistof, smeermiddel) en is gemaakt van onderdelen en materialen die herbruikbaar en/of recyclebaar zijn. Al het verpakkingsmateriaal dient naar het verzamelpunt voor recyclen gebracht te worden. Voor informatie over uw plaatselijk recyclecentrum neemt u contact op met uw gemeente. Zorg ervoor dat de pijpen aan de achterkant van het apparaat niet beschadigd zijn voordat u zich van het apparaat ontdoet. Indd 6 Installatie Installatie van de watertoevoerpijp Voor installatie • De automatische ijsmachine heeft een waterdruk van 147~834 kPa (1, 5~8, 5 kgf/cm2) nodig (De druk is juist wanneer een papieren beker (180cc) in 3 seconden is). Als de waterdruk de waarde van 147 kPa (1, 5 kgf/cm2) of lager niet bereikt, is het nodig om een aparte drukpomp voor normaal automatisch ijs- en koud water toevoer te kopen. Houd de totale lengte van de watertoevoerpijp op minder dan 6, 5m en wees voorzichtig dat de pijp niet buigt. Als de pijp langer dan 6, 5m is kunnen er problemen ontstaan bij de watertoevoer waardoor de waterdruk afneemt. Installeer de watertoevoerpijp op een plaats vrij van hitte. [. . . ] Als u koelkast niet aan gaat gebruik dan Slimme diagnose om het probleem op te lossen. Het gebruik van Smart Diagnosis Eerst belt u het LG servicecentrum. Gebruik de Smart Diagnosis-functie alleen wanneer u hiervoor opdracht krijgt door het LG servicecentrum. Om het display te blokkeren houdt u de Lock-knop gedurende drie seconden ingedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GSL545NSYZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GSL545NSYZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag