Gebruiksaanwijzing LG GS9166AEJZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GS9166AEJZ. Wij hopen dat dit LG GS9166AEJZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GS9166AEJZ te teleladen.


Mode d'emploi LG GS9166AEJZ
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GS9166AEJZ (10950 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GS9166AEJZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. MFL67229807 Inhoudsopgave Inleiding Registratie Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Identificatie van de onderdelen 4 4 5 13 14 15 16 17 17 18 18 19 19 26 27 28 28 29 29 29 29 30 31 31 Installatie Waar installeren?Waterzuiveringsfilter vervangen (Geldt alleen voor modellen met ingebouwd filter. ) Verwijderen van de deuren Opnieuw monteren van de deuren Aansluiting van de watertoevoerleiding Hoogte-instelling Indien de vriezerdeur niet op een lijn is met de hoogte van de koelkastdeur Bediening De eerste start De temperatuur en functies instellen De huisbar (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) De legplaten Led-statuslampje (diepvries/koelcompartiment) Pure N Fresh (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) Wijnflessenhouder (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) Het eierbakje (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) Vacuümbewaardoos (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) Geurfilter (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) Raadgevingen voor het bewaren van voedsel De juiste plaats voor het voedsel Voedsel bewaren Energiebesparende methode Reiniging en onderhoud De onderdelen demonteren Algemene informatie Reiniging Oplossen van problemen Dit is normaal. . . 32 34 34 35 40 Registratie U vindt het model- en serienummer op de binnenzijde of op de achterzijde van het koelkastcompartiment van dit toestel. Deze nummers zijn uniek voor dit toestel en niet beschikbaar voor derden. U moet de gevraagde informatie hieronder invullen en deze gids bijhouden als blijvend bewijs van uw aankoop. [. . . ] Leg de watertoevoerleiding aan ver van warmtebronnen. Sluit het systeem uitsluitend op een drinkwaterleiding aan. Volg de aanwijzingen bij de waterfilterset voor de installatie. De nieuwe, bij het apparaat meegeleverde slangensets zijn bedoeld ter vervanging van de oude slangensets die niet meer mogen worden gebruikt. Hoogte-instelling Indien de hoogte van de vriezerdeur verschilt van de hoogte van de koelkastdeur. Als de deur van de diepvriezer lager hangt dan die van de koelkast Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier ( ­ ) in de gleuf van de linker stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok te draaien. Als de deur van de diepvriezer hoger hangt dan die van de koelkast Breng ze op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier ( ­ ) in de gleuf van de rechter stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok te draaien. Indien de vriezerdeur niet op een lijn is met de hoogte van de koelkastdeur. Zelfs als de hoogte niet op een lijn gebracht kan worden met de hoogte afstellingsschroef gebruikt u het doorzichtige vel dat met het product werd geleverd. Koppel de deur met de lagere hoogte los, gebruik een kruisschroevendraaier om de schroef aan het onderste scharnier los te schroeven zoals afgebeeld in figuur 1, plaats het doorzichtige vel tussen het onderste scharnier en de onderste beugel, en zet vast met een schroef zoals afgebeeld in figuur 2. Plaats meer doorzichtige vellen totdat het op een hoogte is (er worden in totaal 4 vellen geleverd). Onderste Scharnier Doorzichtig vel Onderste beugel Na de hoogteinstelling van de deuren Vervolgens De deuren zullen gemakkelijker dichtvallen als u de voorzijde van de koelkast wat hoger opstelt met behulp van de stelschroeven. Als de deuren niet goed sluiten, kan het rendement nadelig worden beïnvloed. Veeg al het stof weg dat zich tijdens het transport heeft opgehoopt en reinig uw toestel grondig. Installeer het toebehoren, zoals het ijsblokbakje, de verdampingslade, enz. Zij zijn samen verpakt om mogelijke beschadiging tijdens het transport te voorkomen. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. De eerste start Nadat uw koelkast is geïnstalleerd, moet u ze 2 tot 3 uur laten draaien om op normal e bedrijfstemperatuur te komen, vooraleer u ze vult met vers of ingevroren voedsel . Wacht 5 minuten voor u ze opnieuw opstart wanneer de stekker werd uitgetrokken . De temperatuur en functies instellen Lamp Verdeler (Optioneel) Optioneel PURE N FRESH OPMERKING · Uw model bevat misschien niet alle opties. Scherm in Energiebesparende stan d Deze functie plaats het scherm in de energiebesparende stand totdat de deur weer wordt geopend. Druk tegelijkertijd op de FREEZER en EXPRESS FRZ. knoppen en houd ze 5 seconden ingedrukt totdat u een "Ding" hoort. Alle LED/LCDS zullen worden ingeschakeld en weer uitgeschakeld. Het scherm blijft uit totdat de deur weer wordt geopend, in de energiebesparende stand. Het scherm brandt weer indien deur wordt geopend of een knop wordt ingedrukt, en blijft 20 seconden branden na de laatste deuropening of knoppenselectie. Druk opnieuw tegelijkertijd op de FREEZER en EXPRESS FRZ. knppen voor 5 seconden totdat u een "Ding" hoort om de functie uit te schakelen. Wanneer u de deuren sluit of 20 seconden lang geen knoppen aanraakt, wordt het led-display gedimd en de energiezuinige stand ingeschakeld. Wanneer iemand een van de deuren opent of op een knop drukt, wordt het led-display weer op volle sterkte verlicht. U kunt de temperatuur van de vriezer en de koelkast aanpassen . Hoe de temperatuur in de vriezereenheid aan te passen Insteltemperatuur De temperatuur van het diepvriescompartiment instellen. FREEZER FREEZER Wanneer u op de volgt herhaald FREEZER knop drukt, wordt de instelling als Insteltemperatuur Hoe de temperatuur in de koeleenheid aan te passen De temperatuur van het koelcompartiment instellen FRIDGE FRIDGE Wanneer u op de FRIDGE knop drukt, wordt de instelling als volgt herhaald 4 1 5 6 4 7 De werkelijke temperatuur binnen varieert met de status van het voedsel, aangezien de aangeduide instellingstemperatuur een doeltemperatuur is, niet de werkelijke temperatuur binnen de koeleenheid. Pas de temperatuur aan zoals boven beschreven als u de koeleenheid minstens 2 ­ 3 dagen gebruikt hebt. Snelvriezer Met deze functie kunt u verse levensmiddelen extra snel invriezen. EXPRESS FRZ. Wanneer u op de -knop drukt, worden "On" (Aan) en "Off" telkens herhaald. [. . . ] Zet de diepvries etenswaren in de koelkast om te ontdooien; ze kunnen worden gebruikt om de koelkast te koelen (Alleen van toepassing bij bepaalde modellen). Maak de achterste afdekplaat en de anti-condensatie pijp op gezette tijden schoon (eenmaal per jaar), om ervoor te zorgen dat de warmtewisseling goed werkt. (Alleen bij bepaalde modellen van toepassing Blokkeer de ventilatieopeningen niet met etenswaren. (Alleen bij bepaalde modellen van toepassing Energiebesparende methode Na gebruik van de dispenser De wateropvangbak heeft geen eigen afvoer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GS9166AEJZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GS9166AEJZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag