Gebruiksaanwijzing LG GR-Q429BTZA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-Q429BTZA. Wij hopen dat dit LG GR-Q429BTZA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-Q429BTZA te teleladen.


Mode d'emploi LG GR-Q429BTZA
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GR-Q429BTZA (995 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-Q429BTZA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KÜHLGEFRIERSCHRANK Benutzerhandbuch Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie es griffbereit auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können FRIDGE-FREEZER User's Guide Please read this User's Guide carefully before operating and keep it handy for reference at all times. REFRIGERATEURCONGÉLATEUR Guide de l'utilisateur Veuillez lire ce guide avec attention avant d'utiliser votre appareil et gardez-le à portée de la main pour futures références. KOELVRIESCOMBINATIE Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding aandachtig door te nemen voor u met het toestel aan de slag gaat. Hou het altijd bij de hand als referentie. Inhoudsopgave Inleiding Registratie Belangrijke Veiligheidsinstructies Overzicht van de onderdelen Installatie Opstarten Instellen van de temperatuur Wondervak Express Vriezen Vakantie Zelftest Vergrendeling AAN/UIT Deuralarm IJsmaken Ontdooien Wijnvak 100 100 112 Installatie 113 113 114 116 117 118 119 119 119 120 120 120 121 122 124 125 125 126 127 Werking Tips om voedsel te bewaren Verzorging en onderhoud Voedsel bewaren Algemene informatie Lamp vervangen Deuren omwisselen Schoonmaken Oplossen van problemen Oplossen van problemen 99 Inleiding Registratie Inleiding Aan de achterzijde van het toestel vindt u het model- en het serienummer. Dit nummer werd uitsluitend aan dit toestel toegekend en is niet gekend door anderen. Noteer hieronder de gevraagde informatie en hou deze handleiding bij als bewijs van uw aankoop. [. . . ] Naargelang het type te bewaren voedingswaren kan u groenten/fruit, koud te bewaren voedingswaren die niet mogen uitdrogen en vlees/vis langer vers houden. 116 Werking Express Vriezen · Selecteer de functie EXPRESS FRZ. indien u voedingswaren snel wenst in te vriezen. · U gebruikt deze functie om voedingswaren snel in te vriezen. Druk één maal op de toets EXPRESS FRZ. Vervolgens start het snel invriezen en het lampje gaat aan. · Dit `express vriezen' neemt ongeveer 3 uur in beslag. Wanneer de snelvriesfunctie is afgerond, dan gaat het toestel automatisch terug naar de vorige ingestelde temperatuur. Indien u de snelvriesfunctie wenst stop te zetten, druk dan nogmaals op de toets EXPRESS FRZ. Het express vriezen stopt en het toestel gaat terug naar de eerder ingestelde temperatuur. In selecting In selecting "On" selectie "Off" selectie "On" "Off" LCD Model In selecting In selecting "On" selectie "Off" selectie "On" "Off" LED Model · Het pijltje blijft aan nadat het 4 maal oplichtte bij het selecteren van de "ON"-stand van de snelvriezer. 117 Werking Vakantie · Met behulp van deze functie kan u de koel-en vriescombinatie in energiebesparende modus gebruiken. Dit is erg nuttig indien u op vakantie bent, aangezien het energieverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt. U schakelt deze functie aan door u op de knop `VACTION. ' te drukken. Indien u er nogmaals op drukt, dan schakelt u deze functie uit. In selecting In selecting "On" selectie "Off" selectie "On" "Off" LCD Model In selecting In selecting "On" selectie "Off" selectie "On" "Off" LED Model Opmerking Indien de Vakantiemodus aan staat, dan zullen de andere toetsen niet werken. Wanneer u uit vakantie komt, schakel de vakantiemodus dan uit zodat de andere toetsen opnieuw werken. Het toestel gaat opnieuw in de eerder ingestelde temperatuur. 118 Werking Zelftest · Deze functie spoort automatisch storingen op die zich voordoen bij het gebruik van de koelkast · Indien het toestel defecten vertoont, de toetsen niet werken of indien de normale functieweer-gave het niet doet, trek de stekker dan niet uit het stopcontact en neem zo vlug mogelijk contact op met uw plaatselijke serviceleverancier. · Indien u het toestel uitschakelt dan heeft de technicus veel tijd nodig om na te gaan welk onderdeel defect is. Vergrendeling Voor LED-model · Door op deze knop te drukken, worden alle andere knoppen uitgeschakeld. · "Vergrendelen" of "ontgrendelen" wordt herhaald door het indrukken van de knop. (Voor "Vergrendelen" duwt u de "LOCK" knop 3 seconden in. Voor "Ontgrendelen" drukt u 1 seconde lang op de "LOCK" knop). · De andere knoppen werken niet indien de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is. In"LOCK" selecting selectie "LOCK" "UNLOCK" In selecting selectie "UNLOCK" AAN/UIT · Door op deze knop te drukken wordt de koelkast Aan of UIT gezet. · AAN of UIT wordt herhaald bij iedere indruk van de AAN/UIT knop. (Voor "UIT" drukt u ongeveer 3 seconde op de AAN/UIT knop. Voor "AAN" drukt u ongeveer 1 seconden op de AAN/UIT knop. ) 119 Werking Deuralarm · Wanneer de deur van de koelkast gedurende een bepaald tijd open blijft staan, dan weer-klinkt er een alarm. [. . . ] Raadpleeg het hoofdstuk over het vervangen van de lamp. De deur sluit niet goed Het binnenlampje doet het niet UW OUDE TOESTEL WEGDOEN 1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-Q429BTZA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-Q429BTZA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag