Gebruiksaanwijzing LG GR-P247-CNNV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-P247-CNNV. Wij hopen dat dit LG GR-P247-CNNV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-P247-CNNV te teleladen.


LG GR-P247-CNNV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1652 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG GR-P247-CNNV (1542 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-P247-CNNV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave Inleiding Registratie Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Identificatie van de onderdelen 123 123 131 132 133 134 134 135 137 137 138 139 140 144 145 145 145 146 147 148 148 149 150 151 152 152 153 158 Installatie Waar installeren?Verwijderen van de deuren Opnieuw monteren van de deuren Aansluiting van de watertoevoerleiding Verstelling in hoogte Bediening De eerste start De temperatuur en functies instellen De temperaturen en de display aanpassen Het bedienen van de dispenser De functies instellen Verfrissingscentrum (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) Plank Het eierbakje Nano houtskool deodorant Vers deel Vacuüm vers Vries/koelbus Zuivelhoek Hoe vervangt u het waterzuiveringsfilter?(enkel beschikbaar op bepaalde modellen) Raadgevingen voor het bewaren van voedsel Reiniging en onderhoud De juiste plaats voor het voedsel Voedsel bewaren Algemene informatie Reiniging Oplossen van problemen Het is normaal . . . Dit product is uitsluitend te gebruiken bij 230V/50Hz U dient een transformator van meer dan 2. 0KVA te gebruiken indien u dit product wilt gebruiken op 110 V. 122 Inleiding Registratie U vindt het model- en serienummer op de binnenzijde of op de achterzijde van het koelkastcompartiment van dit toestel. [. . . ] Plaats nooit drankblikken in het ijsvoorraadbakje om ze snel af te koelen. Gebruik geen fijne kristallen glazen of breekbaar vaatwerk om het ijs op te vangen. Leg de ijsblokjes altijd eerst in uw glas, vooraleer u het vult met water of andere dranken. Het water zou kunnen spatten als de ijsblokjes in de vloeistof in het glas vallen. Spreid af en toe het ijs uniform uit over de gehele oppervlakte van het ijsvoorraadbakje. Als de top van de stapel te hoog wordt, kan de ijsmaker veronderstellen dat het voorraadbakje vol is en bijgevolg stoppen met de ijsproductie. Als het afgegeven ijs gekleurd is, moet u onmiddellijk contact opnemen met de serviceafdeling en het niet meer gebruiken. De ijsdoorvoer zou kunnen verstopt raken, wat een defect aan de koelkast kan veroorzaken. Als u het te dicht bij de opening houdt, dan kan het beletten dat het ijs uit het toestel valt. 143 Bediening Verfrissingscentrum (enkel beschikbaar op bepaalde modellen) Hoe u de thuisbar gebruikt 1. Druk op het bovenste centrale deel van de thuisbar tot u "Click" hoort. - U kunt stroom sparen omdat u de deur van de koelkast niet hoeft te openen. - Omdat de binnenlampen van de koelkast en het vriesdeel aangaan ook als u alleen de deur van de thuisbar opent, kunt u gemakkelijk het voedsel dat u wilt hebben eruit halen. - Zet de drank of het voedsel op de steunplank voor uw gebruiksgemak. Druk totdat u "Click" hoort Hoe u de kanserver gebruikt U kunt de kanserver bovenop en aan de zijkant gebruiken om de kannen te ordenen en op te slaan. Als u de kanserver niet wilt gebruiken, maakt u de kanserver bovenaan vast zodat u de ruimte van de thuisbar effectiever kunt gebruiken. * Als u op beide kanten van de bodem van het deksel op het hoofdelement van de thuisbar van de koelkast en het vriesgedeelte drukt, wordt het vastgezet om te voorkomen dat het voedsel binnen in de thuisbar in de koelkast of het vriesgedeelte valt. Eerst de bovenste deurmand van de thuisbar (1) scheiden en daarna het deksel van de thuisbar (2) optrekken. Hoe u het deksel van de thuisbar van de koelkast uit elkaar halt Voorzorgsmaatregel 1. Gebruik de koelkast niet terwijl het deksel van de binnenthuisbar eruit is. - Als het deksel is uitgenomen, kan de functie van de thuisbar niet werken. Pas op dat u niet op de steunplank van de thuisbar drukt en die mogelijk beschadigt. - Als u met uw arm op de steunplank leunt of drukt, kan die worden beschadigd. - Gebruik de steunplank niet als snijplank of gebruik geen scherpe gereedschappen op de steunplank om krassen te voorkomen. - Als de steunplank nat is door vreemde vloeistof zoals sap, werkt hij mogelijk niet goed. [. . . ] Als de koelkast op een houten vloer of tegen een houten wand staat, of als de koelkast niet goed vlak staat, kan het geluid hard zijn door de trilling. Als u de koelkast voor de eerste keer gebruikt, zal die op hoge snelheid draaien om snel te koelen en kan het geluid harder zijn. Als de binnentemperatuur onder een bepaald niveau daalt, zal het geluid minder worden. Afhankelijk van het voorste gedeelte of de snelheid waarmee de koel- of vriesdeur is gesloten, kan de deur licht open gaan en daarna weer dicht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-P247-CNNV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-P247-CNNV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag