Gebruiksaanwijzing LG GR-P209CTJA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-P209CTJA. Wij hopen dat dit LG GR-P209CTJA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-P209CTJA te teleladen.


Mode d'emploi LG GR-P209CTJA
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-P209CTJA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat er in de handleiding bij het product belangrijke bedieningsen onderhoudsinstructies (service) vermeld staan. WAARSCHUWING: STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. WAARSCHUWING: Plaats het toestel niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een gelijkaardige, gesloten ruimte. WAARSCHUWING: Blokkeer de ventilatieopeningen niet. [. . . ] verschijnt. De Zoomfunctie geeft u de mogelijkheid om een videobeeld te vergroten en om het vergrote beeld in detail te bekijken. 1 Om de zoomfunctie te activeren, drukt u op ZOOM tijdens de weergave of bij stilstaand beeld. Telkens als u op de ZOOM-toets drukt, verandert het TV-scherm volgens de volgende volgorde: x1 groot x2 groot x4 groot x1 groot (normale grote) De inhoud van DVD-video controleren Schijven: Menu's Het kan zijn dat DVD's menu's bevatten die speciale functies mogelijk maken. Om het diskmenu te gebruiken, drukt u op DISC MENU/LIST. Druk vervolgens op de corresponderende nummertoets om een optie te selecteren. Of selecteer uw keuze met behulp van de toetsen b B v V en druk vervolgens op ENTER. 2 Gebruik de b B v V -toetsen om door het vergrote beeld te bewegen 3 Om naar normale weergave te gaan, druk op CLEAR of herhaaldelijk op ZOOM tot de beelden normaal weergegeven worden. Opmerking Voor sommige DVD's kan het zijn dat de zoomfunctie niet werkt. Titelmenu DVD 1 Druk op TITLE. Indien de huidige titel over een menu beschikt, dan zal deze op het TV-scherm verschijnen. Indien dat niet het geval is, dan kan het zijn dat het diskmenu wordt weergegeven. Zoeken op markering DVD Video VR +RW +R VCD U kan beginnen afspelen vanaf een punt dat in het geheugen werd opgeslagen. Er kunnen tot 6 punten in het geheugen worden opgeslagen. 1 Druk tijdens de weergave van het schijfje op MARKER wanneer de weergave het punt bereikt dat u in het geheugen wenst op te slaan. Het markeringicoontje wordt even kort op het TV-scherm weergegeven. 2 Het menu kan een overzicht geven van de camerastandpunten, de gesproken taal en de ondertitelingopties, en de hoofdstukken voor de titel. Diskmenu DVD 1 Druk op DISC MENU/LIST. Het diskmenu wordt weergegeven. 2 Om het diskmenu te verwyderen, drukt u nogmaals op DISC MENU/LIST. Camerastandpunt DVD 2 Herhaal stap 1 om tot 6 markeringen op een schijfje aan te brengen. Een gemarkeerde scène opnieuw oproepen 1 Druk op SEARCH tijdens de weergave van de disk. Het Marker Search (markering)-menu wordt op het TVscherm weergegeven. 2 Gebruik de b B v V -toetsen om een gemarkeerde scene opnieuw op te roepen. 3 Druk op ENTER. Het schijfje wordt afgespeeld vanaf de gemarkeerde scène. Indien het schijfje scènes bevat die vanuit verschillende camerastandpunten werden opgenomen, dan kan u tijdens de weergave naar een ander camerastandpunt gaan. 1 Druk tijdens het afspelen op SEARCH. De procesbalk wordt op het TV-scherm weergegeven. 2 Gebruik b / B om een speelbeginpunt te vinden. 3 Druk op ENTER om de geselecteerde positie te bevestigen. Het afspelen begint vanaf de geselecteerde positie. Opmerking Deze functie werkt alleen wanneer er geen teller wordt onthouden. 32 Een DivX-disk afspelen Een DivX-disk afspelen U kunt op deze speler DivX schijven afspelen. Lees "Over DivX filmbestanden" op bladzijde 33 voordat u DivX bestanden gaat afspelen. Het Movie-menu wordt op het TV-scherm weergegeven. Gebruik v / V om een map te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Er wordt een lijst weergegeven van de bestanden die de map bevat. Indien u in een lijst van bestanden bent en wenst terug te keren naar het mappenoverzicht, gebruik dan de toetsen v / V op de afstandsbedining om het icoontje te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Filmmenu Opties 1. Druk op v / V om een map/bestand in het filmmenu te selecteren en druk op ENTER. Druk v / V om een optie te selecteren en druk op ENTER. [Afspelen] Start het afspelen van de geselecteerde titel. [Open] Opent de map en een lijst van bestanden in de map wordt getoond. Over DivX Filmbestanden DivX schijf compatibiliteit met deze recorder is als volgt beperkt: Beschikbare resolutie grootte van het DivX bestand is onder 720x576 (WxH) pixels. [. . . ] Het uitgezonden programma heeft geen stereo formaat. De A/V-uitgangen van de recorder zijn niet op de TV A/V-ingangen aangesloten. De Audio/Video-uitgang van de recorder is niet geselecteerd voor de weergave op TV. De TV-geluidszender van de recorder is in mono ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-P209CTJA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-P209CTJA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag