Gebruiksaanwijzing LG GR-L208CVQA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG GR-L208CVQA. Wij hopen dat dit LG GR-L208CVQA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG GR-L208CVQA te teleladen.


Mode d'emploi LG GR-L208CVQA
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG GR-L208CVQA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR In deze handleiding vindt u tal van nuttige wenken voor een correct gebruik en onderhoud van uw airco. Een beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende de hele levensduur van uw aircosysteem veel tijd en geld besparen. In het overzicht van tips voor het oplossen van problemen kunt u in veel gevallen het antwoord op uw vragen vinden. Lees altijd eerst onze tips voor het oplossen van problemen. [. . . ] Zet de hoofdschakelaar uit tijdens een reinigings- of controlebeurt van het aircosysteem. • Daardoor kunt u schokgevaar voorkomen. Zorg ervoor dat niemand op het buitenelement kan trappen of erover vallen. € De airco-installatie kan door een te laag koelmiddelniveau beschadigd worden. Installeer het aircosysteem niet op plaatsen waar het geluid of warme lucht van het buitenelement omwonenden kan hinderen. € Door een slechte aansluiting kunnen waterlekken ontstaan. Het apparaat moet altijd door minimaal twee personen getild en verplaatst worden. • Daardoor wordt persoonlijk letsel voorkomen. Houd het aircosysteem altijd horizontaal – ook tijdens installatiewerkzaamheden. • Daardoor voorkomt u trillingen en lekken. Installeer het aircosysteem niet waar het rechtstreeks blootstaat aan wind uit zee (zoutinwerking). Steek nooit uw vingers of een ander object in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het systeem in werking is. € Er zijn scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden. Vervang uitgeputte batterijen in de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar. • Daardoor voorkomt u brand- en explosiegevaar. Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding, meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze dan goed af met schoon water. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken. • De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Als u de vloeistof uit de batterijen per ongeluk in de mond hebt gekregen, poets dan uw tanden en ga naar een arts. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken. Laat de installatie uitvoeren door een installatiespecialist. [. . . ] Wanneer het aircosysteem opnieuw wordt gebruikt. ) LET OP Schakel de stroomverbreker uit als het aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt. Als de luchtfilters door stof verstopt raken, daalt de koelcapaciteit en is 6% van de energie die nodig is om het aircosysteem te laten werken weggegooid geld. controleer of de aardleiding correct is aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG GR-L208CVQA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG GR-L208CVQA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag